bannerPos

Optimal opvarmning er afgørende for en vellykket fravænning

Dyrlægerne hos Vet-Team har investeret i temperatur- og fugtighedsloggere, som for eksempel kan sættes op under overdækningen i en to-klimastald. Arkivfoto: Camilla Bønløkke.

AF: CAMILLA BØNLØKKE

FAGJOURNALIST
06-08-2019 07:49
Vet-Team har investeret i temperatur- og fugtighedsloggere, så de fremover løbende kan lave målinger på klimaet ude i besætningerne.

Det har været fremhævet mange gange, at udtørring og opvarmning af stalden inden indsættelse af grise er altafgørende for, at grisene får en god start i klimastalden.

For at afgøre om stalden er klar, kan man måle temperaturen på gulv og inventar med et infrarødt termometer, men dette giver kun et øjebliksbillede.

Dyrlægerne hos Vet-Team har derfor investeret i temperatur- og fugtighedsloggere, som for eksempel kan sættes op under overdækningen. Temperatur og fugtighed måles for hver 15. minut. Efter for eksempel en uge tages loggeren ned igen og sættes til computeren, hvorefter temperatur og luftfugtigheden over den målte periode kan aflæses.

Klimaloggeren afslører problemer

Målingerne fra en besætning, hvor loggeren blev sat op lige efter rengøring, viste tydeligt, hvordan temperaturen steg, og luftfugtigheden faldt i løbet af opvarmningsperioden. I en anden besætning afslørede målingerne, at der havde været problemer med klimaet tre dage efter indsættelse, da luftfugtigheden pludselig steg.

- Fremadrettet vil vi bruge vores klimaloggere løbende for at lave målinger af temperatur og fugtighed i besætningerne. Det vil også været oplagt at bruge loggere i besætninger, hvor der er problemer med halebid. Dermed kan målingerne indgå i risikovurdering for halebid, som skal laves i forbindelse med de nye regler om halekupering og for at optimere forholdene for smågrise omkring fravænning, når vi ikke må bruge zink mere. Det forklarer dyrlægerne i deres seneste nyhedsbrev, hvor man også kan se eksempler på målinger, foretaget i to forskellige besætninger.

Vejledende temperaturer

Seges viser på deres hjemmeside målene for temperatur i to-klimastalde:

Vægt(kg):             Temp. u. overd.: Gulv u. overd.:    Rumtemp.*:

5,5                             31-32                         32                              25-26

6,0                             30-31                         32                              24

7,0                             29-30                         32                              24            

8,5                             28-29                         32                              23

11,0                           27-28                         32                              22

15,0                           26-27                         -                                  21

25,0                           24-25                         -                                  16-18

* Rumtemperaturer skal tilpasses, så man får den ønskede temperatur under overdækningen.

cab

Godt med endnu en spiller på markedet

Økologikonsulent Helge Lund, KHL, ser positivt på de nye muligheder, udviklingen af planteprotein giver danske økologiske landmænd og glæder sig over en ekstra mulighed for afsætning.

Roundup er et fornuftigt valg for både mennesker og miljø

Også uden for landbrugets kredse undrer man sig over debatten om glyphosat. - Påstandene om, at Roundup er skadelig for vores sundhed, miljø og klima bygger på et tvivlsomt grundlag, og debatten synes infiltreret af følelser og skræmmekampagner frem for videnskab, skriver læge Ida Donkin i denne uge i Berlingske.

Generationsskifte er komplekst og kræver planlægning i god tid

Generationsskifte er et omdiskuteret emne i landbruget, og der findes mange forskellige konstellationer og løsninger. Det er erfaringen i SLF – Sønderjysk Landboforening.

Landbrugets generationsskifte kræver nytænkning

Vi skal tænke ud af boksen, hvis vi skal have generationsskiftet i landbruget til at lykkes, siger Danske Banks landbrugschef Pernille Stenstrup Christiansen.

Stor efterspørgsel på mekaniske maskiner

Der er stigende efterspørgsel på mekaniske maskiner i forbindelse med et måske kommende glyphosatforbud i Europa. Det engelske Bomford Turner-brand mærker effekten.

Et par tips i forbindelse med KemiTjek

De regnfulde vinterdage er perfekte til én af de to årlige gennemgange af lagerbeholdningen i kemirummet. Seges giver et par tips til app’en KemiTjek.

Fynsk kartoffelfabrik er fortsat i spil

Flere interesserede avlere har mulighed for at tegne anpart i kartoffelmelsprojektet på lige fod med de første 47 anpartshavere.

Går ind for flere minivådområder

Folketingets miljø- og fødevareudvalg var i denne uge ude i virkeligheden for at studere et såkaldt matriceanlæg på Midtfyn.

Fynsk biodiesel kan rykke på klimaregnskabet

Der er brug for en større udbredelse af biodiesel i den tunge transport. Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S), der i denne uge var på besøg hos Emmelev, der kan levere op mod 10 procent af Danmarks dieselforbrug.
Side 1 af 1747 (34936 artikler)Prev1234567174517461747Next