bannerPos

Sociale grise vokser hurtigere

Forskning viser, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
01-08-2020 08:42

Forskning viser, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Samtidig viser foreløbige resultater, at grise i grupper med høje sociale avlsværdier har færre ørebid og er roligere.

Seges Avl & Genetik har undersøgt, om man kan avle for bedre sociale egenskaber hos DanBred-grise. Formålet var at opnå mere velfærd via færre øresut, halebid og skrammer på slagtesvinene, men også forbedret tilvækst.

Skadelig social adfærd kan koste dyrt, da det kan gå ud over grisenes trivsel og føre til reduceret vækst og øget fedtdeponering på grund af stress. Øre- og halebid kan give infektioner, og slåskampe, som øger grisenes energiforbrug, kan give skader, der kan føre til infektioner. Det meddeler DanBred i en artikel på deres hjemmeside, hvor de også beskriver nogle af de foreløbige forskningsresultater.

Kan fremavles

Traditionel avl foregår ved at måle de enkelte grises egenskaber, for eksempel daglig tilvækst i gram pr. dag, og udvælge de grise, der har de bedste egenskaber, som for eksempel de højeste avlsværdital for daglig tilvækst, som forældre til den næste generation. Denne metode tager imidlertid ikke højde for social adfærd, som er kompleks og vanskelig at måle objektivt.

Hidtil har fokus været på at kvantificere og reducere de skadelige konsekvenser af negative sociale interaktioner ved at vælge de grise, som har færrest halebid og/eller skader.

Disse grise har ikke været udsat for skadelig adfærd, men kan være de grise, som udviser skadelig adfærd over for andre grise i gruppen. Det vil derfor være bedre at fravælge de grise, som ikke udviser skadelig adfærd og dermed fokusere på de grise, som udøver den skadelige adfærd.

Avl på gruppeniveau har været et succesfuldt redskab til at opnå dette i selektionseksperimenter, men i kommercielle avlsprogrammer, hvor man ønsker at opnå avlsfremgang for flere egenskaber, bliver det kompliceret. I stedet kan man anvende en ny metode, der bygger på social-genetiske effekter hos de andre grise i gruppen.

Øget vækst hos krydsninger

Nye resultater fra Seges Svineproduktion, som står for forsknings- og udviklingsdelen i DanBreds avlsprogram, viser, at selektion for sociale genetiske effekter på daglig tilvækst i DanBred Landrace og DanBred Yorkshire øger tilvæksten hos krydsninger heraf.

Vækstraten hos hver enkelt gris i gruppen steg med 1,74 gram pr. dag, hver gang summen af de sociale avlsværdier hos de andre grise i gruppen steg med 1 gram pr. dag. Forskellen i tilvækstrater på tværs af grupper var op til 60 gram pr. dag baseret på sociale avlsværdier alene.

Selektionseksperimentet viste også, at fordelene ved selektion for sociale genetiske effekter er mere udtalte i produktionsbesætninger med en relativt ens startvægt i slagtesvinestien. Grisens kropsvægt kan være et forklarende element i forhold til stabilisering og opretholdelse af dominans i gruppen.

cab

 

Øko-drift deler bornholmske politikere

Forleden var der uenighed mellem højre og venstre i kommunalbestyrelsen på Bornholm om, hvorvidt regionskommunen skal støtte opkøb at landbrug til øko-omlægning.

Vi har brug for et grønt landbrug

Forud for efterårets forhandlinger om grøn skattereform lyder det her fra to af Venstres ordførere, at partiet går ind for en co2-afgift. Det må dog ikke betyde, at der bliver sendt arbejdspladser ud af landet.

Arla forventer britiske prisstigninger ved hårdt brexit

Det britiske marked var lukrativt for Arla i årets første halvår. Men med 100 dage tilbage af den midlertidige overgangsordning, stiger nervøsiteten nu hos Peter Giørtz-Carlsen, der er chef for Arla Europa. Det skriver Fødevarewatch.

Min oplevelse med påstået overgødskning på grund af konsulentfejl

I weekenden skrev Effektivt Landbrug om en landmand, der i retten var blevet frikendt for overgødskning efter, at hans konsulent havde begået en fejl i gødningsretten. Det fik Jørgen Mose Hansen til at huske på sin egen sag, som han fortæller om her.
Side 1 af 1926 (38516 artikler)Prev1234567192419251926Next