bannerPos

Forventer normalt marked

Føret er ofte bedre i efteråret. Skovningerne kan typisk udføres uden risiko for at maskinerne laver spor af betydning. Foto: Jens Mathiasen, Skovdyrkerne

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
18-09-2020 21:11
Skovfoged Klaus Lindhardtsen har positive forventninger til de kommende måneder.

Skovfoged Klaus Lindhardtsen afholder sig fra at gætte på fremtidige priser, men de forrige måneder har priserne på løvtræ taget et lille nøk ned.

- Men læg mærke til, at faldet ene og alene skyldes, at fragten til Kina er blevet dyrere. Der er ikke fald i eksportørernes afregningspriser, siger Klaus Lindhardtsen.

Klaus Lindhardtsen har dog positive forventninger til det kommende måneder.

- Der er faktisk ikke lagre af råtræ i markedet. Markedet er bestemt ikke mættet. Det lover derfor godt for den kommende tid. Vi håber, at priserne her i efteråret lander på niveau med sidste efterår, siger han.

Alle kvaliteter kan afsættes

Han gør det samtidig klart, at alle kvaliteter af løvtræ kan afsættes til eksport.

- Det er udelukkende et spørgsmål om prissætning, siger han og nævner, at der udover bøg også er god efterspørgsel efter ask, ahorn og eg. Ahorn starter dog først op til oktober.

Har du styr på din vinterfodring?

Ifølge økologirådgiver Louise Kjær Hilligsøe kan det være en god idé at have en vinterfoderplan klar allerede nu, så man er klar, når man ser græsoptagelsen, begynder at falde til et minimum.

- Forøg køleeffekten og spar el

I mange tilfælde kan køleeffekten på forkølesystemet øges, vurderer energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S. Herved sænker man elforbruget til kølingen, og samtidig øger man anlæggets samlede kølekapacitet.

Auken klar til at bringe spildevandssag ind i EU

- Vi har respekt for, at Margrethe Auken holder fokus på sagen – hverken på partifarver eller personer. Den slags har vi brug for i dansk landbrug, lyder det anerkendende fra Agerskovgruppen, efter et politisk tilbud om at få spildevandssagen bragt frem i EU-Parlamentet.

Nu ses angreb af aksløberens larve

Korn og frøgræs angribes i pletter af larver. Avaunt 150 EC har en mindre anvendelse til bekæmpelse af larverne.

Ros for endnu et fald i forbruget af antibiotika

Nye tal for det europæiske forbrug af antibiotika viser, at dansk husdyrproduktions forbrug endnu engang ligger i bund – et resultat der vækker glæde hos formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Sprøjt ikke med Kerb i vinterraps ved meget væselhale

Fra 1. november kan Kerb anvendes i vinterraps. Kerb bekæmper græsukrudt. - Men inden vinterrapsen sprøjtes med Kerb, bør marken gås grundigt igennem for områder med stor bestand af væselhale. Og de bør ikke sprøjtes, siger Carsten Fabricius, Seges.

Det aktuelle forbrug af antibiotika driller

En øget produktion af grise har i første halvdel af 2020 ført til en stigning i det totale forbrug af antibiotika i forhold til første halvår 2019. Det er en udvikling, der vækker bekymring hos Seges Svineproduktion, idet myndighederne ikke ser på antal doser pr. gris.
Side 1 af 1960 (39187 artikler)Prev1234567195819591960Next