bannerPos

Forbruget af zink er på rette vej

- Som jeg tidligere har sagt, er der ikke noget »quick fix«. Men jeg tror på, at vi inden forbuddet træder i kraft i 2022 har en række anbefalinger til danske svineproducenter, som reducerer risikoen for udbrud af fravænningsdiarré, når der ikke længere må bruges medicinsk zink, siger Christian Fink Hansen. Arkivfotos: Camilla Bønløkke
17-09-2019 11:23

Seges Svineproduktion har i flere år haft fokus på at minimere forbruget af medicinsk zink med henblik på at finde alternative løsninger senest i 2022, når et forbud træder i kraft.

I juni 2017 vedtog EU-Kommissionen at brug af medicinsk zink til fravænnede grise skal udfases senest juni 2022. Men allerede i 2016 lancerede Seges Svineproduktion en handlingsplan med syv konkrete tiltag med det formål at finde løsninger til at nedbringe brugen af zink.

Alle initiativer fra handlingsplanen er gennemført, og forbruget er siden 2016 faldet 136 tons zink pr. år.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at vi som erhverv tager initiativ til at reducere brugen af hensyn til miljøet. Derfor er det selvfølgelig glædeligt, at vi allerede har reduceret zinkforbruget en del. Men vi arbejder naturligvis videre – og senest i 2022, hvor medicinsk zink bliver taget af markedet – skal vi have fundet løsninger, der sikrer en god fravænning, uden at velfærden påvirkes negativt i form af øget forekomst af diarré og anden sygdom, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i Seges Svineproduktion.

Fortsætter arbejdet

I forlængelse af Handlingsplan 1 med at reducere zinkforbruget, blev Handlingsplan 2 lanceret sidste år. Her er 12 konkrete tiltag, som dels skal sikre et yderligere fald i det generelle zinkforbrug, ligesom den skal give konkrete bud på, hvordan brug af medicinsk zink kan udfases.

Udover en række forsøg med alternativer til medicinsk zink afholdt Seges Svineproduktion i juni måned »Zero Zinc Summit«, som samlede eksperter fra 33 forskellige lande til over to dage at dele deres viden og erfaring. Konferencen har givet yderligere spor, der kan arbejdes videre med i forhold til at finde brugbare alternativer. Men det kommer til at tage tid.

- Som jeg tidligere har sagt, er der ikke noget »quick fix«. Men jeg tror på, at vi inden forbuddet træder i kraft i 2022 har en række anbefalinger til danske svineproducenter, som reducerer risikoen for udbrud af fravænningsdiarré, når der ikke længere må bruges medicinsk zink, siger Christian Fink Hansen.

Indholdet af zink i en ren smågrisegylle falder 71 procent, når der ikke længere må tildeles medicinsk zink. Det betyder, at der fra 2022 generelt forventes udbragt cirka 1 kg zink pr. hektar, uafhængigt af om det er gødning fra so-, smågrise- eller slagtegrisehold.

Bemærk, at hvis en landmand ønsker at anvende et strøelsesprodukt, som har indhold af zink mm., så kræver det i henhold til miljøbeskyttelsesloven en særlig tilladelse fra kommunen. Det er altså landmanden selv, der står til ansvar for, at tilladelsen til at bruge strøprodukter med zink er på plads.

Tilnærmet balance

I august publicerede Aarhus Universitet en rapport med en miljømæssig vurdering af zink-omsætningen på arealer, som over en årrække har fået tildelt gylle med et højt zinkindhold.

Årligt optager planterne 300-500 g zink pr. hektar, som bortfjernes ved høst af afgrøderne. Desuden sker en ældningsproces på op til 400-500 g zink pr. år, hvor zink bindes i nogle komplekse metalliske strukturer, som gør, at zinken ikke længere er et tilgængeligt plantenæringsstof. Derudover er i korte perioder – i forbindelse med jord-behandling og eventuelt gylleudbringning – målt relativt høje zinkkoncentrationer i drænvand, mens der i resten af året måles meget lave koncentrationer i drænvand.

- Når medicinsk zink er udfaset i senest 2022, forventer vi, at der på arealerne årligt tildeles cirka 1 kg zink pr. hektar. Dermed tror vi på, at vi kan opnå en tilnærmet balance i forhold til koncentration i jorden, når man tager højde for ældningsfaktor og planternes optagelse, slutter Christian Fink Hansen.

cab

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.
Side 1 af 1850 (36981 artikler)Prev1234567184818491850Next