bannerPos

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Gulvudsugning i kombination med Agri AirClean luftrenser kan reducere emissioner af ammoniak og klimaskadelige metan og lattergasser fra stalde. Den naturlige ventilation styres af klapper og tagvinduer i kippen.

AF: BØJE ØSTERLUND

FREELANCEJOURNALIST
29-05-2020 21:32
Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Når man færdes i en fyldt slagtesvinestald, kan det godt rive lidt i øjnene, og når du kommer ind i privaten, er resten af familien i hvert fald ikke i tvivl om, hvor du har været.

Samme høje koncentration af ammoniakholdig luft får nærtboende naboer og følsomme naturarealer i området også en smule glæde af, og det satte AgriFarm A/S sig for at gøre noget ved for 8 år siden. Længe før klima- og ressourcedagsordenen blev hvermandseje i Danmark.

Ikke desto mindre førte udviklingsarbejdet frem til de enorme reduktioner i emissioner og udslip af ammoniak og klimagasser, de såkaldte Intellifarm-stalde i dag præsterer.

Velprøvede teknologier  

- Grundideen bag Intellifarm-stalden har, fra vi startede udviklingen tilbage i 2011, været fire ting, siger produktchef Poul Erik Christensen hos AgriFarm.

- Et produktionssikkert staldsystem, forbedret logistik, reduktion af energiomkostningerne samt en reduktion af svineproduktionens miljøpåvirkning og et forbedret arbejdsmiljø, opsummerer Poul Erik Christensen.

Når der drejer sig om staldindretning, inventar, foder og mølleri med mere anvender AgriFarm velafprøvede og driftssikre løsninger fra anerkendte leverandører.

Agrifarm så et potentiale i at bygge bredere og mere kvadratiske stalde, hvor logistikken kom i fokus og blev forbedret. Det betyder, at Agrifarm i dag bygger slagtesvinestalde op til 60 meters bredde.

Lufttæppeteknologi

Intellifarm-stalden har et ventilationssystem »hybridventilation«, som er en kombination af styret naturlig ventilation og et gulvudsug, og det reducerer energiforbruget med 60 procent.

Med denne løsning anvendes kun en eller to energiforbrugende ventilatorer mod 10 ventilatorer i traditionelle stalde.

- Jeg vil da godt sige, at de priser og anerkendelser – herunder Agromekprisen 2012 og EU’s miljøpris 2011 - for vores såkaldte lufttæppeteknologi og naturlig ventilation, i høj grad er det grundlag, vi i dag hos AgriFarm leverer vores staldløsninger på, siger Poul Erik Christensen.

Mindre miljøbelastning

En betragtelig andel af ammoniak, metan og den farlige lattergas kan opfanges af gulvventilationen, som suger det lufttæppe, der opstår hen over gyllen i kanalerne, til sig.

Intellifarm-stalden har styret automatisk gylleudslusning, hvor gyllen udsluses langt hyppigere end det praktiseres ved de normale manuelt betjente udslusningssystemer, såkaldte træk-og-slip, som disse systemer ofte benævnes.

Med hyppig gylleudslusning kan vi, reducere udslippet af ammoniak og klimaskadelige gasser som f.eks. metan med 50 procent, forklarer Poul Erik Christensen.

- Det har faktisk den konsekvens, at gyllen herefter er langt mere værdifuld for biogasanlæggene, hvis man leverer dertil. Et fokus, der er lige nu på klimadagsordenen, er derfor allerede tænkt ind i staldsystemet.

Naturlig ventilation

Selvom der er tale om naturlig ventilation, bliver ventilationen i en Intellifarm-stald styret, et system, der benævnes Smartfarmstyring.

- Ventilationen styres af væg- og tagventiler, der åbnes og lukkes med automatik. Princippet for den naturlige ventilation og store luftskifte er, at luften tages ind i siderne og trækkes op og passerer ud i kippen. I forhold til traditionelle stalde er der et langt større volumen og markant bedre indeklima i stalden, hvor dunsterne fra gyllen og gyllekummerne aldrig når op på grund af gulvudsugningen, forklarer Poul Erik Christensen.

Ud fra konstante målinger af temperatur, CO2-indhold i luften og fugtighed i nævnte rækkefølge, styrer automatikken ventilationsklapperne i staldens sider og i kippen.

- I traditionelle stalde vil der normalt være et ammoniakindhold på 8 ppm (parts pr. million) i luften. I Intellifarm-stalden viser målinger, at vi typisk har et ammoniakindhold på 2-4 ppm i zonen, hvor dyrene og medarbejderne opholder sig, og i luften fra gulvudsuget er der op til 30 ppm, lyder det fra produktchefen.

Scrubber kvælstoffet ud

Indrettes Intellifarm-stalden med luftrenser på gulvudsugningen, sker det med Agri AirClean, der fra 2019 er optaget på teknologilisten som bedste miljøteknologi til svinestalde.

