bannerPos

Spar ikke på lyset i svinestalden

LED-lys er blevet billigt at sætte op, og holdbarheden er blevet rigtig god.
04-09-2019 11:39

Sommeren går snart på hæld, og det betyder, at de lyse nætter forsvinder. Ifølge svinekonsulent Anders Peter Andersen, LMO, er lys essentielt for svineproduktion, da det har direkte indflydelse på reproduktionen, og derfor skal lyset findes på anden måde.

Lyskilder på 200 lux er essentielt for svineproduktionen og dermed også indtjeningen af besætningen. Jo tættere stalden kommer på 200 lux, desto bedre bliver reproduktionen.

Anders Peter Andersen er svinekonsulent hos LMO og fortæller, at optimering af lys i løbe- og drægtighedsstalden er vigtig for reproduktionen.

- Hvis der bliver for mørkt, tror soen faktisk, det er den forkerte tid på året at reproducere sig selv. Det skyldes, at lys er stimulerende i forhold til årshjulet hos en so, siger Anders Peter Andersen, svinekonsulent hos LMO.

Han fortæller, at tommelfingerreglen, når man kommer ud i en reproduktionsafdeling er, at der skal være 200 lux i soens øjenhøjde.

- Man kan med fordel hænge LED-lamper op lige over soens ædeboks, naturligvis så hun ikke kan nå dem. Det giver meget mere lys lige ned i hovedet på soen, og det sikrer de 200 lux, som vi gerne skal have, siger Anders Peter Andersen og fortæller, at man som landmand kan downloade en luxmåler-app til sin telefon.

Den er ikke præcis, men giver en fin idé om lysniveauet i stalden. For at få en præcis måling lyder hans råd at kontakte en rådgiver eller elektriker. De kan komme forbi med en professionel luxmåler og sikre målingens kvalitet. 

Reproduktion kræver lys

Anders Peter Andersen pointerer, at han meget gerne ser lys 16 timer i døgnet for at holde soens reproduktion oppe. Det svarer nemlig til at simulere døgnet udenfor stalden, når brunstsæsonen er optimal.

- Vi vil have meget lys i løbestalden, fordi vi gerne vil have soen i en god brunst. Det gør, at vi kan få mange æg løsnet og dermed mange æg befrugtet. Men man har også fundet ud af, hvis der er for mørkt i drægtighedsstalden, er det ligeledes negativt for soen, siger Anders Peter Andersen.

Det er derfor vigtigt at tænke begge stalde ind, når lysforholdene optimeres.

- LED-lys er blevet billigt at sætte op, og holdbarheden er blevet rigtig god. Det LED-lys, som bliver solgt i dag, er supergodt. Det betyder, at du sænker dit strømforbrug og får tjent lyset hjem igen hurtigt qua mindre strømforbrug.

Spar ikke på lyset

Anders Peter Andersen fortæller, at man aldrig må spare på lyset i løbestalden.

- Fra det øjeblik, vi sætter lys op, kommer den første flue, og sætter aftryk på lyskilden, så lysniveauet falder. Dertil falder mængden af lys ligeledes, så snart vi tænder på kontakten, siger Anders Peter Andersen, og forklarer, at den oprindelige effekt på 200 lux falder over tid grundet slid og støv.

Når nye lysstofrør hænges op, kan de gamle afmonteres, og genbruges i de andre staldafsnit. Her kan de få lov til at bruge den sidste energi, inden de afskaffes.

Nybyggeri

Ved mange nybyggerier bliver elektrikeren sat til at beregne 200 lux i stalden i starten af byggeprocessen. Det betyder, at beregningerne ikke tager højde for inventar, foderkasser og grise med mere. Konsekvensen bliver, at den færdige stald ikke lever op til anbefalingen om 200 lux i soens øjenhøjde.

- Bed derfor elektrikeren om at tage højde for »lys-tyveriet« fra inventar, grise, foderkasser med mere. Eller lad ham regne lysbehov når den endelige tegning ligger færdig, lyder anbefalingen fra Anders Peter Andersen.

cab

Kommunal spildevandsudledning er vigtigt skyts i BNBO-retsopgør

De kommunale udledninger af milliarder af liter urenset spildevand direkte til det danske vandmiljø, leverer ifølge advokat Hans Sønderby Christensen en vigtig pind til BNBO'er og kommunale indsatsplaners »ligkiste«.

Kompensation kan redde minkavlere

Myndighedernes økonomiske corona-hjælpepakke, som mange minkavlere nyder godt af, kan være lige præcis den redningsplanke, der skal til, fortæller rådgiver.

Ukrainsk afgrødeproduktion opskrives

Den ukrainske afgrødehøst opskrives nu, efter en periode med gunstige vejrforhold. Ukraine er blandt verdens største eksportører af afgrøder, og derfor er det endnu en prissvag faktor, vi står overfor på afgrødemarkedet her i Europa.

Angreb af havreål i vårsæd

De første angreb af havrecystenematoder i havre er konstateret.

Mønsterbrug i Cuba viser vejen frem

Socialistiske Cuba tillader privat foretagsomhed, så landmændene kan sælge 20 procent af deres produktion selv. Resten købes af staten til fastsat pris. Det giver muligheder for blandt andre Fernando Funes-Monzote, der arbejder på at få flere i gang med en lønsom produktion.

Soja rydder skov, men det gør halvdelen af supermarkedets produkter også

Diskussionen om bæredygtigheden af soja stikker dybere end Danmarks grisestalde. Den handler om det globale fødevaresystem, som vi alle er en del af, og alle har ansvar for at ændre.

Overborgmester aflyser planlagt udledning til Øresund

Først blev de planlagte udledninger af 290.000 kubikmeter spildevand til Øresund rykket til efteråret. Nu er de blevet endelig aflyst. Forsyningsselskab arbejder på at finde alternative løsninger.

Ekstra penge til at opspore jordforureninger

- Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin (S), der nu sætter ind for at finde 50 til 100 af dem.
Side 1 af 1852 (37022 artikler)Prev1234567185018511852Next