bannerPos

Kartoflers lagersygdomme begynder i marken

Selvom man tilstræber en skånsom optagning, kan skader ikke helt undgås. Arkivfoto

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
07-08-2020 14:25
Korrekt opbevaring af kartofler efter optagning kræver omhyggelighed. En traditionel kartoffelkule er en mulighed, men omkostningerne ved en kule kan ofte være højere end ved at bygge og drive et lager, lyder det fra Grimme Skandinavien.

Lagersygdomme, som rammer kartofler, begynder i marken. Derfor er det vigtigt at forebygge så meget som muligt inden optagning.

Det er rådet fra kartoffelspecialisten Grimme Skandinavien A/S. Firmaet fra Rødkærsbro syd for Viborg står blandt andet bag produktion af specialmaskiner til kartoffelavl, ligesom det leverer udstyr til tørring, opbevaring og køling af kartofler.

Grimmes kartoffelspecialister pointerer, at udgangspunktet bør være, at udsæd skal være fri for sygdom, og sædskiftet skal være i orden.

Arbejdskrævende kuler

Ønsket er, at kartofler skal være modne og skindfaste inden optagning. Dette gøres som bekendt ved at stoppe væksten i toppen og lade kartoflerne modne af i jorden.

- Kartofler har det bedst i jorden, og en jord-kule kan være den bedste form for opbevaring. Det er dog en meget arbejdskrævende arbejdsopgave, når kartoflerne skal kules ned og senere graves op.

- Derfor finder vi løsninger, som er næsten lige så gode for kartoflerne, men med mindre arbejde, pointerer Palle Foged, køle- og ventilationsspecialist hos Grimme.

Alternativet er et lager

En velkendt opbevaringsmetode er en kartoffelkule dækket med halm og plastik.

- I kulen er det dog meget arbejdskrævende og vanskeligt at styre temperaturen indenfor 0,5 grader, som vi ønsker. Desuden kræver det meget plastik hvert år, forklarer Palle Foged.

Han vurderer, at omkostningerne ved en kule i de fleste tilfælde vil være højere end ved at bygge og drive et lager.

- På et lager kan vi styre temperatur og luftfugtighed og tillige kontrollere kartoflerne. Hvis lageret er dimensioneret rigtigt, er det også muligt at tørre kartoflerne efter optagning, påpeger specialisten.

Læg en lagerstrategi

Palle Foged forklarer, at kartofler kan rammes af en række sygdomme, hvorfor det er vigtigt at lægge en god strategi for lagring af kartoflerne.

Hans råd til avlerne er, at optagning foretages i tørt vejr og at kartoflerne behandles skånsomt og kasserne fyldes - hvis muligt - helst i marken eller fra en kassefylder.

- Sørg for, at kasserne bliver placeret nøjagtigt i lageret med ens afstand mellem rækkerne i hele lageret.

Rådet er dernæst, at lageret fyldes, og at tørringen af afgrøderne påbegyndes straks.

- Tørring foregår nemmest, når kartoffel-temperaturen er høj. Det er vigtigt at se på, hvor meget vand der er i luften, så der ikke blæses vand ind til kartoflerne og derved sætter sig dug på overfladen.

- Dette gøres bedst af en automatisk styring. Tørringen fortsætter, til man kan grave 30-40 cm ned i kasserne og man ikke finder kartofler, som har en fugtig overflade, forklarer Palle Foged.

Nedadgående køle-kurve

Selvom man tilstræber en skånsom optagning, kan skader ikke helt undgås.

- Sårheling af skadede kartofler begynder straks efter optagning og fortsætter i tørringsperioden, men når tørringen er overstået, så sårheles der ved den temperatur, som er i lageret.

- Jo højere temperatur, der er (maks. 14 grader), des kortere kan perioden være. Luftfugtigheden skal være høj i sårhelingsperioden og temperaturen skal holdes stabil, siger Palle Foged, der tilføjer, at når der skal nedkøles, så er det vigtigt at holde en nedadgående kurve på kølingen.

- Hvis man har et køleanlæg, kan man køle ned til den ønskede temperatur, ellers skal man passe på ikke at køle ned og så ikke efterfølgende kunne holde temperaturen.

Hans råd er, at man tilstræber at holde 7 grader i oktober, 6 grader i november og efter jul 4,5-5 grader.

