bannerPos

Strammer kursen over for producenter med gult kort

En række besætninger risikerer nu at blive sat under skærpet tilsyn, fordi Fødevarestyrelsen nu retter op på en fejl, der betød, at den ikke fulgte op på påbud til besætningerne.
17-09-2020 13:16

Fødevarestyrelsen retter nu op på en fejl, der betød, at påbud til svineproducenter med for højt antibiotikaforbrug ikke blev fulgt op med et skærpet tilsyn. Det bliver de nu.

Siden 2015 har Fødevarestyrelsen på grund af en administrativ fejl ikke vurderet, om der skulle ske yderligere sanktionering for de svineproducenter, som undlod at sænke deres antibiotikaforbrug tilstrækkeligt, efter de fik et gult kort.  

Styrelsen har nu rettet op på den manglende opfølgning på de gule kort, og indledt en gennemgang af kontrollen og sanktioneringen, ikke bare hos svineproducenterne, men på hele veterinærområdet.

Fødevarestyrelsen følger aktuelt op på sager fra de seneste 12 måneder. Ældre sager vil Fødevarestyrelsen lade indgå som risikoparameter ved udpegning til fremadrettet kontrol.

Styrelsens gennemgang viser, at der i otte sager er sket overtrædelser i 2019-2020. Disse besætninger risikerer nu at blive sat under skærpet tilsyn. 

I yderste konsekvens kan Fødevarestyrelsen give landmanden et rødt kort, og dermed kræve, at landmanden har færre grise i staldene. Det er muligheden for disse sanktioner, der ikke er vurderet. 

- Alvorlig fejl

- Det er en alvorlig fejl, at Fødevarestyrelsen ikke har strammet skruen over for de svineproducenter, der – trods påbud og vejledning – ikke har fulgt spillereglerne, det kan der ikke være to meninger om, siger fødevareminister Mogens Jensen (S). 

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet har Gult kort-ordningen været med til at nedbringe antibiotika-forbruget i svinebesætningerne med godt 30 procent på ti år. 

- Gult kort-ordningen har overordnet været en stor succes, og har givet myndighederne nogle effektive værktøjer. Men jeg forventer så også, at de bliver brugt i de heldigvis få tilfælde, landmændene ikke følger reglerne, siger Mogens Jensen. 

mip

Har du styr på din vinterfodring?

Ifølge økologirådgiver Louise Kjær Hilligsøe kan det være en god idé at have en vinterfoderplan klar allerede nu, så man er klar, når man ser græsoptagelsen, begynder at falde til et minimum.

- Forøg køleeffekten og spar el

I mange tilfælde kan køleeffekten på forkølesystemet øges, vurderer energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S. Herved sænker man elforbruget til kølingen, og samtidig øger man anlæggets samlede kølekapacitet.

Auken klar til at bringe spildevandssag ind i EU

- Vi har respekt for, at Margrethe Auken holder fokus på sagen – hverken på partifarver eller personer. Den slags har vi brug for i dansk landbrug, lyder det anerkendende fra Agerskovgruppen, efter et politisk tilbud om at få spildevandssagen bragt frem i EU-Parlamentet.

Nu ses angreb af aksløberens larve

Korn og frøgræs angribes i pletter af larver. Avaunt 150 EC har en mindre anvendelse til bekæmpelse af larverne.

Ros for endnu et fald i forbruget af antibiotika

Nye tal for det europæiske forbrug af antibiotika viser, at dansk husdyrproduktions forbrug endnu engang ligger i bund – et resultat der vækker glæde hos formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Sprøjt ikke med Kerb i vinterraps ved meget væselhale

Fra 1. november kan Kerb anvendes i vinterraps. Kerb bekæmper græsukrudt. - Men inden vinterrapsen sprøjtes med Kerb, bør marken gås grundigt igennem for områder med stor bestand af væselhale. Og de bør ikke sprøjtes, siger Carsten Fabricius, Seges.

Det aktuelle forbrug af antibiotika driller

En øget produktion af grise har i første halvdel af 2020 ført til en stigning i det totale forbrug af antibiotika i forhold til første halvår 2019. Det er en udvikling, der vækker bekymring hos Seges Svineproduktion, idet myndighederne ikke ser på antal doser pr. gris.
Side 1 af 1960 (39187 artikler)Prev1234567195819591960Next