bannerPos

Fokus på det rette match mellem ko og tyr

Joost van der Horst er hollænder, og netop Holland var det første land i Europa, hvor aAa-metoden blev taget i brug i 1990. Siden 2005 har han rådgivet danske landmænd om metoden. Foto: John Ankersen

AF: JOHN ANKERSEN

REDAKTØR, LANDBRUGSYD
19-09-2020 10:14
Med aAa-metoden tilføjes info om kvægets fysik som et vigtigt parameter til avlen. Hænger kvægbesætningens dyr fysisk godt sammen, påvirker det nemlig både sundhed og ydelse – og dermed bundlinjen - i positiv retning. Det mener Joost van der Horst, der rådgiver inden for metoden.

AAa-metoden (Animal Analysis Association) er udviklet i USA tilbage i 1950´erne og kom til Europa i 1990. Metoden handler ganske enkelt om at finde det rette match til hver ko i stalden.

Èn af dem, der herhjemme har taget metoden til sig, er Joost van der Horst, der i 2005 startede sin egen rådgivningsvirksomhed omkring aAa Weeks. Han har lige siden rådgivet danske landmænd om metoden.

Mens han fra start oplevede både interesse og nysgerrighed ude hos landmændene, var der langt mere skepsis i rådgivningsverdenen:

- Det får du aldrig op at stå, lød det fra den etablerede verden, husker Joost van der Horst, der dog ikke lod sig slå ud af den grund – for samme skepsis møder han stadig den dag i dag.

Erfaringer og dataindsamling hos landmænd, der har taget metoden til sig, viser dog, ifølge Joost van der Horst, at han har fat i noget, der virker.

Det rette match

Det visuelle indtryk af koen og den visuelle bedømmelse af tyrene på tyrestationen er grundstammen i aAa-metoden. Systemet bygger på seks genkendelige typer af dyr (se illustrationen). AAa-konsulenter er trænet til at genkende disse typer både hos køer, men også hos tyrene.

En ko bør aldrig løbes med en tyr af samme type som hende.

- Det handler om at finde det rette match mellem ko og tyr. Det kan påvirke afkommets form, og formen påvirker funktionen. Det er den praktiske tilgang, der er vigtig for mig, siger Joost van der Horst.

Derfor er den visuelle bedømmelse af dyr vigtig, forklarer Joost van der Horst, der mener, at værdien af en harmonisk, god fysik ofte er undervurderet i herskende avlsmetoder, der i høj grad er baseret på computerberegninger.

- For mig handler det ikke om enten/eller, men både/og, forklarer han og tilføjer, at metoden fint kan benyttes inden for alle kvægracer. For selv ved kvægracer, der i antal er få i Danmark, kan man trække på udenlandske dyr i forbindelse med avl, da aAa-metoden findes i 25 lande.

Bedre ydelse og tilvækst

En indsamling af data fra aAa-besætninger viser, hvordan køer og slagtekalve inden for Holstein-racen har klaret sig i Danmark i forhold til gennemsnittet.

Og her har tallene været omkring 20 procent bedre end landsgennemsnittet målt på livstidsydelse.

På plussiden tæller også tungere slagtekøer, der klassificerer bedre, ligesom slagtekalvene har kunnet præstere højere tilvækst og lavere alder ved slagtning.

john@landbrugsyd.dk
telefon +45 21 25 19 68

Har du styr på din vinterfodring?

Ifølge økologirådgiver Louise Kjær Hilligsøe kan det være en god idé at have en vinterfoderplan klar allerede nu, så man er klar, når man ser græsoptagelsen, begynder at falde til et minimum.

- Forøg køleeffekten og spar el

I mange tilfælde kan køleeffekten på forkølesystemet øges, vurderer energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S. Herved sænker man elforbruget til kølingen, og samtidig øger man anlæggets samlede kølekapacitet.

Auken klar til at bringe spildevandssag ind i EU

- Vi har respekt for, at Margrethe Auken holder fokus på sagen – hverken på partifarver eller personer. Den slags har vi brug for i dansk landbrug, lyder det anerkendende fra Agerskovgruppen, efter et politisk tilbud om at få spildevandssagen bragt frem i EU-Parlamentet.

Nu ses angreb af aksløberens larve

Korn og frøgræs angribes i pletter af larver. Avaunt 150 EC har en mindre anvendelse til bekæmpelse af larverne.

Ros for endnu et fald i forbruget af antibiotika

Nye tal for det europæiske forbrug af antibiotika viser, at dansk husdyrproduktions forbrug endnu engang ligger i bund – et resultat der vækker glæde hos formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Sprøjt ikke med Kerb i vinterraps ved meget væselhale

Fra 1. november kan Kerb anvendes i vinterraps. Kerb bekæmper græsukrudt. - Men inden vinterrapsen sprøjtes med Kerb, bør marken gås grundigt igennem for områder med stor bestand af væselhale. Og de bør ikke sprøjtes, siger Carsten Fabricius, Seges.

Det aktuelle forbrug af antibiotika driller

En øget produktion af grise har i første halvdel af 2020 ført til en stigning i det totale forbrug af antibiotika i forhold til første halvår 2019. Det er en udvikling, der vækker bekymring hos Seges Svineproduktion, idet myndighederne ikke ser på antal doser pr. gris.

Minkavlere kan beholde raskmeldte mink

Med en fritest kan nogle minkavlere nu sælge skindet fra mink, der tidligere var syge, men nu er blevet raske. Det har fødevareminister Mogens Jensen fredag orienteret erhvervet om på et møde.
Side 1 af 1960 (39186 artikler)Prev1234567195819591960Next