bannerPos

Foderet fra ni danske firmaer under lup

I foderet fra Hedegaard fandt analysen et betydeligt underindhold af fytase for både slagtesvinefoder og smågrisefoder, mens der for DLG var underindhold af fytase i slagtesvinefoderet.

AF: CAMILLA BØNLØKKE

FAGJOURNALIST
04-10-2019 07:41
Generelt ser det ud til, at du som svineproducent og kunde til færdigfoder får det foder, du betaler for. Dog afslører en kontrol af 144 foderprøver fra ni foderstoffirmaer, at der for enkelte firmaers vedkommende af og til leveres foder med et underindhold af fytase på mere end 30 procent i forhold til deklareret.

Der blev generelt fundet en tilfredsstillende overensstemmelse mellem deklareret henholdsvis analyseret indhold af FEsv i den kontrolrunde af færdigfoder, som Seges Svineproduktion, Den rullende Afprøvning foretog i 2018, og som konsulenterne Jesper Poulsen og Jens Vinther, Seges Husdyrinnovation nu offentliggør i meddelelse nr. 1177.

Kontrollen omfattede 144 foderprøver af smågrise- og slagtesvinefoder, som Seges Svineproduktion udtog hos ni danske foderst

Blev du fanget af artiklen?

Køb dit abonnement fra kun 166,25 kr./md. ved køb af årsabonnement og læs det hele

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next