bannerPos

Ær dem, der æres bør

- Hvor er de ansvarlige i kommunerne, der har ansat biologer og ikke hydrologer til at varetage vandløbsvedligeholdelsen?, spørger Gustav Garth Grüner.
05-03-2020 12:30

Af Gustav Garth-Grüner, næstformand i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Sandbygård, Glumsø

Mange står sædvanligvis i kø for at tage æren for en såkaldt grøn indsats. Hvor mon de er henne nu?

Hvor er de ansvarlige politikere, der bevidst har nedprioriteret vandløbsvedligeholdelsen af hensyn til kortsigtede økonomiske betragtninger?

Hvor er de grønne organisationer, der over en 20-30 årig periode har haft som mål at hæve vandstanden og bunden i de danske vandløb?

Hvor er de ansvarlige i kommunerne, der har ansat biologer og ikke hydrologer til at varetage vandløbsvedligeholdelsen?

Hvor er de meningsdannere, der har argumenteret for, at der er samme vandføringsevne i alle vandløb – oprensede som tilgroede, store som små?

Dyre rapporter

Hvor er alle dem, der har forklaret, at forsumpet jord kan absorbere samme vandmængde vand, som tør jord?

Hvor er de ingeniørfirmaer, der har fremstillet dyre rapporter for kommunerne, der har forsvaret kommunernes forringede vedligehold?

De burde da alle stå frem, så de kan få anerkendelse, nu hvor deres store indsats viser sit værd med oversvømmelser og forsumpning til følge. Ær dem, som æres bør.

Og så må vi derefter se hvilken ære, der skal tilfalde dem, der har kæmpet for at få Værebo Å, Nørreå og alle vandløbene i Nordfyns Kommune tilbage til en tilstand, så de igen følger regulativerne, så der blandt andet er fjernet op til 70 centimeter sediment på visse strækninger, således at de, der bor langs disse vandløb, ikke oplever hverken massive oversvømmelser eller forsumpning. Men det er en ganske anden historie.

 

 

Prioriter fosfor til majsen

Demonstrationsforsøg syd for Viborg trak godt 250 interesserede, da Velas torsdag afholdt Majstræf på Over Tolstrupsgaards arealer. Der var fokus på fosfor og intelligent brug af både handelsgødning og gylle.

Nye hytter giver mere tid til kalvene

Arnes Smedie udvikler og producerer kalvehytter, udebokse og læskure, hvor kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed er i højsædet.

Fokus på det rette match mellem ko og tyr

Med aAa-metoden tilføjes info om kvægets fysik som et vigtigt parameter til avlen. Hænger kvægbesætningens dyr fysisk godt sammen, påvirker det nemlig både sundhed og ydelse – og dermed bundlinjen - i positiv retning. Det mener Joost van der Horst, der rådgiver inden for metoden.

Skyd majssåningen et par uger for bedste udbytte

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra grovfoderrådgiver fra Velas.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.
Side 1 af 1925 (38482 artikler)Prev1234567192319241925Next