bannerPos

Torp topper igen på Ultang

- Torp er en langsom starter, men den skuffer aldrig, lyder det fra Asmus Fromm-Christiansen senior og junior, der har gode erfaringer med sorten, der dyrkes i fremavl for Danish Agro.
10-09-2019 06:23

Familien Fromm-Christiansen på Ultanggaard ved Haderslev holder fast i hvedesorten Torp, som bidrager med høje udbytter og stor dyrkningssikkerhed.

Hvedesorten Torp er kommet for at blive hos familien Fromm-Christiansen på Ultanggaard ved Haderslev. På trods af en sen høst og 85 mm regn i august har den givet et stabilt udbytte på lidt over 10 tons pr. hektar i gennemsnit af 100 hektar vejet ind på brovægten.

- Vi kan igen i år konstatere, at Torp leverer et godt udbytte, også selvom vi i august havde 17 dage i træk med nedbør, hvilket selvfølgelig spiller ind på rumvægten, som faldt fra 78 til 73 kg/hl i denne regnvejrsperiode. Sorten udgør derfor i kommende sæson forsat en andel af vores samlede hvedeareal, for den bidrager med høje udbytter og stor sikkerhed, lyder det i enighed fra Asmus Fromm-Christiansen junior og senior.

De er fremavlere for Danish Agro, og de har haft Torp som en del af deres hvedeareal, siden sorten kom frem for seks-syv år siden. Og de kan konstatere, at den stadig er på banen som en aktuel sort med gode egenskaber og stort udbyttepotentiale.

Velegnet til tidlig såning

På Ultanggaard ser man det som en stor fordel at have hvedesorter, der kan sås tidligt, og den egenskab er kendetegnende for Torp.

- Torp er meget velegnet til tidlig såning. Det har stor betydning hvilken sort, man kører ud med i begyndelsen af september sammenlignet med i oktober. Torp vokser langsomt i begyndelsen og holder sig nede ved jorden. Den bliver ikke for stor inden vinter, konstaterer Asmus Fromm-Christiansen junior.

- Den får ikke så mange sideskud. Den er langsomt startende i foråret og ser ofte lidt spinkel ud. Men så accelererer den i april og maj, da den virkelig rykker i strækningsfasen.

- Den har et kort, stærkt strå, hvilket betyder, at den med fordel kan tilføres en stor mængde kvælstof i det tidlige forår uden risiko for efterfølgende lejesæd, og det korte strå sikrer også en stor høstkapacitet.

- Vi er meget opmærksomme på, at den skal passes godt med hensyn til svampesprøjtninger. Vi har et højt smittetryk af septoria her på egnen, og det er nødvendigt med en intensiv bekæmpelse af svampesygdomme. Men det gælder stort set for alle sorter.

Agronom Vibeke Fabricius fra Nordic Seed er med på besøg hos familien Fromm-Christiansen og supplerer:

- Igen i år har vi oplevet mange positive tilbagemeldinger om Torps formåen fra landmænd rundt i landet, og i tre ud af fire af vores landmandserfaringer, hvor Torp har ligget side om side med flere andre sorter på markedet, har den givet det højeste udbytte. Det fortæller os, at Torp fortsat er et stærkt valg til såning i den første halvdel af september. 

- Vi har fulgt Torp tæt her på Ultang i år, da vi har sorten tilmeldt i den engelske udbyttekonkurrence YEN – vi glæder os til at se resultaterne i den samlede konkurrence, da vi tror på, at Torp har udnyttet potentialet rigtig godt, fortsætter hun. Sidste år opnåede vi en 1. plads i YEN med Torp dyrket hos Søren Andersen, Spøttrup Svineproduktion i Salling i konkurrence med alle tilmeldte marker udenfor England, mens vi opnåede en 2. plads med sorten i samme konkurrence i kategorien »forsøg« – sidstnævnte skete også med Torp på Ultang tilbage i 2015.

Mange forsøg på stedet

Stedet har stor tradition for mange sortsforsøg og afprøvninger, typisk i samarbejde med Sønderjysk Landboforening, men også mange firmaforsøg.

- Det er spændende at følge med i, hvad der er på vej af nye sorter og følge dem på nærmeste hold, og som værter for de mange forsøg har vi god mulighed for at spotte, hvad der tegner sig for fremtiden, siger Asmus Fromm-Christiansen senior, der gennem mange år har været kendt for at levere top-udbytter.

