bannerPos

Landboforening ønsker politisk handling i sag om slamdumpning

Gefion har henvendt sig til miljøministeren med resultaterne af sine prøver i Karrebæk Fjord.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
16-10-2019 07:30
I brev til miljøministeren beder landboforeningen Gefion om, at flere områder i Karrebæk Fjord bliver udpeget som stærkt modificerede i de næste vandområdeplaner. I områder af fjorden blev der tidligere i år genplaceret bundfald fra sejlrende, som man var ved at oprense.

For nylig præsenterede den sjællandske landboforening målinger fra det område i Karrebæk Fjord, hvor der tidligere i år – med myndighedernes godkendelse – blev dumpet bundfald, som var blevet renset op fra fjordens sejlrende.

Prøverne har ifølge Gefion vist, at der i området var et alt for højt indhold af det miljøfarlige stof TBT. Samtidig viser prøverne også, at der i området er udfordringer med kvælstof og fosfor.

Nu har foreningen rettet henvendelse til miljøminister Lea Wermelin (S), hvor de her orienterer om sine undersøgelser.

Fik politiske forsikringer

Samtidig lyder det, at man fra Gefions side undrer sig over myndighedernes manglende beskyttelse af et Natura2000-område og et højt målsat kystområde, da man gav tilladelsen til at »bypasse« bundfaldet inde i Karrebæk Fjord.

- Vi stiller desuden spørgsmålstegn ved, om resultatet af Statens NOVANA-overvågning reelt viser, at det er landbrugets udvaskning af næringsstoffer, der er den primære årsag til manglende målopfyldelse i Karrebæk Fjord, når der samtidig gives tilladelse til dumpning af næringsrigt slam i umiddelbar nærhed af de ålegræsbede, som ligger til grund for tilstandsbedømmelsen i Vandområdeplanen, skriver formand for Gefion Torben Hansen og næstformand Poul Henrik Prahl i brevet.

Da sagen begyndte at rulle for lidt mere end et halvt år siden, lød det fra både Miljøstyrelsen, og den daværende miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), at Gefion kunne tage det roligt.

Tror ikke på forsikring

Kommer der prøver, som viser atypiske resultater i Karrebæk Fjord, så bliver de ikke medtaget i vurderingsgrundlaget for de kommende vandområdeplaner. Den forsikring har dog på ingen måde beroliget de sjællandske landmænd.

Torben Hansen og Poul Henrik Prahl skriver nemlig således:

- Hvis næringsstofferne fra det bypassede slam frigives langsomt, vil det være svært at fastlægge atypiske målinger.

- I værste fald reguleres landbruget på et forkert grundlag, og vi må derfor på det kraftigste opfordre til, at der laves en grundig undersøgelse af de miljømæssige konsekvenser af, at staten har givet tilladelse til dumpning af slam i et Natura-2000 område og i område, hvor miljøtilstanden bedømmes.

Regulering på forkert grundlag

Fra Gefion slår man fast, at man er bekymret for, om landbruget fremadrettet bliver reguleret på et forkert grundlag, som følge af den allerede fortagne bypasning i Karrebæk Fjord, og som medfører usikkerhed om målestationernes validitet.

Derfor mener foreningen, at sejlrende, områder, hvor der allerede er foretaget bypass og områder i Karrebæk Fjord, der er påvirket af aktiviteter i sejlrenden skal udpeges som stærkt modificeret i den kommende vandområdeplan.

- Landbruget skal ikke reguleres ud fra målestationer, som er placeret i stærkt modificerede områder – områder som er påvirket af sejlrender og opgravning herfra, lyder det fra Gefion.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 35

Vegetabilske olier kan trække rapsprisen op

Der er gode nyheder at finde for rapsproducenter i disse dage. Prisen for mineralolie er kommet godt op på det seneste, og nu er der også en ny potentiel optur i vente for vegetabilske olier i udsigt. Det kan gå hen og gavne prisudviklingen for rapsfrø frem mod og måske endda også under den kommende europæiske høst.

Sortsblandinger som værktøj til risikospredning

Sortsblandinger i hvede er et vigtigt element i planteavlen for Peter Munk Lauritsen ved Ulstrup.

Noteringen falder igen-igen

Noteringen for slagtesvin falder igen med 30 øre, og er nu på 11,10 kroner, selv om coronanedlukningen af Europa ser ud til snart at være et overstået kapitel.

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.
Side 1 af 1852 (37037 artikler)Prev1234567185018511852Next