bannerPos

Højere kuldtilvækst ved lavere kuldstørrelse

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning, har undersøgt udnyttelsen af funktionelle patter hos løsgående diegivende søer. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
08-08-2019 07:56
Kuldtilvæksten var lavere ved søer med 16 grise sammenlignet med søer med 14 grise. Nogle søer havde potentiale til at passe flere grise, end de havde funktionelle patter til. Dett kan være med til at sænke antallet af ammesøer.

Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning har undersøgt, om det var muligt at få den enkelte so til at passe to grise mere, end den havde funktionelle patter til målt på kuldtilvækst. Ved at øge kuldstørrelsen var det målet at fravænne flere grise pr. kuld, øge soens mælkeproduktion samt undgå henfald af funktionelle patter. Derved ville behovet for ammesøer blive reduceret, og flere grise ville kunne gå ved soen i op til fire uger og alligevel have en højere vægt ved fravænning i forhold til, hvis de var fravænnet ved tre uger.

I afprøvningen, hvor grisene ikke blev tildelt supplerende ernæring, blev der fundet en signifikant lavere kuldtilvækst ved søer, som passede 16 grise i forhold til kuldtilvækst ved søer, som passede 14 grise. I gruppen med 16 grise ved soen var der også en større udskiftning af grise. Grise, som var ved den samme so fra kuldudjævning til dag 21, klarede sig bedre ved tredje og fjerde kulds-søer end ved ældre søer.

Funktionelle patter

Et supplerende resultat af afprøvningen var, at nogle søer havde potentiale til at passe flere grise, end søerne havde funktionelle patter til. 

I denne meddelelse, nr. 1172, er en god patte defineret som værende en funktionel kirtel. Antallet af gode patter faldt i løbet af diegivningsperioden, men antallet af grise ved soen havde ikke en indvirkning derpå.

Afprøvningen blev foretaget ved, at søer med 14 funktionelle patter blev lagt ud med henholdsvis 14 eller 16 grise. Den primære parameter var kuldtilvækst, og som supplerende data blev blandt andet registreret antallet af grise, som var ved den samme so i hele forsøgsperioden, afstand mellem patter samt patternes funktionalitet.

Management

Efter endt afprøvning blev det endvidere konkluderet, at det vil kræve et højt niveau af management at øge antallet af grise ved soen, uden at pattegrisedødeligheden stiger, og det vil tage tid at lære. Men det er et tiltag, som kan implementeres »med det samme« – uden investering – udover at være opmærksom på søer og grise.

Afprøvningen blev gennemført i en dansk produktionsbesætning med cirka 1.250 årssøer, hvor søerne i drægtighedsstalden var opstaldet i stabile grupper, mens søerne cirka dag 111 i drægtigheden blev overflyttet til farestalden, hvor de var opstaldet i SWAP-farestier. SWAP-vingen blev lukket dagen før forventet faring, så søerne ikke kunne vende sig, og åbnet igen to dage efter faring. Resten af perioden var søerne løse.

Læs mere om afprøvningen i meddelelse nr. 1172 via svineproduktion.dk.

cab

Godt med endnu en spiller på markedet

Økologikonsulent Helge Lund, KHL, ser positivt på de nye muligheder, udviklingen af planteprotein giver danske økologiske landmænd og glæder sig over en ekstra mulighed for afsætning.

Roundup er et fornuftigt valg for både mennesker og miljø

Også uden for landbrugets kredse undrer man sig over debatten om glyphosat. - Påstandene om, at Roundup er skadelig for vores sundhed, miljø og klima bygger på et tvivlsomt grundlag, og debatten synes infiltreret af følelser og skræmmekampagner frem for videnskab, skriver læge Ida Donkin i denne uge i Berlingske.

Generationsskifte er komplekst og kræver planlægning i god tid

Generationsskifte er et omdiskuteret emne i landbruget, og der findes mange forskellige konstellationer og løsninger. Det er erfaringen i SLF – Sønderjysk Landboforening.

Landbrugets generationsskifte kræver nytænkning

Vi skal tænke ud af boksen, hvis vi skal have generationsskiftet i landbruget til at lykkes, siger Danske Banks landbrugschef Pernille Stenstrup Christiansen.

Stor efterspørgsel på mekaniske maskiner

Der er stigende efterspørgsel på mekaniske maskiner i forbindelse med et måske kommende glyphosatforbud i Europa. Det engelske Bomford Turner-brand mærker effekten.

Et par tips i forbindelse med KemiTjek

De regnfulde vinterdage er perfekte til én af de to årlige gennemgange af lagerbeholdningen i kemirummet. Seges giver et par tips til app’en KemiTjek.

Fynsk kartoffelfabrik er fortsat i spil

Flere interesserede avlere har mulighed for at tegne anpart i kartoffelmelsprojektet på lige fod med de første 47 anpartshavere.

Går ind for flere minivådområder

Folketingets miljø- og fødevareudvalg var i denne uge ude i virkeligheden for at studere et såkaldt matriceanlæg på Midtfyn.

Fynsk biodiesel kan rykke på klimaregnskabet

Der er brug for en større udbredelse af biodiesel i den tunge transport. Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S), der i denne uge var på besøg hos Emmelev, der kan levere op mod 10 procent af Danmarks dieselforbrug.
Side 1 af 1747 (34936 artikler)Prev1234567174517461747Next