Jorden er JB-6-7, og der er et rigtigt godt klima med vand på tre sider og en mild lokalitet på Haderslev Næs. Men samtidig også en høj luftfugtighed og et højt smittetryk af svampe, som der skal tages højde for.

Maskinsamarbejde

Markbruget består af 500 hektar inklusiv 120 hektar i forpagtning. Gennem 12 år er markdriften sket i et fællesskab og maskinsamarbejde med naboen, Brian Sørensen på Langmose i Halk, hvilket der er stor tilfredshed med.

- Vi har plov, sprøjte og gødningsspreder, og Brian har såmaskine. Mejetærskeren har vi i fællesskab, lyder det fra far og søn, der kører et sædskifte med raps, hvede, byg og vinterbyg, sidstnævnte dog på vej ud.

Høsten i år betegnes som gennemsnitlig.

- Vi har lidt specielle vejrforhold med hensyn til regn, og det kommer ofte lidt anderledes herude på næsset. Sidste år var vi heldige, vi fik 48 mm regn på et afgørende tidspunkt i maj, og vi havde en fornuftig avl. I år har tørken faktisk været værre for os end i fjor, nok også fordi vanddepoterne i jorden ikke var fyldt op, og vi har derfor haft, hvad jeg vil kalde en gennemsnitshøst, siger Asmus Fromm-Christiansen senior.

hl

Syvende generation

Efter tre år med I/S-ejerskab har junior (30 år) netop overtaget det fulde ejerskab af ejendommen efter sine forældre, Else og Asmus Fromm-Christiansen senior (66 år), og han udgør nu 7. generation på stedet.

Efter at have arbejdet med landbrug og planteavl i udlandet i nogle år, blandt andet i Kaliningrad, kom han hjem i 2012, og et glidende generationsskifte er nu tilendebragt.

Junior bor i et hus tæt ved gården, mens forældrene fortsat bor i den fredede hovedbygning fra 1884.

Ud over en besætning bestående af cirka 40 Limousine-kvæg er der ingen husdyrproduktion på gården, som drives af far, søn samt hele familien og løs hjælp i høst og travle sæsoner, hvor alle hjælper til.

Kommunal spildevandsudledning er vigtigt skyts i BNBO-retsopgør

De kommunale udledninger af milliarder af liter urenset spildevand direkte til det danske vandmiljø, leverer ifølge advokat Hans Sønderby Christensen en vigtig pind til BNBO'er og kommunale indsatsplaners »ligkiste«.

Kompensation kan redde minkavlere

Myndighedernes økonomiske corona-hjælpepakke, som mange minkavlere nyder godt af, kan være lige præcis den redningsplanke, der skal til, fortæller rådgiver.

Ukrainsk afgrødeproduktion opskrives

Den ukrainske afgrødehøst opskrives nu, efter en periode med gunstige vejrforhold. Ukraine er blandt verdens største eksportører af afgrøder, og derfor er det endnu en prissvag faktor, vi står overfor på afgrødemarkedet her i Europa.

Angreb af havreål i vårsæd

De første angreb af havrecystenematoder i havre er konstateret.

Mønsterbrug i Cuba viser vejen frem

Socialistiske Cuba tillader privat foretagsomhed, så landmændene kan sælge 20 procent af deres produktion selv. Resten købes af staten til fastsat pris. Det giver muligheder for blandt andre Fernando Funes-Monzote, der arbejder på at få flere i gang med en lønsom produktion.

Soja rydder skov, men det gør halvdelen af supermarkedets produkter også

Diskussionen om bæredygtigheden af soja stikker dybere end Danmarks grisestalde. Den handler om det globale fødevaresystem, som vi alle er en del af, og alle har ansvar for at ændre.

Overborgmester aflyser planlagt udledning til Øresund

Først blev de planlagte udledninger af 290.000 kubikmeter spildevand til Øresund rykket til efteråret. Nu er de blevet endelig aflyst. Forsyningsselskab arbejder på at finde alternative løsninger.

Ekstra penge til at opspore jordforureninger

- Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin (S), der nu sætter ind for at finde 50 til 100 af dem.
Side 1 af 1852 (37022 artikler)Prev1234567185018511852Next