bannerPos

Præcisionsjordbrug udvider det gode landmandskab

Direktør Torben Briand Thomsen, TH-Agro er glad for, at de har været med i et Seges-forsøg, hvor Patriotisk Selskab har hjulpet dem med at komme i gang med præcisionsjordbrug, herunder graduering af svampebekæmpelsen i vinterhvede, hvilket har givet positiv gevinst.
16-10-2019 07:45

Hos TH-Agro benytter de sig af præcisionsjordbrug og kan se flere fordele.

- Præcisionsjordbrug er en udvidelse af det gode landmandskab. En metode, der medfører en række fordele og på sigt kan lede til et højere dækningsbidrag.

Sådan lyder det fra direktør Torben Briand Thomsen, TH-Agro, der ikke er i tvivl om, at præcisionsjordbrug kommer til at spille en essentiel rolle i fremtidens planteavl.

- Jeg er godt klar over, at det kan virke lidt uoverskueligt at komme i gang med præcisionsjordbrug, men man kan jo begynde med at plukke de lavthængende frugter, anbefaler Torben Briand Thomsen.

Første skridt er derfor ifølge direktøren at få sat noget gps-udstyr på maskinerne, hvis man ikke allerede har det, og få det aktiveret.

- Når først gps-udstyret er i orden, kan man begynde at bruge nogle af de lette værktøjer som Fieldsense og Cropsat. Det er ret nemt at lave tildelingsfiler ud fra satellitfotos. Og så er man i gang, siger han og fortsætter:

- Vi har mange marker, og vi er ikke længere så afhængig af, at nogen kan huske markernes særpræg ud og ind

Torben Briand Thomsen, direktør, TH-Agro

- Efterfølgende kan man så tilpasse tildelingsfilerne ud fra sin viden om markerne for eksempel, hvis der er lerpletter eller andet, som der bør tages forbehold for, og gøre filerne mere præcise hen ad vejen, som man drager sig erfaringer.

Bedre kvalitet på sigt

Torben Briand Thomsen understreger, at man stadig skal følge de gamle dyder.

- Præcisionsjordbrug er bare en form for udvidelse eller forbedring, der gør, at vi kan dokumentere aktiviteterne i marken og på sigt opnå en bedre kvalitet og ensartethed i afgrøderne, en bedre fordeling af ressourcerne og opgaverne i virksomheden og hermed et bedre dækningsbidrag.

Kom godt i gang med præcisionsjordbrug

Den 19. november holder Torben Briand Thomsen et indlæg til et fyraftensmøde om præcisionsjordbrug hos Patriotisk Selskab. Her vil han blandt andet fortælle om, hvordan TH-Agro er nået dertil, hvor de er i dag, hvad der har været af bump på vejen og forventningerne til fremtiden.

Herudover vil Patriotisk Selskabs konsulenter fortælle om, hvad man kan få ud af præcisionsjordbrug økonomisk og udbyttemæssigt, hvilken teknik, der kan anvendes, hvordan man kommer i gang med præcisionsjordbrug, uden det bliver for tidskrævende og besværligt, og hvordan Patriotisk Selskab kan hjælpe.

 

Og de første fordele ved anvendelsen af præcisionsjordbrug har allerede vist sig hos TH-Agro.

- Vi har været med i et Seges-forsøg, hvor Patriotisk Selskab har hjulpet os med at graduere svampebekæmpelsen i vinterhvede. Tilsyneladende har vi opnået en gevinst ved at graduere, fortæller Torben Briand Thomsen.

- Herudover er det en fordel, at vores nyere medarbejdere bare kan sætte en tildelingsfil i traktorens computer og herefter sætte sig ind og udføre et stykke arbejde, som ellers kræver mange års erfaring. Vi har mange marker, og vi er ikke længere så afhængig af, at nogen kan huske markernes særpræg ud og ind, siger han.

hl

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.
Side 1 af 1850 (36981 artikler)Prev1234567184818491850Next