bannerPos

»Katastrofe-kommissær« får grønt lys

Polske Janusz Wojciechowski bliver EU's næste landbrugskommissær. Foto: EuropaParlamentet

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
08-10-2019 13:49
Polske Janusz Wojciechowski er efter en ny høring tirsdag af alle grupper i Europa-Parlamentet blevet godkendt som EU’s næste landbrugskommissær.

I andet forsøg lykkedes det tirsdag for polske Janusz Wojciechowski at få Europa-Parlamentets landbrugsudvalgs godkendelse til, at han kan blive landbrugskommissær. Alle grupper i Parlamentet har således vendt tommelfingeren op ad for kommissæren, der ellers både før og efter sin første høring i sidste uge var udsat fra kritik fra alle sider for at svare særdeles ukonkret på spørgsmålene.

Under høringen i går klarede polakken sig dog meget bedre.

Det fortæller også Venstres Asger Christensen, der efter polakkens høring i sidste uge, kaldte kommissæren for en katastrofe for Danmark. Polakken havde således under høringen i sidste uge ikke lagt skjul på, at han især vil favorisere de mindre landbrug, som også er den type landbrug, som er klart mest fremtræden i  den nationalkonservative politikers eget hjemland.

- Han havde læst op på lektien, og havde taget kritikken til sig. Han sagde flere gange, at han vil tage sig af alle landmænd i Europa.

- At landdistrikterne også er en vigtig del, og der skal være plads til alle i den europæiske fødevareproduktion uanset om det er økologer eller intensive landbrug, siger han.

Han forklarer, at han dog selv personligt stadigvæk ikke bakker op om den nye kommissær, som han vil holde særdeles øje med.

- Altså han kom fra et udgangspunkt, som hed minus, minus, minus og kommer så op til et niveau, der hedder lige bestået. Vi kommer til at lægge meget mærke til ham, og de ting, som han vil sætte på dagsordenen. Jeg vil være meget vågen over de ting, som han lægger frem, siger Asger Christensen.

Sådan lyder det fra Gruppen af Europæiske Konservative og Reformister (ECR), som blandt huser Janusz Wojciechowskis nationalkonservative parti PiS:

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next