bannerPos

Flere slagtninger af svin i Danmark

Kilde: Danmarks Statistik
18-11-2020 09:45

Slagtningerne af svin steg med 10,1 procent til 4,7 millioner svin i tredje kvartal sammenlignet med tredje kvartal sidste år, mens antallet af eksporterede smågrise faldt med 3,3 procent til 3,6 millioner svin. Det oplyser Danmarks Statistik.

Den totale produktion af svin i tredje kvartal blev 8,3 millioner svin, hvilket kun er overgået af fjerde kvartal 2018. Dog er situationen atypisk lige nu ude i staldene, da de faldende priser på svin og dermed også smågrise til eksport betyder, at der er flere svin, som bliver i Danmark, oplyser Danmarks Statistik. 

Ligeledes har slagterierne kapacitetsproblemer på grund af Covid-19 hos slagteriarbejderne, som også medvirker til, at der står flere svin i staldene.

Den seneste svinetælling 1. oktober 2020 viste en stigning i antallet af svin i Danmark på 6,1 procent  i forhold til 1. oktober 2019.

Antallet af søer steg med 3,0 procent, hvilket indikerer en større produktion af svin i kommende perioder.

I tællingen steg antallet af slagtesvin med 9,8 procent, hvilket skyldes flere overgående svin – udskudte slagtninger på grund af kapacitetsproblemer på slagterierne. Men der var også en stigning i smågrise, som enten skal eksporteres eller fedes op og slagtes herhjemme. Dog er afsætningen af smågrise til Tyskland vigende, hvilket forventes at resultere i både flere svin til opfedning i Danmark samt lavere priser.

Stigning i animalsk produktion

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion steg 6,3 procent  i tredje kvartal 2020 i forhold til samme kvartal i 2019. Det skyldes en større produktion af svin og kvæg samt mælk og æg i Danmark, mens produktionen af fjerkræ faldt.

I tredje kvartal 2020 steg slagtningerne af svin og kvæg med henholdsvis 10,1 procent og 1,8 procent, mens slagtningerne af fjerkræ faldt 1,5 procent i forhold til tredje kvartal 2019.

Eksporten af levende svin og kvæg faldt med henholdsvis 3,3 procent og 5,8 procent.

Produktionen af mælk steg med 1,1 procent i tredje kvartal 2020 i forhold til tredje kvartal 2019 og er nu på 1.449 millioner liter mælk, hvoraf 180 millioner liter er økologisk mælk. 

Produktionen af æg steg i tredje kvartal 2020 med 3,2 procent i forhold til tredje kvartal 2019. Stigningen skyldes primært større produktionen af skrabeæg.

aldo

Russiske afgrøder befinder sig i en elendig tilstand

Kvaliteten af de russiske vinterafgrøder er ikke alt for god. Ligesom Australien er Rusland en af verdens største spillere på eksportmarkedet for hvede, og det er netop den elendige tilstand for de russiske hvedeafgrøder, der forklarer, hvorfor hvedeprisen og afgrødepriser som sådan holder sig godt oppe, til trods for de gode perspektiver for den australske hvedeproduktion.

Efterspørgslen efter australsk hvede er stærk

I går skrev jeg om udsigten til en stor australsk hvedeproduktion. En af de største, landet har præsteret historisk set. Men efterspørgslen efter australsk hvede er ligeledes stor og hvedeprisen »down under« holder sig godt oppe til trods for de gode udsigter for den nye australske hvedehøst.

Fede svin leverer varen

Tykke og velpolstrede polte er tilsyneladende bedre polte – men de må ikke blive for tunge.

- Bare vi kunne få mere jord

Der er tydeligvis orden i tingene hos Lars Philipson, der har de perfekte forhold som planteavler på en fed, midtsvensk jord.

I Sverige er der få og rimelige regler

Rimelige. Sådan vurderer Lars Philipson de statslige miljøregler for det svenske markbrug. Han kan derfor ikke umiddelbart pege på nogen regulering, som han gerne så fjernet.

Regeringen vil have gravet de døde mink op igen

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) fortæller, at Fødevarestyrelsen er ved at finde ud af, hvordan man skal håndtere de døde mink fra de to massegrave, som i sidste måned blev oprettet ved Karup og Holstebro.
Side 1 af 1988 (39754 artikler)Prev1234567198619871988Next