bannerPos

Landmand om næringsstofbejdsning: Giver en mere robust og ensartet vækst

Bobby Fjordhøj, der dyrker godt 400 hektar på Møn, er tilfreds med brugen af bejdsemidlet Flowtrax. Foto: DLG
19-11-2020 11:46

En meget uensartet jord gør det svært for afgrøderne at gro på en god og ensartet måde. For Bobby Fjordhøj har bejdsning med næringsstofpakken Flowtrax været med til at sikre en bedre start for vårbyggen.

På Møn dyrker Bobby Fjordhøj godt 400 hektar med meget varierende jordtyper. Nogle områder er lerede, mens andre områder er mere sandede og grusede. Det har ofte resulteret i gullige marker, hvor afgrøderne ikke for alvor er kommet i gang.

Efter en snak med sin DLG-konsulent besluttede Bobby Fjordhøj for nogle år siden at prøve Flowtrax, som er en næringsstofbejdsning, der har til formål at sikre en god start for afgrøden. Det skabte omgående gode resultater på Møn i form af mere robuste afgrøder.

- Efter jeg er begyndt at bruge Flowtrax, ser markerne bare bedre og sundere ud. Det er tydeligt, at næringsstofferne danner baggrund for en bedre vækststart for min vårbyg, siger Bobby Fjordhøj.

Fine resultater 

DLG´s egne forsøg i perioden 2014 til 2017 viser et gennemsnitligt merudbytte på 2,4 hkg pr. hektar ved brug af Flowtrax. Det anses som værende en god forretning, da investeringen er tjent hjem ved et merudbytte på bare 0,5 hkg pr. hektar.

Derfor ser DLG på FLowtrax som en billig forsikring i værste fald, og i bedste fald en rigtig god investering uden øget risiko og ekstra arbejde på marken.

Selvom Bobby Fjordhøj ikke har målbare resultater for, om Flowtrax giver ham et større udbytte, vil han fortsætte med at bruge produktet i fremtiden.

- Jeg kan ikke direkte måle, om Flowtrax giver et større udbytte, men jeg kan tydeligt se, at min vårbyg vokser mere ensartet, ser mere robust ud og har en sundere farve end tidligere. Derfor fortsætter jeg også med at bruge det i fremtiden, siger han.

hl

Fakta om Flowtrax

Flowtrax leveres bejdset på såsæden sammen med Redigo Pro, og kan tilvælges på de mest populære sorter

Næringsstofbejdsningen indeholder fosfor, zink, mangan og kvælstof

Såsæd med Flowtrax har en god flowbarhed, så såsæden flyder lige så godt i såmaskinen som almindeligt bejdset udsæd

Efterspørgslen efter australsk hvede er stærk

I går skrev jeg om udsigten til en stor australsk hvedeproduktion. En af de største, landet har præsteret historisk set. Men efterspørgslen efter australsk hvede er ligeledes stor og hvedeprisen »down under« holder sig godt oppe til trods for de gode udsigter for den nye australske hvedehøst.

Fede svin leverer varen

Tykke og velpolstrede polte er tilsyneladende bedre polte – men de må ikke blive for tunge.

- Bare vi kunne få mere jord

Der er tydeligvis orden i tingene hos Lars Philipson, der har de perfekte forhold som planteavler på en fed, midtsvensk jord.

I Sverige er der få og rimelige regler

Rimelige. Sådan vurderer Lars Philipson de statslige miljøregler for det svenske markbrug. Han kan derfor ikke umiddelbart pege på nogen regulering, som han gerne så fjernet.

Regeringen vil have gravet de døde mink op igen

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) fortæller, at Fødevarestyrelsen er ved at finde ud af, hvordan man skal håndtere de døde mink fra de to massegrave, som i sidste måned blev oprettet ved Karup og Holstebro.
Side 1 af 1988 (39753 artikler)Prev1234567198619871988Next