Kartoflerne ønsker ifølge Palle Foged 95 procent relativ fugtighed, og hvis man ikke kan holde fugten oppe, så kan man tilsætte fugt ved at kaste vand på gulvet eller benytte en befugter.

- Der må ikke stå vand på gulvet. Vandet fra fordamperen på køleanlægget kan være fyldt med sporer og bør ledes bort og erstattes med rent vand, fastslår kølingsspecialisten.

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

 

Lad kartoflerne diktere lagertypen

Selve typen af det lager, man skal vælge, er naturligvis afhængigt af, hvad man skal bruge kartoflerne til.

- Kasselagre er den mest skånsomme oplagring, som gør, at kartoflerne ikke får en lagerhøjde på ret meget over en meter, som så dermed typisk ikke giver trykskader. Der kan dog opstå trykskader, hvis der mangler fugtighed, pointerer Palle Foged.

Han nævner videre, at det kan være rationelt at have et løslager, hvis man skal håndtere kartoflerne løst.

- Læsning med læssemaskine vil dog skade kartoflerne, når skovlen skal ind i stakken. Hvis man har panserbuer, kan der også opstå skader på disse, forklarer Palle Foged fra Grimme Skandinavien, som i samarbejde med firmaet Tolsma fra Holland tilbyde individuelle køle- og lagerløsninger til kartoffelavlere.

- Hvis man skal bygge nyt lager, er det vigtigt at dimensionere hele lageret rigtigt. Vores køle- og ventilationsteam kommer gerne tidligt i processen og snakker de forskellige muligheder igennem, så kunden får det bedste slutresultat, understreger Palle Foged.

 

Typiske lagersygdomme

Der kan forekomme forskellige sygdomme, som kommer med knoldene ind på lageret.

Skimmel

Hvis det er skimlen, som stopper væksten, kan skimmelbakterierne følge stænglen ned til knoldene, som så inficeres. Skimmelen kan ikke ses ved optagning, men kartoflen rådner og bliver til en vandbold. Disse kartofler skal tørres helt ind, til de bliver mumificeret som en tør sveske. I lagre med skimmel skal der tørres meget længe. Det kan være svært at kontrollere, om der er skimmel i kulerne. Skimmel kan ofte være årsagen til, at kulerne synker sammen og ødelægges helt.

Frosne kartofler

Hvis man har fået frost i kammen, vil det bedste være at vente med optagningen, indtil de kartofler, som har fået frost, er helt rådne og forsvinder i optageren. Hvis det ikke kan lade sig gøre, gælder det samme som ved skimmel, at man skal tørre kartoflerne, til den våde overflade er forsvundet.

Sølvskurv

Er ikke helt så tabsgivende, men det kan dog være svært at sælge spisekartofler med sølvskurv. Sølvskurv kommer også med ind fra marken og breder sig på fugtige overflader af kartoflerne. Det er derfor vigtigt at overfladetørre kartoflerne med det samme. Derefter køles kartoflerne ned hurtigst muligt, og så skal der holdes en stabil, lav temperatur i lageret.

Phoma

Denne sygdom kræver et sår på kartoflen for, at den kan komme ind i kartoflen. Phoma ligger hvilende i kartoflen, og startes hvis der er for store temperaturudsving.

Kilde: Grimme Skandinavien

 

 

Øko-drift deler bornholmske politikere

Forleden var der uenighed mellem højre og venstre i kommunalbestyrelsen på Bornholm om, hvorvidt regionskommunen skal støtte opkøb at landbrug til øko-omlægning.

Vi har brug for et grønt landbrug

Forud for efterårets forhandlinger om grøn skattereform lyder det her fra to af Venstres ordførere, at partiet går ind for en co2-afgift. Det må dog ikke betyde, at der bliver sendt arbejdspladser ud af landet.

Arla forventer britiske prisstigninger ved hårdt brexit

Det britiske marked var lukrativt for Arla i årets første halvår. Men med 100 dage tilbage af den midlertidige overgangsordning, stiger nervøsiteten nu hos Peter Giørtz-Carlsen, der er chef for Arla Europa. Det skriver Fødevarewatch.

Min oplevelse med påstået overgødskning på grund af konsulentfejl

I weekenden skrev Effektivt Landbrug om en landmand, der i retten var blevet frikendt for overgødskning efter, at hans konsulent havde begået en fejl i gødningsretten. Det fik Jørgen Mose Hansen til at huske på sin egen sag, som han fortæller om her.
Side 1 af 1926 (38516 artikler)Prev1234567192419251926Next