bannerPos

Derfor dør søerne i farestalden

Det er ofte leverdrejninger, der er årsag til spontane dødsfald blandt søerne i farestalden, vurderer forskere fra Aarhus Universitet i en ny rapport. Arkivfoto

AF: MORTEN IPSEN

REDAKTIONSCHEF
16-01-2020 13:03
De fleste søer, der dør spontant, dør i farestalden. Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet har fundet overraskende svar på hvorfor.

Aarhus Universitet har i en ny undersøgelse fundet overraskende svar på, hvorfor søerne ofte dør spontant i farestalden. Det skriver DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug i et nyhedsbrev med henvisning til et nyt DCA-projekt.

- Den helt dominerende dødsårsag var leverdrejninger. Hele 42 procent af søerne i projektet var døde, fordi en leverlap var drejet om sin egen akse og havde forårsaget stase og vævsdød. Til sammenligning var 17 procent af de obducerede søer døde af faringsproblemer, oftest fordi rådne grise var tilbageholdt i livmoderen. 17 procent af søerne var døde af infektioner, fortæller Hanne Kongsted, post.doc. ved Institut for Husdyrvidenskab, ifølge nyhedsbrevet.

Hun uddyber:

- 25 procent af de døde søer i studiet døde i perioden 0-5 dage fra faring, men også perioden sidst i diegivningen, altså cirka tre uger efter faring, har vist sig at være en højrisikoperiode. Den hyppigste dødsårsag, leverdrejning, forekommer i hele diegivningsperioden, men der lader til at være flere, der dør sidst i diegivningsperioden end omkring faring.

Mere forskning 

Det er nødvendigt at få en bedre forståelse af den høje forekomst af leverdrejninger for at kunne gå ind med en målrettet indsats, vurderer Hanne Kongsted.

- I forhold til tidligere studier i både ind- og udland er der tilsyneladende sket en kraftig stigning i forekomsten af leverdrejninger. Selvom det er en kendt dødsårsag, har den ikke tidligere været tillagt stor betydning for den generelle dødelighed. Den antagelse må vi altså nu tage til revision. Der bør laves undersøgelser, der kan fastlægge forekomsten af leverdrejninger i både drægtigheds- og diegivningsperioden og komme nærmere på årsagsforholdene, fortæller Hanne Kongsted.

Hun mener umiddelbart, at søernes anatomi kan være en del af årsagen. Noget andet, som forskerne vil kigge på, er, om stigningen i proteintildelingen til søerne har noget at gøre med den højere dødelighed.

Dødeligheden hos søer i Danmark i 2018 lå på 12,6 procent. Omtrent halvdelen dør spontant og ofte uden forudgående symptomer. De fleste spontane dødsfald sker i farestalden.

mip

Kom med Effektivt Landbrug til Japan

Oplev besøg hos japanske landmænd sammen med andre danske landmandskolleger. Oplev ved selvsyn ét af de vigtigste højværdimarkeder for danske landbrugsprodukter på en studietur sidst i juni.

Landbrugseksporten til Japan kan tæt på fordobles de kommende år

For præcis et år siden startede den nye frihandelsaftale mellem Japan og EU. Med den aftale ser Landbrug & Fødevarer et særligt stort potentiale for kraftig at øge eksporten af grisekød, mejeriprodukter og ingredienser, da aftalen stort set fjerner al told de kommende 10-15 år.

Udbyttet skal måles i årets grovfoderhøst

Mere og bedre viden om dine udbytter er vejen til at forbedre dem, mener Seges.

Tysk slagtesvinenotering stiger

Spændingen stiger på det tyske slagtesvinemarked. På den ene side er udbuddet lille, og tyske omsættere kæmper om slagteklare grise. På den anden side mangler der stadigvæk prispositive impulser både på kødmarkedet i Europa og i tredjelandene.

- Vi er de rigtige landmænd

Både folketingsmedlemmer og medierne er ved at få øjnene op for foreningens argumenter. Det kniber mere med regeringerne, mener BL-toppen, der på foreningens generalforsamling onsdag eftermiddag prikker til »de talende jakkesæt på Axelborg«.
Side 1 af 1780 (35582 artikler)Prev1234567177817791780Next