bannerPos

L&F kalder miljøvismands beregninger for grænsende til det absurde

En høj lækagerate er ikke et tungtvejende argument for at udskyde klimatiltag i landbruget, mener miljøvismand. L&F er helt uenige. Foto: Jacob Lund-Larsen
04-08-2020 07:50

Argument om at strenge klimakrav til dansk landbrug får produktion til at flytte udenlands, holder ikke, hvis man med udenlands mener inden for EU, mener miljøvismand Lars Gårn Hansen. L&F helt uenig med professoren.

- En høj lækagerate er er ikke et tungtvejende argument for at udskyde klimatiltag i landbruget, selvom man umiddelbart skulle tro det.

Sådan lød det i midten af juni til Altinget fra miljøvismand Lars Gårn Hansen, der også er professor i miljøøkonomi fra Københavns Universitet.

Lækage er et udtryk for, at hvis man blot flytter en produktion til et andet land for selv at blive mere klimaeffektiv. Udtalelsen har vakt opsigt – ikke kun fordi Altinget bragte selvsamme artikel fra juni en gang til i sidste uge – men også fordi, at man i Danmark til efteråret står foran afgørende klimaforhandlinger.

Politikerne skal her blive enige om, hvordan man rent faktisk når den ønskede målsætning på 70 procents reduktion af drivhusgasser inden 2030. Landbruget ventes her ikke at kunne gå fri for nye klimakrav.

Fra Lars Gårn Hansen lyder det, at grunden til, at en høj lækagerate ikke er et tungvejende argument for at lade være med at give landbruget nye klimakrav er, at der er en række sidegevinster. Det gælder blandt andet reducerede udledninger af kvælstof og ammoniak. Derfor vil de første mange klimatiltag i landbruget faktisk give samfundsøkonomisk overskud, mener miljøvismanden.

Han fortæller også, at vel er Danmark meget klimaeffektive sammenlignet med lande uden for EU. Internt i EU er sagen dog anderledes. Lars Gårn Hansen henviser til beregninger der viser, at hvis man opgør det i gennemsnit og kigger på, hvor mange penge der tjenes pr. ton udledt CO2, så er dansk landbrug mindre CO2-effektivt end landbruget i resten af EU.

- Og selv om man flytter noget produktion til et EU-land, hvor landbruget er væsentlig mindre CO2-effektivt, så er lækagen begrænset, hvis landet er bundet af EU's klimareduktionskrav for ikkekvotesektoren. Det skyldes, at landet på grund af EU-kravet skal gennemføre ny klimaregulering, der fjerner den stigning i CO2-udledning, som udflytningen af landbrugsproduktion fra Danmark medfører, lyder det fra miljøvismanden.

Absurd

Hos Landbrug & Fødevarer er klimadirektør Niels Peter Nørring fortørnet over Lars Gårn Hansens udtalelser.

- Det er en argumentation grænsende til det absurde, som miljøvismand Lars Gårn Hansen benytter, når han i en artikel i Altinget giver udtryk for, at dansk landbrug er mindre klimaeffektivt end gennemsnittet i EU. En konklusion, som han kommer til ved at se på, hvor stor indtjeningen er pr. produceret enhed, skriver klimadirektøren i et modsvar, som Altinget også har bragt.

Fra Niels Peter Nørring lyder det, at indtjening pr. produceret enhed blot er et udtryk for, at dansk landbrug har de formentlig højeste omkostninger i EU.

-  Det har vi blandt andet, fordi vi er meget stramt reguleret på miljøområdet og selv er gået forrest med massive investeringer i ny teknologi.

- Skulle man følge Lars Gårn Hansen, ville vi altså blive væsentligt mere klimavenlige, hvis vi for eksempel undlod at forny produktionsapparatet med ny miljøvenlig teknologi, eller hvis staten skruede ned for reguleringen, lyder det fra Niels Peter Nørring.

Se på det rigtige parameter

Fra Niels Peter Nørring lyder det, at klimaet er komplet ligeglad med indtjeningen. Det er altså et helt andet parameter, som man bør se på.

- Den eneste relevante parameter, når vi ser på klimaeffektivitet, er at se på, hvem der kan frembringe sine produkter mest klimaeffektivt målt i typisk CO2-ækvivalenter. Her har World Ressources Institute i en rapport netop bekræftet, at dansk landbrug er blandt de bedste og dermed på ingen måde under gennemsnittet, lyder det fra Niels Peter Nørring.

Niels Peter Nørring påpeger, at den vej, som man bør gå for at reducere udledningen fra landbruget, er at fortsætte med fokus på udvikling af fødevareklyngen.

- Så vil vi kunne levere den teknologi, de stalde og maskiner og den know how, som vil gøre en forskel ikke bare nationalt, men også globalt i forhold til at reducere den globale udledning af klimagasser, lyder det.

ege

 

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.

Barkbiller koster skovejere kassen

Skovbruget i Centraleuropa er hårdt ramt af billeangreb og oplever store tab. Skovdyrkerne opfordrer danske skovejere til at holde godt øje med angreb i bevoksningerne.

Forventer normalt marked

Skovfoged Klaus Lindhardtsen har positive forventninger til de kommende måneder.

Tiden er oplagt til skovning af løvtræ

Verdensøkonomien påvirker løvtræsmarkedet, og de senere år er forårsmarkedet lukket ned allerede efter kort tid. Er man skovejer og har løv på hylden, kan efteråret derfor være en god mulighed for afsætning, råder skovfoged.
Side 1 af 1924 (38477 artikler)Prev1234567192219231924Next