bannerPos

Malkeanlægget skulle være arbejdsmiljøvenligt og enkelt

I begyndelsen af august blev Korsvanggårds nye 2x24 side by side malkeanlæg fra BouMatic A/S taget i brug.
30-10-2020 21:13

Stor mælkeproducent gik fra en malkekarrusel til et 2x24 side by side malkeanlæg. Teknikken er monteret i en lun og tør kælder - afskærmet fra malkestaldens fugtige miljø.

Arbejdsmiljø og enkelhed var centrale nøgleord, da Søren Asger Lundgaard i sommer skulle vælge nyt malkeanlæg.

Den 38-årige landmand driver Korsvanggård ved Darum i nærheden af Esbjerg. Besætningen er på 650 Dansk Holstein-årskøer og når op på 750 årskøer plus hundyropdræt inden årsskiftet.

Søren Asger Lundgaard har været selvstændig siden 2007. Han er 8. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1760.

- Vi har udvidet besætningen løbende over en årrække, og vores 20 år gamle 26-pladsers malkekarrusel var slidt op, så der skulle skiftes malkeanlæg, forklarer den sydvestjyske mælkeproducent.

Overvejede robotter

Han var vidt omkring i sine overvejelser omkring valg af malkesystem og begyndte med at tænke i robotter, men sådan kom det ikke til at gå.

I begyndelsen af august i år blev bedriftens nye 2x24 side by side malkeanlæg fra BouMatic A/S taget i brug. Teknikken i form af pulsatorer og mælkemålere er installeret i en kælder under malkeanlægget.

- Hovedårsagen til, at jeg endte med at vælge et anlæg med kælder under, er, at vi så kunne få teknikken installeret helt afskærmet fra det fugtige miljø i selve malkestalden og i stedet placere det i kælderen, fortæller Søren Asger Lundgaard.

Større driftssikkerhed

- Teknikken holder uden tvivl længere, når den befinder sig i en lun og tør kælder. Jeg er sikker på, at det vil give større driftssikkerhed og færre irriterende driftsstop i det daglige, siger han og fortsætter:

- Når pulsatorerne befinder sig i en kælder under malkestalden, er der også mærkbart mindre støj i malkestalden. Det giver en god og behagelig arbejdsplads for malkerne.

- Vi har fået et enkelt malkeanlæg med en kort oplæringstid. Og jeg forventer lave vedligeholdelsesomkostninger, siger mælkeproducenten fra Esbjerg-egnen.

Malkeanlægget er leveret af Agriteknik ApS, Brørup, og har BouMatic inventar samt Strangko malketeknisk udstyr.

Pumpenedbrud betyder ikke driftsstop

- Jeg har bevidst valgt en løsning med to vakuumpumper og to mælkepumper. Skulle der blive nedbrud på en vakuumpumpe eller en mælkepumpe, kan vi bare dreje på en hane og malke videre uden afbrydelse, indtil fejlen er rettet, forklarer Søren Asger Lundgaard.

For at skåne malkerne for tunge løft er der monteret en separat mælkeledning til framalkningsmælk. I øvrigt kobles malkesættene og spandene til framalkning sammen med det øvrige malkeanlæg og vaskes sammen med dette.

Søren Asger Lundgaard har selv været aktivt med inde over under hele monteringsprocessen. Alt er placeret praktisk og hensigtsmæssigt under størst mulig hensyntagen til arbejdsmiljøet for malkerne.

- Der har selvfølgelig været nogle tilpasninger i begyndelsen. Men nu kører anlægget næsten, som det skal, og malkerne er glade for det, siger han.

Ingen malker mere end én gang dagligt

- Hver malkning tager omkring fire og en halv time, og der er altid to til at malke. Vi lægger vægt på, at malkningen foregår med 2-mandshold, og at ingen skal malke mere end én gang dagligt, siger Søren Asger Lundgaard.

- Så kan vi tilrettelægge arbejdet sådan, at de medarbejdere, der malker, kan møde én gang dagligt og så køre hjem. Ud af vore 10 medarbejdere er der seks, der malker, tilføjer han.

- Da jeg skulle vælge malkeanlæg, betød det meget, at det var fra et etableret firma med hovedkontor i Danmark og en forhandler tæt på. Derudover er det, i min optik, et meget solidt og enkelt produkt, slutter den sydvestjyske mælkeproducent.

l-l

- Jeg har fuld tillid til Rigspolitichefen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ved ikke, hvordan Rigspolitiet forud for udarbejdelse af omstridt »actioncard« fik forståelsen af, at nødvendig lovhjemmel til at aflive mink uden for smittezoner »ville foreligge inden for kort tid«.

Tomme bygninger i fokus ved mink-møde

Der var flere spørgsmål end svar, da en række tidligere minkavlere var samlet til informationsmøde ved Sagro i Herning tirsdag aften. Her blev der blandt andet sat fokus på de bygninger, som nu står tomme.

Svinenoteringen stiger med 20 øre

Efter en måned med faldende notering på slagtesvin går det nu den anden vej. Danish Crown melder, at noteringen stiger med 20 øre til 9,50 kroner, mens noteringen på søer er uændret 4,80 kroner.

EuroTier afholdes digitalt til februar

På et digitalt pressemøde torsdag blev sløret løftet for, hvordan EuroTier skal afholdes fra 9. til 12. februar næste år.

Biogasanlæg opføres under protester

En række beboere i den lille by Kværs ved Gråsten har klaget over oprettelsen af et nyt biogasanlæg i byen. Trods påstand om opsættende virkning i en skrivelse til Planklagenævnet er det første spadestik til anlægget blevet taget.

- Det er helt urimeligt

Der er endnu ikke forhandlet en aftale på plads om erstatning for minkaflivninger, og det er begyndt at presse minkavlerne. Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, kalder situationen helt urimelig.

Jordbæravl på topplan

Systematik, forudseenhed samt fagligt højt niveau er udgangspunktet for at lykkes som jordbæravler. Ægteparret Jytte og Peder Mikkelsen fra Vestfyn har 25 års erfaring og høster gode udbytter.

Rigspolitiet kendte til manglede lovhjemmel før omstridte opkald til minkavlere

Rigspolitiet vidste godt, at der ikke var lovhjemmel til minkaflivningerne, før de foretog opkald til minkavlerne med instrukser.

Øget risiko for fugleinfluenza ved samhandel

Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoen for smitte med højpatogen fugleinfluenza ved samhandel med fjerkræ er øget. Derfor vil styrelsen nu tjekke rengøringen og desinfektionen af fjerkræbiler, der bruges til at transportere fjerkræ.

Første land godkender salg af kød fra laboratorie

Singapore tillader nu som det første land i verden salg af kød dyrket i laboratorium.
Side 1 af 1989 (39765 artikler)Prev1234567198719881989Next