bannerPos

Ny måde at rapportere udtagning af prøver på

Seges Sundhedsstyringen har udviklet et nyt værktøj til at rapportere udtagning af PRRS-prøver. Værktøjet skal i endnu højere grad sikre, at slagterierne har opdaterede informationer. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
29-05-2020 09:58

Svineproducenter og dyrlæger får nyt værktøj til at rapportere, når der udtages PRRS-prøver til viruspåvisning.

Seges Sundhedsstyringen har udviklet et nyt værktøj, som svineproducenter i samarbejde med deres dyrlæge skal bruge fra den 28. maj 2020, når de skal indrapportere til Seges Sundhedsstyringen, hvis der skal indsendes prøver til analyse for PRRS-virus ved hjælp af PCR. Indrapportering sker via Svineproduktion.dk.

Eksporten af kød til en række vigtige lande er afhængig af, at slagterierne har kendskab til, om der er påvist PRRS-virus hos leverandøren – og også om der udtages prøver til viruspåvisning ved PCR. Derfor skal producenten orientere slagterierne, når der udtages PCR-prøver.

Det gælder uanset, om dyrlægen udtager prøverne til undersøgelse for PRRS-virus som følge af klinisk mistanke om PRRS i en svinebesætning eller som led i den løbende sundhedsovervågning.

Automatisering

- Indtil nu har besætningsdyrlægen på producentens vegne kontaktet os, før der blev udtaget prøver. Det er den funktion, vi nu i høj grad automatiserer. Dyrlægerne vil stadig stå for prøveudtagningen, og det er stadig svineproducenternes ansvar, at der indberettes. Det nye værktøj er lavet, så svineproducenten i samarbejde med praktiserende dyrlæge meget enkelt kan indberette udtagning af PCR-prøver.

- På den måde får vi en hurtigere og mere sikker proces, så vi i endnu højere grad sikrer, at slagterierne har opdaterede informationer, siger Bjørn Lorenzen, afdelingsleder i Sundhedsstyringen, som overvåger sundhedsstatus i størstedelen af danske svinebesætninger.

Han understreger samtidig, at det er vigtigt at indrapportere, inden prøverne bliver taget:

- Da flere ting skal sættes i gang, og mange kontaktes, er det uhyre vigtigt, at svineproducenten indrapporterer, så snart dyrlægen vil undersøge for PRRS-virus – og helst inden prøverne bliver taget, siger Bjørn Lorenzen.

Nem indberetning

Formularen, som svineproducenten skal bruge til indberetning, ligger på Svineproduktion.dk.

På siden indtastes CVR- og CHR-nummer. En del af felterne er derefter udfyldt. Desuden udfyldes egen og dyrlægens e-mailadresse samt dato for udtagning af prøver og for seneste leverance af slagtedyr.

Derefter bliver der sendt besked til Sundhedsstyringen og slagterierne, så de kan træffe forholdsregler, så der ikke sendes kød til de lande, der har restriktioner. For at sikre mod svindel modtager svineproducenten kort efter en e-mail, der skal bekræftes med NemID.

Observationsliste

Systemet opdaterer en liste over svinebesætninger, som enten har udtaget prøver, men hvor svaret endnu afventes, eller hvor PRRS-virus er påvist, den såkaldte »Branchens PRRS-Observationsliste« (BPO). Baggrunden er, at nogle lande ikke importerer kød fra besætninger, hvor der har været klinisk forekomst af PRRS inden for de seneste 14 måneder.

Når PRRS er be- eller afkræftet, skal dyrlægen kontakte Sundhedsstyringen for at få ændret besætningens status i systemet.

Anmeldelsen gælder kun for den aktuelle indsendelse. Hvis der senere indsendes prøver til viruspåvisning, så skal man igen anmelde udtagningen på svineproduktion.dk.

cab

Observationsliste

Der er millioner på spil, hvis bare en enkelt gris fra en besætning, hvor der påvises PRRS-virus, ender på et almindeligt, dansk slagteri. En række lande importerer nemlig ikke kød fra grise med PRRS, selvom det ikke har indvirkning på kødets kvalitet.

For at sikre, at det ikke sker, skal danske svineproducenter nu indrapportere centralt, hvis der skal tages prøver til undersøgelse for PRRS-virus i en af deres besætninger.

Kilde: Svineproduktion.dk

Er det tid til låneomlægning, og benytter du virksomhedsordningen?

Der er risiko for, at du etablerer en såkaldt sikkerhedsstillelse, hvis du omlægger et lån, der har sikkerhed i virksomhedens aktiver, og lånet er placeret uden for virksomhedsordningen i dit regnskab, vurderer skattespecialist i SLF, Lone Hauge.

Årsmøde med markvandring og et kig i kemiskabet

Med respekt for og under hensyntagen til Corona-situationen blev årsmødet i Deltidsudvalget under Landboforeningen Limfjord flyttet ud, og blev afholdt i maskinhuset hos udvalgsmedlem Povl Lund i Lødderup på Mors med gode indlæg og god spørgelyst og debat.

Økologien blomstrer, og væksten fortsætter

Fremtiden ser lys ud for produktion og forbrug af dansk økologi, og samtidig kommer der for alvor skub i eksporten de kommende år. Det viser en ny prognose fra Landbrug & Fødevarer på baggrund af virksomhedernes forventning til økologimarkedet frem mod 2025.

Semler Agro klar med nyt banebrydende udlejningskoncept

Som de første i Danmark tilbyder Semler Agro sæsonleje af nye landbrugsmaskiner på halvårsbasis. Det nye udlejningskoncept skal hjælpe de danske landmænd med at levere bedst muligt i takt med markedets omskiftelige behov og i perioder med spidsbelastning.

Rotation i ejerkredsen hos Brdr. Holst Sørensen

Pr. 1 juli trådte Christian Petersen ind i ejerkredsen af virksomheden Brdr. Holst Sørensen A/S i Obbekær.

Tysk lovgivning kan ramme dansk eksport

Tyskland har fredag vedtaget en række forslag til nye lovkrav for sohold. Seges Svineproduktion og Landbrug & Fødevarer meddeler, at de nye regler forventes at få betydning for danske soholdere.

- Vi får fjernet vores værdier uden kompensation

Langelandsk mælkeproducent ramt af urimelig lovgivning med ammoniakkrav ved modernisering af bedriften.

Mobil melfabrik rykker ud til økologiske landmænd

Økologiske landmænd kan nu løfte værdien af deres korn ved at få malet deres eget korn til mel ude på gårdene og pakket i poser til videresalg.

Uændret notering for Nord-West

I dag er Nord-West noteringen fortsat uændret, men den vil sandsynligvis falde med 6 euro (45 kr.) i næste uge. Den største udfordring er fortsat den midlertidige lukning af Tönnies-slagteriet i Rheda-Wiedenbrück, som lige blev forlænget med yderligere to uger til den 17. juni. Det er imidlertid usikkert, om der kommer yderligere udsættelser, og når slagteriet må åbne igen, så vil det sandsynligvis ikke være hele slagteriet, men kun dele af slagteriet i første omgang.

Mekanisk alternativ kan løse kartoffeludfordringer

Mekaniske kartoffelaftoppere fra hollandske Baselier kan klare den udfordring, som kartoffelavlere har, efter udfasningen af Reglone til nedvisning.
Side 1 af 1872 (37428 artikler)Prev1234567187018711872Next