bannerPos

Optimal opvarmning er afgørende for en vellykket fravænning

Dyrlægerne hos Vet-Team har investeret i temperatur- og fugtighedsloggere, som for eksempel kan sættes op under overdækningen i en to-klimastald. Arkivfoto: Camilla Bønløkke.

Camilla Bønløkke

Journalist (Svineproduktion)
06-08-2019 07:49
Vet-Team har investeret i temperatur- og fugtighedsloggere, så de fremover løbende kan lave målinger på klimaet ude i besætningerne.

Det har været fremhævet mange gange, at udtørring og opvarmning af stalden inden indsættelse af grise er altafgørende for, at grisene får en god start i klimastalden.

For at afgøre om stalden er klar, kan man måle temperaturen på gulv og inventar med et infrarødt termometer, men dette giver kun et øjebliksbillede.

Dyrlægerne hos Vet-Team har derfor investeret i temperatur- og fugtighedsloggere, som for eksempel kan sættes op under overdækningen. Temperatur og fugtighed måles for hver 15. minut. Efter for eksempel en uge tages loggeren ned igen og sættes til computeren, hvorefter temperatur og luftfugtigheden over den målte periode kan aflæses.

Klimaloggeren afslører problemer

Målingerne fra en besætning, hvor loggeren blev sat op lige efter rengøring, viste tydeligt, hvordan temperaturen steg, og luftfugtigheden faldt i løbet af opvarmningsperioden. I en anden besætning afslørede målingerne, at der havde været problemer med klimaet tre dage efter indsættelse, da luftfugtigheden pludselig steg.

- Fremadrettet vil vi bruge vores klimaloggere løbende for at lave målinger af temperatur og fugtighed i besætningerne. Det vil også været oplagt at bruge loggere i besætninger, hvor der er problemer med halebid. Dermed kan målingerne indgå i risikovurdering for halebid, som skal laves i forbindelse med de nye regler om halekupering og for at optimere forholdene for smågrise omkring fravænning, når vi ikke må bruge zink mere. Det forklarer dyrlægerne i deres seneste nyhedsbrev, hvor man også kan se eksempler på målinger, foretaget i to forskellige besætninger.

Vejledende temperaturer

Seges viser på deres hjemmeside målene for temperatur i to-klimastalde:

Vægt(kg):             Temp. u. overd.: Gulv u. overd.:    Rumtemp.*:

5,5                             31-32                         32                              25-26

6,0                             30-31                         32                              24

7,0                             29-30                         32                              24            

8,5                             28-29                         32                              23

11,0                           27-28                         32                              22

15,0                           26-27                         -                                  21

25,0                           24-25                         -                                  16-18

* Rumtemperaturer skal tilpasses, så man får den ønskede temperatur under overdækningen.

cab

Ingen yderligere stramninger til landbrugets brug af sprøjtemidler lige om hjørnet

Den nye miljøminister Lea Wermelin (S) vil afvente undersøgelser, før hun eventuelt vil sætte gang i yderligere stramninger for landbrugets brug af sprøjtemidler. Dermed er forbud mod sprøjtning på §3-arealer også foreløbigt udskudt.

Lad markskydning fortsætte

Skydning af avlsdyr på marken skal nedbringes. Den praksis skulle hindre, at udegående dyr blev stressede af transport op til slagtning, og det bør kunne fortsætte, mener Erling Bonnesen, der har stillet to spørgsmål til fødevareministeren.

Fint udbytte i mosejorden

Onsdag eftermiddag kunne Jan Nørgaard endelig køre mejetærskeren ud i maltbyggen ved Store Vildmose i Vendsyssel. Nu køres der på højtryk, så alle afgrøder forhåbentlig er i hus inden onsdag i næste uge, hvor der igen er lovet regn.
Side 1 af 1611 (32209 artikler)Prev1234567160916101611Next