bannerPos

Vælg sorter og udsædsmængde specielt til tidlig såning

Anbefalede plantetal, samt udsædsmængder ved tusindkornsvægte på henholdsvis 45, 50 og 55 og en markspiring på 90 procent ved såning fra slutningen af august til den 1. oktober. Kilde: Seges
10-08-2019 13:25
Ikke alle hvedesorter egner sig til tidlig såning. Plantetallet skal være lavest ved tidlig såning.

Sorter af vinterhvede, som er egnede til tidlig såning, udvikler sig relativt langsomt i efteråret, og væksttypen er krybende, hvilket vil sige skud og blade holder sig langs jorden.

Sorter, der har en hurtig udvikling og strækker sig opad, er udsatte for kuldeskader i løbet af vinteren, når de bliver sået tidligt.

Det påpeger Seges, der understreger, at ikke alle disse egenskaber findes i én og samme sort, og nogle af dem kan have negativ indflydelse på udbyttet.

Undgå visse sorter

En sen og langsom vækststart i et tidligt forår er heller ingen udbyttemæssig fordel. Ved tidlig såning kan lejesæd derimod blive et større problem i alle sorter.

- Vær derfor særlig opmærksom ved tidlig såning af Elixer og Kvium, der er blandt de mindst stråstive sorter, lyder det fra Seges.

Ønsker man at så sent – det vil sige efter den 20. september - er de kraftigt voksende sorter KWS Extase og Drachman oplagte, hvorimod langsomt udviklende sorter som Graham og Sheriff bør undgås.

Udsædsmængde

Det anbefalede plantetal i vinterhvede afhænger også af sådatoen og ligger på omkring 200 planter pr. mved såning den 1. september stigende til knap 400 planter pr. m2 ved såning den 1. oktober.

Ved tidlig såning er der en betydelig risiko for, at plantebestanden bliver for tæt, og planterne presser hinanden opad, hvilket øger risikoen for udvintring, sneskimmel og lejesæd i afgrøden det følgende år, påpeger Seges.

En tidlig sået plantebestand af passende tæthed fremmer derimod buskningen og udviklingen af en krybende vækst, hvilket resulterer i stærke planter, som har optimale forudsætninger for at klare sig gennem vinteren.

Det er derfor vigtigt at vælge den rette og lave udsædsmængde ved tidlig såning.

Gradueret såmængde

Ved tidlig såning er det oplagt at graduere udsædsmængden efter forskelle i vækstmuligheder indenfor marken.

Der kan være behov for at så mere på bakketoppe med dårlig fremspiring, og mindre i fugtige lavninger med kraftig plantevækst.

- Kort til graduering kan udarbejdes i programmet CropManager, slutter Seges.

Sortsvalg ved tidlig hvedesåning

- Velegnede til tidlig såning:

Creator, Graham

- Egnede til tidlig såning:

Benchmark, Elixer, Informer, Kalmar, Kvium, KWS Scimitar, Ohio, Sheriff og Torp

- Mindre egnet til tidlig såning:

KWS Zyatt, Drachmann

- Ikke egnede til tidlig såning:

KWS Lili, KWS Extase

Kilde: Seges

 

Nyt herbicid til tidligt sået hvede

Ved tidlig såning er det selvfølgelig særlig vigtigt, at der bliver udført en efterårsbekæmpelse, da ukrudtet ellers vil være vanskeligt at bekæmpe om foråret.

- I år lanceres Mateno Duo som ny løsning i vinterhvede til ukrudtsbekæmpelse i efteråret, påpeger Seges.

Midlet består af aktivstofferne fra DFF og Fenix. Midlet har effekt på enårig rapgræs. Midlet har god effekt mod kamille, storkenæb og spildraps.

- Derfor kan produktet anvendes i tidligt såede marker for at undgå tidlig anvendelse af Boxer i høje temperaturer. Ligeledes vil man få en tidlig bekæmpelse af spildraps og andet tokimbladet ukrudt, påpeger Seges.

Ukendt pris

Mulig løsning i tidligt såede marker: st. 10: 0,4 l/ha Mateno Duo efterfulgt cirka 10-14 dage senere med 0,75-1,5 l/ha Boxer afhængig af typen af græsukrudt i marken.

Der kan suppleres med 0,05 - 0,07 l/ha DFF oveni Mateno Duo for ekstra effekt på enårigt rapgræs i marker med stor bestand.

- Prisen er endnu ukendt for Mateno Duo. Løsningen er dog dyrere end anvendelsen af DFF i st. 00, men der opnås en bredere effekt på tokimbladet ukrudt, slutter Seges.

jpj

Et par tips i forbindelse med KemiTjek

De regnfulde vinterdage er perfekte til én af de to årlige gennemgange af lagerbeholdningen i kemirummet. Seges giver et par tips til app’en KemiTjek.

Fynsk kartoffelfabrik er fortsat i spil

Flere interesserede avlere har mulighed for at tegne anpart i kartoffelmelsprojektet på lige fod med de første 47 anpartshavere.

Går ind for flere minivådområder

Folketingets miljø- og fødevareudvalg var i denne uge ude i virkeligheden for at studere et såkaldt matriceanlæg på Midtfyn.

Fynsk biodiesel kan rykke på klimaregnskabet

Der er brug for en større udbredelse af biodiesel i den tunge transport. Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S), der i denne uge var på besøg hos Emmelev, der kan levere op mod 10 procent af Danmarks dieselforbrug.

Stor efterspørgsel på planteprotein

Den nystartede virksomhed Organic Plant Protein forventer at kunne aftage dansk avlede økologiske hestebønner og markærter til produktion af planteprotein allerede i 2021. Økologiske landmænd søges.

Politisk skifte bekymrende

Selv om statsminister Mette Frederiksen har sagt, at hun vil landbruget, kan regeringsskiftet godt give grund til bekymring for landbruget, mener formand for DM&E Agro, Søren Ulrik Sørensen.

Sådan holder du fast på dine gode folk

Sådan holder du fast på dine gode folk

Kæmpe bøde til DLG-ejet selskab i Tyskland

BLS, der er datterselskab til DLG-ejede HaGe, har fået en bøde på massive 29,25 millioner euro af tyske konkurrencemyndigheder for selskabets medvirken i en sag om ulovlige prisaftaler på sprøjtemidler.

Godt salg af nye sprøjter

Hos Horsch-importøren Stroco-Agro ApS hober ordrebekræftelser på nyt Horsch-grej sig op. Samtidig har der været et historisk flot salg.

Miljøminister tøver med ny vandløbslov

Der ikke behov for at ændre vandløbsloven for at kunne klimatilpasse og klimasikre vandløbene, da loven allerede rummer mulighed for det i dag, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S).
Side 1 af 1747 (34930 artikler)Prev1234567174517461747Next