bannerPos

Aktuelle nyheder om Planteavl

Her på siden samler vi de vigtigste nyheder og gode råd om planteavl.

For at være helt up-to-date kan du også vælge at abonnere på vores ugentlige planteavls nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig ved at trykke her.

Nordsjælland er ikke hårdt ramt

Bortset fra et par enkelte, der godt ville have kørt gylle ud, har regnen ikke stoppet vinterarbejdet for Venslev Maskinstation i Nordsjælland.

Tag fotos af jeres oversvømmede marker

- Vi skal samle dokumentation på de katastrofalt oversvømmede marker, lyder opfordringen fra Thorkild Fink, som er medlem af Agerskovgruppen i Sønderjylland. Formålet skal være senere at følge op overfor kommuner og andre, der kan hjælpe med at skaffe bedre vandafledningsforhold i fremtiden.

50 procent af maltbygudbyttet kommer ved såning

Maltbyg har et højt økonomisk potentiale og er ofte det sikre valg, når der skal vælges afgrøder til marken. For at vårbyggen kan leve op til maltbygkravene, skal man ifølge Syngenta tage sine forholdsregler ved såning, dyrkning og efterfølgende håndtering.

FRDK inviterer til generalforsamling og fagdag

Engelske Clive Bailye er hovedindlægsholder, når FRDK afholder generalforsamling og efterfølgende fagdag på Fyn.

Hyld landbruget for at optimere biomassen

Planteavlerne bør ikke finde sig i, at energisektoren render med hele gevinsten i klimaregnskabet, siger Søren Ilsøe, konsulent i Agrovi.

Ukrudt i vintersæd –har du en plan?

Når temperaturen kommer lidt op, betaler det sig ifølge Agrovis planteteam at have en strategi klar.

Alternativ bekæmpelse af rapsjordlopper

Udfasningen af midler betyder, at der kan være ide i at tænke anderledes, når det gælder beskyttelse af vinterrapsen.

- 3.000 tons kvælstof var heller ikke en "fejl"

Aarhus Universitet anklager Miljøministeriet i et folketingssvar for "manglende forståelse" for tal i sagen om, at den samlede kvælstofudledning i 2018 viste sig at være 3.000 tons mindre end først antaget. Miljøminister Lea Wermelin (S) holder dog stadig fast i, at forløbet har været "dybt utilfredsstillende," og at den mindre udledning burde have været identificeret inden offentliggørelsen af Novana-rapporten.

Inviterer til vejkantsmøder om jordbundskortlægning

GPS Agro står bage en række vejkantsmøder rundt om i landet. Her præsenteres resultaterne fra 12 marker i Danmark, hvor man har testet en ny type jordbundscensor.

Ærterne vender tilbage

Bælgsædsafgrøder kommer til at spille en afgørende rolle i den fremtidige produktion af protein, vurderer bælgsædsforædler ved Nordic Seed.

Ser store muligheder i hestebønner

Planteavlere i det nordjyske satser på bælgsædsafgrøder – både for at få et godt sædskifte og for at producere protein og samle kvælstof.

Vigtigt at sætte ind mod græsser i foråret

Over fire hundrede landmænd fordelt på hele landet deltog op til nytår i Bayers undersøgelse af problematisk ukrudt og de valgte løsninger til bekæmpelse både i efteråret og foråret.

Solen skinner også om natten

- Vi skal finde solen, lyset og optimismen, var opfordringen, da Agropro holdt planteavlsdag i det jyske.