bannerPos

Har du ledig staldkapacitet?

- Inden du lejer en stald, skal du undersøge, om der har været dyr i stalden indenfor de sidste tre år – ellers kan miljøgodkendelsen være bortfaldet, oplyser rådgiver hos SvineRådgivningen, Kira Langkjer i nyhedsbrevet SvineNyt. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
29-10-2020 21:09

Fra SvineRådgivningen opfordres der til at ibrugtage alle de stalde, der p.t. måtte stå tomme. Aktuelt ser der ud til at være producenter, der har behov for mere staldkapacitet.

- Set i lyset af de seneste ugers udsættelser hos slagterierne og situationen i Tyskland oplever vi, at der rundt i landet kan være behov for mere staldkapacitet. Derfor opfordrer vi til at ibrugtage alle de stalde, der p.t. måtte stå tomme (med en gældende miljøgodkendelse).

Opfordringen kommer fra rådgiver hos SvineRådgivningen, Kira Langkjer, i nyhedsbrevet SvineNyt, hvor hun samtidig kommer med lidt gode råd til dem, der ønsker at leje en stald – eller har en tom stald, som man har mulighed for at udleje.

- Inden du lejer en stald, skal du undersøge, om der har været dyr i stalden indenfor de sidste tre år – ellers kan miljøgodkendelsen være bortfaldet.  Hvis du lejer en stald med en ældre miljøgodkendelse, skal du være særligt opmærksom på, hvor mange dyr samt hvilket vægtinterval, der er godkendelse til. Afhængig af hvilket år, der er opnået godkendelse i, ses der forskellige afgangsvægte, da disse standardtal har været varierende. Du kan ved højere afgangsvægt kompensere med et lavere antal producerede grise, forklarer Kira Langkjer nærmere.

Nye regler

For at få størst fleksibilitet i fremtiden kan det ifølge rådgiveren være en fordel at søge om en miljøgodkendelse efter de nye regler, hvor det er et produktionsareal, der godkendes og ikke et antal producerede dyr i et fastlagt vægtinterval.

- Miljøgodkendelsen skal, efter endt sagsbehandling, udsendes i høring, før den kan ibrugtages. Det er derfor ikke muligt at tage stalde i brug med det samme, hvis der ikke har været dyr på ejendommen i de seneste tre år, forklarer Kira Langkjer endvidere.

Ifølge SvineNyt kan udlejer og lejer af stalde komme i kontakt med hinanden ved at oprette en annonce på www.forpagter.dk.

cab

- Jeg har fuld tillid til Rigspolitichefen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ved ikke, hvordan Rigspolitiet forud for udarbejdelse af omstridt »actioncard« fik forståelsen af, at nødvendig lovhjemmel til at aflive mink uden for smittezoner »ville foreligge inden for kort tid«.

Tomme bygninger i fokus ved mink-møde

Der var flere spørgsmål end svar, da en række tidligere minkavlere var samlet til informationsmøde ved Sagro i Herning tirsdag aften. Her blev der blandt andet sat fokus på de bygninger, som nu står tomme.

Svinenoteringen stiger med 20 øre

Efter en måned med faldende notering på slagtesvin går det nu den anden vej. Danish Crown melder, at noteringen stiger med 20 øre til 9,50 kroner, mens noteringen på søer er uændret 4,80 kroner.

EuroTier afholdes digitalt til februar

På et digitalt pressemøde torsdag blev sløret løftet for, hvordan EuroTier skal afholdes fra 9. til 12. februar næste år.

Biogasanlæg opføres under protester

En række beboere i den lille by Kværs ved Gråsten har klaget over oprettelsen af et nyt biogasanlæg i byen. Trods påstand om opsættende virkning i en skrivelse til Planklagenævnet er det første spadestik til anlægget blevet taget.

- Det er helt urimeligt

Der er endnu ikke forhandlet en aftale på plads om erstatning for minkaflivninger, og det er begyndt at presse minkavlerne. Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, kalder situationen helt urimelig.

Jordbæravl på topplan

Systematik, forudseenhed samt fagligt højt niveau er udgangspunktet for at lykkes som jordbæravler. Ægteparret Jytte og Peder Mikkelsen fra Vestfyn har 25 års erfaring og høster gode udbytter.

Rigspolitiet kendte til manglede lovhjemmel før omstridte opkald til minkavlere

Rigspolitiet vidste godt, at der ikke var lovhjemmel til minkaflivningerne, før de foretog opkald til minkavlerne med instrukser.

Øget risiko for fugleinfluenza ved samhandel

Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoen for smitte med højpatogen fugleinfluenza ved samhandel med fjerkræ er øget. Derfor vil styrelsen nu tjekke rengøringen og desinfektionen af fjerkræbiler, der bruges til at transportere fjerkræ.

Første land godkender salg af kød fra laboratorie

Singapore tillader nu som det første land i verden salg af kød dyrket i laboratorium.
Side 1 af 1989 (39765 artikler)Prev1234567198719881989Next