- Agri AirClean er et såkaldt kemisk luftrensesystem i modsætning til de tidligere kendte biologiske systemer. Kort fortalt sendes ventilationsluften fra gulvudsugningen gennem et »brusebad« – en såkaldt scrubber, hvor svovlsyreholdigt vand binder ammoniakken. Benytter landmanden sig af biogasanlæg, sendes det ammoniumholdige vand i modtagetanken, ellers går det direkte i gylletanken og optræder herfra som plantetilgængeligt kvælstof.

Som eksempel vil et staldanlæg med 6.000 stipladser forbruge 19 tons svovlsyre pr. år.

- En kemisk rensning af luften fra gulvudsugningen frarense 67 procent af ammoniakken og 53 procent af lugtemissionen. Dermed kommer der oveni en renere luft til omgivelserne en betragtelig energibesparelse, påpeger Poul Erik Christensen.

Panelstald

De senere år har der været et stort fokus på byggeprisen for staldanlæg til blandt andet slagtesvin. Herunder at erstatte tegl og beton med såkaldte PIR skumelementer til ydervæggene. Derfor kan Intellifarm-stalden også leveres med disse billigere byggematerialer. Landmanden vælger selv hvad hans stald skal bygges med.

- Herudover kan man anvende det såkaldte panelinventar til sektionskillevægge.

- Med skumelementer og panelinventar kan vi reducere prisen pr. stiplads med cirka 200 kroner. PIR skumelementer har i årevis været anvendt til industribygninger og kyllingestalde. Når vi anvender produktet, sikrer vi altid, at det kan tåle kraftig påvirkning som for eksempel højtryksrensning.

- Og så er der faktisk et aspekt, man ofte overser. PIR skumelementerne er faktisk nemme at genbruge til byggeri, når stalden måske er blevet umoderne om 30-40 år. I hvert fald nemmere at genanvende end beton og tegl, der ofte skal gennem en voldsom proces før det kan genanvendes, siger Poul Erik Christensen.

Er det tid til låneomlægning, og benytter du virksomhedsordningen?

Der er risiko for, at du etablerer en såkaldt sikkerhedsstillelse, hvis du omlægger et lån, der har sikkerhed i virksomhedens aktiver, og lånet er placeret uden for virksomhedsordningen i dit regnskab, vurderer skattespecialist i SLF, Lone Hauge.

Årsmøde med markvandring og et kig i kemiskabet

Med respekt for og under hensyntagen til Corona-situationen blev årsmødet i Deltidsudvalget under Landboforeningen Limfjord flyttet ud, og blev afholdt i maskinhuset hos udvalgsmedlem Povl Lund i Lødderup på Mors med gode indlæg og god spørgelyst og debat.

Økologien blomstrer, og væksten fortsætter

Fremtiden ser lys ud for produktion og forbrug af dansk økologi, og samtidig kommer der for alvor skub i eksporten de kommende år. Det viser en ny prognose fra Landbrug & Fødevarer på baggrund af virksomhedernes forventning til økologimarkedet frem mod 2025.

Semler Agro klar med nyt banebrydende udlejningskoncept

Som de første i Danmark tilbyder Semler Agro sæsonleje af nye landbrugsmaskiner på halvårsbasis. Det nye udlejningskoncept skal hjælpe de danske landmænd med at levere bedst muligt i takt med markedets omskiftelige behov og i perioder med spidsbelastning.

Rotation i ejerkredsen hos Brdr. Holst Sørensen

Pr. 1 juli trådte Christian Petersen ind i ejerkredsen af virksomheden Brdr. Holst Sørensen A/S i Obbekær.

Tysk lovgivning kan ramme dansk eksport

Tyskland har fredag vedtaget en række forslag til nye lovkrav for sohold. Seges Svineproduktion og Landbrug & Fødevarer meddeler, at de nye regler forventes at få betydning for danske soholdere.

- Vi får fjernet vores værdier uden kompensation

Langelandsk mælkeproducent ramt af urimelig lovgivning med ammoniakkrav ved modernisering af bedriften.

Mobil melfabrik rykker ud til økologiske landmænd

Økologiske landmænd kan nu løfte værdien af deres korn ved at få malet deres eget korn til mel ude på gårdene og pakket i poser til videresalg.

Uændret notering for Nord-West

I dag er Nord-West noteringen fortsat uændret, men den vil sandsynligvis falde med 6 euro (45 kr.) i næste uge. Den største udfordring er fortsat den midlertidige lukning af Tönnies-slagteriet i Rheda-Wiedenbrück, som lige blev forlænget med yderligere to uger til den 17. juni. Det er imidlertid usikkert, om der kommer yderligere udsættelser, og når slagteriet må åbne igen, så vil det sandsynligvis ikke være hele slagteriet, men kun dele af slagteriet i første omgang.

Mekanisk alternativ kan løse kartoffeludfordringer

Mekaniske kartoffelaftoppere fra hollandske Baselier kan klare den udfordring, som kartoffelavlere har, efter udfasningen af Reglone til nedvisning.
Side 1 af 1872 (37428 artikler)Prev1234567187018711872Next