bannerPos

Samsø-landmænd vil stadig ikke kompensere for ikke-eksisterende udledning

- Det giver jo ikke mening, at vi på land prøver at samle noget kvælstof op, som ikke bliver udledt, siger Henrik Øster, formand for Samsø Landboforening.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
29-05-2020 08:31
Modsat meldinger i januar, så har regeringen ikke nedsat efterafgrødekrav på Samsø, som stadigvæk står til at kompensere for udledning fra produktion af fisk, som ikke finder sted. Samsø-landmænd kræver nu at blive fritaget for obligatoriske krav.

I næste måned bliver det meldt ud, om landbruget i år bliver ramt af obligatoriske efterafgrødekrav.

I årets ansøgningsrunde har kravet på landsplan været massive 372.000 hektar.

Samlet kom landbruget 98 procent tæt på målet, men det skyldes også, at der i 33 kystvandoplande var overansøgt.

I 47 kystvandoplande blev der søgt om for få efterafgrøder i forhold til det beregnede indsatsbehov, og et af de steder var på Samsø. Her blev der indmeldt 895 hektar efterafgrøder ud af et krav på 1.186 hektar. Der er altså en manko på 291 hektar, svarende til cirka 2,8 tons kvælstof.

Som Effektivt Landbrug skrev i december sidste år, så er situationen på Samsø dog helt speciel. Landmændene på øen kompenserer således for en udledning af kvælstof fra en produktion af fisk, som ikke finder sted. I forbindelse med landbrugspakken fra 2015 blev der udpeget nogle områder, hvor havbrug kunne søge om tilladelse til udvidelse af produktionen, men havbrugene har endnu ikke fra myndighederne kunnet få tilladelse til at udvide.

Minister sagde problem var løst

I januar lød det fra fødevareminister Mogens Jensen (S) i en skriftlig kommentar til Effektivt Landbrug, at regeringen havde taget højde for situationen på Samsø og andre steder i landet, så der ikke skulle kompenseres for den fulde mængde kvælstof til havbrug, som der ellers var lagt op til.

- Med den aftale, der netop er indgået mellem regeringen, vores støttepartier og Alternativet (aftale om fremrykning af miljøkrav i målrettet regulering, red.), har vi faktisk allerede nedjusteret efterafgrødekravet på blandt andet Samsø, skrev ministeren til Effektivt Landbrug i januar.

En melding, der egentlig bare var en gentagelse af en melding, som han havde givet under et åbent samråd i december sidste år.

- Jeg må sige, at den misere, der ligger her, den er i høj grad skabt af Fødevare- og Landbrugspakken og altså under den tidligere regering, lød det fra Mogens Jensen, da han svarede på rimeligheden i, at landmænd på Samsø skulle udlægge efterafgrøder for at kompensere for en ikke-eksisterende produktion af fisk.

Kan ikke genkende udlægning

At kravet skulle være nedsat, kan man dog ikke genkende på Samsø. Formand for Samsø Landboforening, Henrik Øster, fortæller, at fødevareministerens udtalelser til Effektivt Landbrug i januar har vakt undren på Samsø.

- Ja, vi bemærkede det, men der er altså ikke blevet ændret noget. Så vi mangler altså stadigvæk 300 hektar med målrettede efterafgrøder, siger han.

Henrik Øster forklarer, at man med de indmeldte 895 hektar målrettede efterafgrøder allerede mere end fuldt ud kompenserer for den faktiske kvælstofudledning, som der er fra Samsø.

I et brev til miljøminister Lea Wermelin (S), som Henrik Øster har skrevet sammen med formand for Dansk Akvakultur Niels Dalsgaard samt viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed, opfordrer han derfor til, at regeringen ikke kommer med obligatoriske efterafgrødekrav på Samsø.

- Det giver jo ikke mening, at vi på land prøver at samle noget kvælstof op, som ikke bliver udledt. At vi laver de her efterafgrøder, svarer til, at der vælter en tankbil med olie i Aarhus, og så begynder man at hælde kattegrus ud i Horsens.

