bannerPos

Landbrugsstyrelsen forbedrer jordbundstypekort

Der er krav om, at analyserne af jordprøverne skal foretages på et akkrediteret laboratorium.
02-10-2019 19:38

Landbrugsstyrelsen opdaterer jordbundstypekortet. I det nye kort er den tidligere usikkerhed om typerne JB4 og JB6 afklaret, og flere marker skifter status fra JB4 til JB6.

Fra 1. oktober kan landmænd se deres markers jordbundstype i et nyt jordbundstypekort. Du kan bruge kortet til at se, hvor meget gødning du kan tilføre dine afgrøder ud fra dine markers jordbundstype og til at beregne din gødningskvote. Kortet finder også anvendelse i bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 og i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.

I det nye kort er den tidligere usikkerhed ved bestemmelse af jordbundstyperne JB4 og JB6 afklaret, og JB4-jorde med sandet underjord bliver klassificeret som JB4 og JB4-jorde med leret underjord bliver reklassificeret som JB6.

Hermed bliver cirka 25 procent af de tidligere JB4-jorde reklassificeret til JB6 i det nye kort. Det nye jordbundskort giver en bedre sammenhæng mellem klassificeringen af jordtyper og de faktiske dyrkningsforhold på de enkelte marker, oplyser Landbrugsstyrelsen.

I forbindelse med at kortet er blevet opdateret, udstedes kortet i bekendtgørelse om jordbundstypeklassificering. I bekendtgørelsen for det nye kort, kan du se jordtyperne fordelt på kommuneniveau.

På mandag kan du se jordbundskortet som en GIS-service på Landbrugsstyrelsens hjemmeside under fanen Jordbunds- og terrænforhold.

Beregning af gødningskvote er uændret

Når du skal beregne gødningskvote, sker det på samme måde som hidtil med det opdaterede jordbundstypekort. Du kan anvende kortet som grundlag for klassificering af din bedrifts jordbundstyper på markniveau. Den forventede jordbundstype for hver enkelt mark vil være fortrykt i Gødningskvote- og Efterafgrødeskemaet i Tast selv-service. Det opdaterede jordbundskort vil være tilgængeligt i Tast selv fra 16. oktober.

Det gælder stadig, at du kan ændre på din marks jordbundstype, hvis du har dokumentation i form af teksturanalyser. Ved teksturanalyserne skal du udtage en jordprøve for hver femte hektar af det areal, hvor du ønsker at ændre jordbundstypen.

Der er ikke krav til, hvem der kan udtage jordprøverne, men der er krav om, at analyserne af jordprøverne skal foretages på et akkrediteret laboratorium. Såfremt du selv udtager prøverne, skal udtagningen kunne dokumenteres af indtegnede prøvelinjer pr. mark og dokumentationen skal kunne forevises ved kontrol.

hl

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next