bannerPos

Barkbiller koster skovejere kassen

Billeangreb ses ofte som døde træer i randen af nålebevoksninger. Der ses små indflyvningshuller i træerne. Skovdyrkerne opfordrer til at holde godt øje med angreb. Foto: Jens Mathiasen, Skovdyrkerne

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
18-09-2020 21:12
Skovbruget i Centraleuropa er hårdt ramt af billeangreb og oplever store tab. Skovdyrkerne opfordrer danske skovejere til at holde godt øje med angreb i bevoksningerne.

Barkbiller har i de seneste år hærget Centraleuropa. Det fortsætter også i år og giver tab og problemer for især tysk, tjekkisk og østrigsk skovbrug.

Angrebene i Europa startede i 2017, men tog for alvor fart med tørken i 2018. Alene i Tyskland blev næsten 36 millioner kubikmeter træ beskadiget i 2018. Det tal blev fordoblet i 2019. Skaderne gav store udfordringer for afsætning og oparbejdning af det beskadigede træ.

- Indtil videre har afsætningsproblemerne holdt sig til nærområderne. Men fortsætter angrebet i de kommende år, kan intet dog udelukkes, siger skovfoged Casper Pleidrup, Skovdyrkerne Midt.

I 2020 er skaderne i Tyskland foreløbig opgjort til 55 millioner kubikmeter. Det tal forventes at stige til mindst sidste års niveau.

Ingen gevinst ved at vente

I betragtning af situationen i Centraleuropa er priserne på tømmer fortsat stabile i Danmark. Priserne ligger på et pænt niveau historisk set. Det fortsætter også i dette efterår.

- Situationen i Centraleuropa kommer med al sandsynlighed til at strække sig over en årrække, og vi forventer derfor ikke store prisændringer i de kommende år, lyder vurderingen.

- Som skovejer skal man derfor ikke forvente at opnå højere priser for sit træ ved at vente. Man bør derfor hellere vurdere bevoksningens nuværende tilvækst og stabilitet og inddrage risici som billeangreb og stormfald i sin beslutningsproces, når man overvejer at afdrive hugstmodne bevoksninger, råder Casper Pleidrup.

Sluppet nådigt herhjemme

Han understreger, at de danske bevoksninger ikke er så hårdt ramt.

- Vi har endnu ikke set alvorlige angreb i Danmark. Men som skovejer er det vigtigt, at du fortsat holder godt øje med dine bevoksninger og reagerer, hvis der konstateres barkbiller, lyder rådet fra skovfoged Casper Pleidrup.

Generelt oplever Skovdyrkerne, at mange skovejere har fokus på problemet. Mange har skovet og fjernet billetræer og angrebne skov-rande, inden barkbillernes første flyvning.

Derudover lyder anbefalingen, at man fjerner angrebne rødgran, efter at forårsflyvningen er overstået. På den måde opnår man, at træerne har virket som fangtræer.

Casper Pleidrup understreger, at han og skovfoged-kollegerne hos Skovdyrkernegerne hjælper med råd og sparring i forhold til markedsmæssige og skovbrugsfaglige vurderinger.

Har du styr på din vinterfodring?

Ifølge økologirådgiver Louise Kjær Hilligsøe kan det være en god idé at have en vinterfoderplan klar allerede nu, så man er klar, når man ser græsoptagelsen, begynder at falde til et minimum.

- Forøg køleeffekten og spar el

I mange tilfælde kan køleeffekten på forkølesystemet øges, vurderer energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S. Herved sænker man elforbruget til kølingen, og samtidig øger man anlæggets samlede kølekapacitet.

Auken klar til at bringe spildevandssag ind i EU

- Vi har respekt for, at Margrethe Auken holder fokus på sagen – hverken på partifarver eller personer. Den slags har vi brug for i dansk landbrug, lyder det anerkendende fra Agerskovgruppen, efter et politisk tilbud om at få spildevandssagen bragt frem i EU-Parlamentet.

Nu ses angreb af aksløberens larve

Korn og frøgræs angribes i pletter af larver. Avaunt 150 EC har en mindre anvendelse til bekæmpelse af larverne.

Ros for endnu et fald i forbruget af antibiotika

Nye tal for det europæiske forbrug af antibiotika viser, at dansk husdyrproduktions forbrug endnu engang ligger i bund – et resultat der vækker glæde hos formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Sprøjt ikke med Kerb i vinterraps ved meget væselhale

Fra 1. november kan Kerb anvendes i vinterraps. Kerb bekæmper græsukrudt. - Men inden vinterrapsen sprøjtes med Kerb, bør marken gås grundigt igennem for områder med stor bestand af væselhale. Og de bør ikke sprøjtes, siger Carsten Fabricius, Seges.

Det aktuelle forbrug af antibiotika driller

En øget produktion af grise har i første halvdel af 2020 ført til en stigning i det totale forbrug af antibiotika i forhold til første halvår 2019. Det er en udvikling, der vækker bekymring hos Seges Svineproduktion, idet myndighederne ikke ser på antal doser pr. gris.
Side 1 af 1960 (39187 artikler)Prev1234567195819591960Next