Uden logik

- Den her sag viser, at der er nogle ting i deres regnemaskine, som ikke passer, siger Henrik Øster.

Hvad siger du til, hvis I alligevel får smidt obligatoriske krav ned over jer i år?

- Det vil jeg være rigtig træt af. Det vil være helt urimeligt. Vi kan altså ikke samle kvælstof op fra noget, som ikke bliver produceret, siger Henrik Øster.

Under behandling

I en skriftlig kommentar fra fødevareminister Mogens Jensen (S) lyder det kortfattet til Samsø-sagen:

- Spørgsmålet omkring efterafgrøderne på Samsø er stadig under behandling i ministeriet, og det er en problemstilling, som både jeg og mit embedsværk er opmærksomme på, siger han.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Er det tid til låneomlægning, og benytter du virksomhedsordningen?

Der er risiko for, at du etablerer en såkaldt sikkerhedsstillelse, hvis du omlægger et lån, der har sikkerhed i virksomhedens aktiver, og lånet er placeret uden for virksomhedsordningen i dit regnskab, vurderer skattespecialist i SLF, Lone Hauge.

Årsmøde med markvandring og et kig i kemiskabet

Med respekt for og under hensyntagen til Corona-situationen blev årsmødet i Deltidsudvalget under Landboforeningen Limfjord flyttet ud, og blev afholdt i maskinhuset hos udvalgsmedlem Povl Lund i Lødderup på Mors med gode indlæg og god spørgelyst og debat.

Økologien blomstrer, og væksten fortsætter

Fremtiden ser lys ud for produktion og forbrug af dansk økologi, og samtidig kommer der for alvor skub i eksporten de kommende år. Det viser en ny prognose fra Landbrug & Fødevarer på baggrund af virksomhedernes forventning til økologimarkedet frem mod 2025.

Semler Agro klar med nyt banebrydende udlejningskoncept

Som de første i Danmark tilbyder Semler Agro sæsonleje af nye landbrugsmaskiner på halvårsbasis. Det nye udlejningskoncept skal hjælpe de danske landmænd med at levere bedst muligt i takt med markedets omskiftelige behov og i perioder med spidsbelastning.

Rotation i ejerkredsen hos Brdr. Holst Sørensen

Pr. 1 juli trådte Christian Petersen ind i ejerkredsen af virksomheden Brdr. Holst Sørensen A/S i Obbekær.

Tysk lovgivning kan ramme dansk eksport

Tyskland har fredag vedtaget en række forslag til nye lovkrav for sohold. Seges Svineproduktion og Landbrug & Fødevarer meddeler, at de nye regler forventes at få betydning for danske soholdere.

- Vi får fjernet vores værdier uden kompensation

Langelandsk mælkeproducent ramt af urimelig lovgivning med ammoniakkrav ved modernisering af bedriften.

Mobil melfabrik rykker ud til økologiske landmænd

Økologiske landmænd kan nu løfte værdien af deres korn ved at få malet deres eget korn til mel ude på gårdene og pakket i poser til videresalg.

Uændret notering for Nord-West

I dag er Nord-West noteringen fortsat uændret, men den vil sandsynligvis falde med 6 euro (45 kr.) i næste uge. Den største udfordring er fortsat den midlertidige lukning af Tönnies-slagteriet i Rheda-Wiedenbrück, som lige blev forlænget med yderligere to uger til den 17. juni. Det er imidlertid usikkert, om der kommer yderligere udsættelser, og når slagteriet må åbne igen, så vil det sandsynligvis ikke være hele slagteriet, men kun dele af slagteriet i første omgang.

Mekanisk alternativ kan løse kartoffeludfordringer

Mekaniske kartoffelaftoppere fra hollandske Baselier kan klare den udfordring, som kartoffelavlere har, efter udfasningen af Reglone til nedvisning.
Side 1 af 1872 (37428 artikler)Prev1234567187018711872Next