bannerPos

Bonnesen om vandværkers egne pesticider: - Grotesk og helt surrealistisk

Venstres Erling Bonnesen vil have miljøminister Lea Wermelin (S) på banen i sag om vandværkers egen brug af pesticider for år tilbage.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
16-10-2019 12:10

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen har stillet en række spørgsmål til miljøministeren om sagen, hvor vandværker i Aarhus for år tilbage har brugt skadelige pesticider nær sine drikkevandsboringer.

Miljøminister Lea Wermelin (S) skal nu svare på hvordan hun vil afdække og klarlægge omfanget af vandværkernes i Aarhus anvendelse af Prefix på deres drikkevandsboringer.

Det sker efter, at Bæredygtigt Landbrug den seneste tid har sat fokus på vandværkernes egne brug af pesticider ved drikkevandsboringer. Som så mange andre vandværker gjorde det til en gang i 90’erne, så har Aarhus Vand indrømmet, at de har brugt pesticidet Prefix på næsten samtlige boringer degang.

Prefix der blev forbudt i 1997 danner nedbrydningsproduktet BAM, som igennem årene har været årsag til massiv forurening af grundvandet.

Det er Venstres miljøordfører Erling Bonnesen, som er afsender på de nye spørgsmål til miljøministeren.

- Det er grotesk og helt surrealistisk og høre, at det nu er kommet frem, at vandværker i og omkring Århus ifølge oplysningerne tidligere har brugt store mængder af pesticider og stoffer nær sine vandboringer. Hvorfor har vandværkerne ikke selv oplyst tydeligere om det, lyder det fra venstremanden, der altså vil have afklaret selv, hvor stort omfanget er og hvilke skader. det har forvoldt på grundvandet og drikkevandet.

BAM-forurening

Miljøstyrelsen har ellers selv tidligere oplyst, at den meget omfattende BAM-forurening, som blev konstateret i 90’erne, også skyldes vandværkernes egne brug af stofferne. Stofferne har været brugt til bekæmpelse af ukrudt på en lang række forskellige arealer som for eksempel vandværksgrunde, nærfelt omkring boringer i indvindingsoplandet, gårdspladser til landbrugsbedrifter, veje og jernbane og stationsarealer, fremgår det på Miljøstyrelsens hjemmeside i et dokument fra 2004, som beskriver BAM-forureningen i Danmark.

Værste sted at sprøjte

Til Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside lyder det fra teamleder Jørn-Ole Andreasen fra Aarhus Vand, at vandværket har brugt totalukrudtsmidlet Prefix på samtlige boringer hos Aarhus Vand tilbage i 1990’erne. Det var standardbehandling af deres boringer.

- Det er nok det værste sted, hvor man kan bruge et ukrudtsmiddel. Det er lige oven på vores boringer, fortæller han.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.
Side 1 af 1850 (36981 artikler)Prev1234567184818491850Next