bannerPos

Aktuelle nyheder om Planteavl

Her på siden samler vi de vigtigste nyheder og gode råd om planteavl.

For at være helt up-to-date kan du også vælge at abonnere på vores ugentlige planteavls nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig ved at trykke her.

L&F vil ikke udnytte »københavnersag« politisk

Det er helt bevidst, at der har været meget stille fra Landbrug & Fødevarer i sagen om udledning af urenset spildevand til Øresund, siger viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed. Han mener, at det er langt mere interessant for landbruget at se på det spildevand, der havner i vandløb.

Opbygger enorm frøpulje af agerrævehale på bare to år

Demonstrationsmark understreger, at der på bare to år udvikler sig græsukrudt i form af agerrævehale i så store mængder, at bekæmpelse alene med kemiske planteværn kan være vanskelig. Der bør tænkes i blandet andet sædskifteløsninger og sen såning.

Bramgæs ødelægger jorden

Vintersæden kommer kun lige op af jorden, inden gæssene har nippet af skuddene, græsset får aldrig lov at vokse til og jorden bliver hård som beton. Gæssene giver store problemer for landmænd langs den sønderjyske vestkyst. Nu håber landmand fra Mandø på politisk hjælp.

Nye klima-robuste hybridsorter

Et GUDP-projekt, Hybrimax, har som målsætning at fremavle nye hybridsorter i rug og roer, der forener høje udbytte med et lavt forbrug af pesticider.

Ser skoldplet og bygrust

Det anbefales at bekæmpe både skoldplet og bygrust i vårsæd i næste uge.

Læg strategi for bekæmpelse af græsukrudt

Agerrævehale og italiensk rajgræs viser sig flere steder i den østjyske vintersæd. Planteavlskonsulent opfordrer til, at man får markeret de steder, hvor ukrudtet observeres og får det luget væk hvis muligt.

Lavt smittetryk i stort set alle afgrøder

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.

Ny rapport frikender godkendte pesticider for udvaskning

Der er blandt andet ikke målt nogen udvaskning af glyphosat til grundvandet, viser en ny rapport. Kun et nedbrydningsstof fra triazol-svampemidlerne er fundet over kravværdien i grundvandet.

Monokultur er blevet fyord – bryd med det!

I realiteten er der mulighed for at arbejde sig væk fra, monokulturen. Det er der ud fra et landbrugsfagligt og agronomisk perspektiv.

Økologien skal tredobles og pesticid- og antibiotikaforbruget skal halveres

EU’s medlemslande skal forpligtige sig til at skabe flere naturområder, 25 procent af landbrugsarealet skal dyrkes økologisk, pesticid- og antibiotikaforbruget skal halveres, og der skal bruges mindre gødning . Det er blandt andet nogle af de målsætninger, der blev fremlagt onsdag, da en ny biodiversitetsstrategi blev offentliggjort i EU.

Store variationer i kvælstofmineraliseringen

Landsdækkende kvælstofmålinger viser markant variation af jordens mineralisering.

Ny hvedesort med fremdrift

Der er store forventninger til den nye vinterhvedesort, Momentum, der klarer sig godt på alle lokaliteter, også i det barske klima i Thy.

Obligatorisk efterafgrødekrav til juni

Landbrugsstyrelsen vil i næste måned melde ud, om landmænd i visse egne af landet bliver ramt af et obligatorisk efterafgrødekrav.

Nærmest ingen forskel mellem økologisk og konventionel planteavl i miljø- og klimapåvirkning

Aarhus Universitet finder ingen særlige forskelle på miljø- og klimapåvirkningen mellem økologisk og konventionel planteproduktion. – Men undersøgelse viser også, at de begge vil kunne mindske deres påvirkning ved hjælp af målrettede dyrkningsstrategier, lyder det fra AU.