bannerPos

Toxiner i frøgræshalm kan give problemer hos husdyr

Frøgræshalm, som er velbjerget, kan være et rigtig godt foder. Det kræver, at halmen er bjerget, uden det har fået vand, og at det naturligvis er tørt. Der har dog de senere år været en del fokus på endofytter – svampe der lever i symbiose med græsser. Det meddeles i nyhedsbrevet FlexNyt fra Velas. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
19-07-2020 16:19

Der har i de senere år været en del fokus på endofytter i frøgræshalm. Ifølge Velas, er endofytter svampe, som lever i symbiose med græsser, men de kan i nogle tilfælde være et problem for husdyr.

FODER Frøgræshalm, som er velbjerget, kan være et rigtig godt foder. Det kræver, at halmen er bjerget, uden det har fået vand, og at det naturligvis er tørt. Der har dog de senere år været en del fokus på endofytter. Endofytter er svampe, som lever i symbiose med græsser (det vil sige, at både svamp og græs har glæde af bofællesskabet). Der kan især findes endofytter i rajgræsser og svingler. Det er dog ikke altid tilfældet i dyrkede græsser. Det meddeles i FlexNyt fra Velas.

De toxiner, som endofytterne kan producere, er i nogle tilfælde et problem for husdyr. Især svin og heste tåler endofytter dårligt, hvorimod kvæg og får tåler dem i begrænset mængde. Der er set tilfælde af dødsfald, som tilskrives endofytter, men normalt resulterer endofytter i lav tilvækst og vigende mælkeproduktion.

Det er langt fra alle sorter af rajgræsser og svingler, som indeholder endofytter – det er altså sortsbestemt. Hvis man ønsker at fodre med frøgræshalm, så opfordrer Velas til, at det undersøges om den pågældende sort indeholder endofytter – for eksempel frøfirmaet, som har leveret græsfrøene. Der er ikke fundet væsentligt indhold af endofytter i græsser beregnet til afgræsning og ensilering.

I visse former for frøproduktion er det et krav, at græsset indeholder endofytter, da endofytterne er med til at forhindre insektangreb. Det er man især interesseret i på golfbaner og til plænegræsser. Den største koncentration af endofytter finder man i toppen af græsset lige før høst.

Også i resten af græsset er der endofytter, men i en noget lavere koncentration. Tilsyneladende er der ikke større problemer ved afgræsning af frøgræsmarker, medmindre græsset bides helt i bund. Årsagen til dette er ikke klarlagt. Især får kan få en vaklende gang, hvis marken bides for langt ned, eller de går for længe på arealet.

cab

Skadevoldere kan lure i frøgræs

- Nogle skadevoldere kan være aktive længe i efteråret. Og nogle kan fortsætte deres aktivitet helt frem i foråret. Det kan for eksempel være aksløberens larve eller larver af græsmøl, påpeger Kenneth Svensson fra VKST.

Efterlyser idéer til ny teknologi

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi for perioden 2021-22. Man kan deltage i online-møder og høre om muligheder for at søge medfinansiering.

Flere byrder i branchen

- Jeg er på stående fod langt mere bekymret for corona, end jeg er for afrikansk svinepest i Tyskland, lød det fra sektordirektøren for Seges Svineproduktion på et møde i denne uge.

Der er dømt prisfald på el købt på spotmarkedet

Der er flere forhold, der taler for, at elprisen vil falde, vurderer handelsrådgivningsfirmaet AgroMarkets i en analyse.

DanBred udvider i Danmark

DanBred udbygger sit netværk af opformeringsbesætninger med høj sundhedsstatus til eksport.

Regeringen holder fast i massivt efterafgrødekrav

Igen til næste år skal landmænd reducere kvælstofudledningen med 3.500 tons, hvilket svarer til over 370.000 hektar målrettede efterafgrøder. Det møder kritik fra BL-direktør.
Side 1 af 1930 (38587 artikler)Prev1234567192819291930Next