bannerPos

Forsøgsparceller håndhøstes for at opnå præcist resultat

Fire af deltagerne i årets høst. Fra venstre Tomke Wacker (KU), Anders Nørgaard (KU), Philip Terkelsen (Agrovi) og Niels Olsen (KU). Derudover deltog Henrik Kruse Rasmussen (Agrovi) også i høstarbejdet. Fotos: Henrik Kruse Rasmussen, Agrovi
09-08-2019 07:44
Projektet Grønne Marker og Stærke Rødder sammenligner tre forskellige driftsformer.

På forsøgsmarker nær Fjenneslev ved Sorø har høstdeltagerne i projektet Grønne Marker og Stærke Rødder, der sammenligner tre forskellige driftsformer, haft gang i de små håndklippere for at få årets høst af vinterhvede i hus.

- Sidste år høstede vi parcellerne med en gammel 9 fods Massey Ferguson-mejetærsker, men der var lidt problemer med spildkorn, og det gik ud over nøjagtigheden, så derfor valgte vi i år at høste parcellerne med små håndklippere, fortæller projektkonsulent Henrik Kruse Rasmussen fra Agrovi.

- På de tre ejendomme er der i alt 96 forsøgsparceller. For at få en repræsentativ prøve blev der høstet fire prøveflader på hver forsøgsparcel. I alt høstede vi 384 prøveflader ved håndkraft. De enkelte prøveflader var på 0,25 kvadratmeter, og høsten foregik ved, at alle strå indenfor prøvefladen blev klippet af ved jorden, uddyber han.

Venter spændt på resultater

Deltagerne i projektet er spændte på, hvordan resultaterne vil falde ud efter årets høst. De seneste to sæsoners særlige vejrforhold har nemlig gjort det vanskeligt at konkludere noget endeligt ud fra resultaterne.  

- Strå inklusive aks er pakket i sække og transporteret til Københavns Universitets forsøgsgård i Tåstrup, hvor de vil blive vejet og analyseret. Når vi har resultaterne af analyserne, vil vi præsentere dem på projektets hjemmeside, lover Henrik Kruse Rasmussen.

Projektet kan følges på hjemmesiden gmsr.dk.

Grønne Marker og Stærke Rødder

Forsøg der sammenligner de tre dyrkningsformer:

  • konventionel dyrkning med pløjning
  • pløjefrit system med harvning
  • conservation agriculture med direkte såning

Forsøgsparcellerne ligger ved Fjenneslev, sydøst for Sorø

I år er der høstet vinterhvede på arealerne

Høstredskab: Bosch Isio, batteridreven hånd-græstrimmer

 

Samarbejde mellem Agrovi og Københavns Universitet

Projektet Grønne Marker og Stærke Rødder skal over fire år undersøge, om dyrkningsmetoden conservation agriculture kan være en del af løsningen på de udfordringer, som landbrugserhvervet står overfor. Hypotesen er, at man med denne driftsform kan bevare og fremme jordens frugtbarhed, producere mere med mindre input og øge biodiversiteten samt forbedre lønsomheden på bedrifterne.

Partnerskabet består af Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet, Agrovi og tre forsøgsejendomme.

Projektet støttes af Velux og Villum Fondene, Promilleafgiftsfonden for Landbrug og 15. juni Fonden.

mrc

 

 

 

Godt med endnu en spiller på markedet

Økologikonsulent Helge Lund, KHL, ser positivt på de nye muligheder, udviklingen af planteprotein giver danske økologiske landmænd og glæder sig over en ekstra mulighed for afsætning.

Roundup er et fornuftigt valg for både mennesker og miljø

Også uden for landbrugets kredse undrer man sig over debatten om glyphosat. - Påstandene om, at Roundup er skadelig for vores sundhed, miljø og klima bygger på et tvivlsomt grundlag, og debatten synes infiltreret af følelser og skræmmekampagner frem for videnskab, skriver læge Ida Donkin i denne uge i Berlingske.

Generationsskifte er komplekst og kræver planlægning i god tid

Generationsskifte er et omdiskuteret emne i landbruget, og der findes mange forskellige konstellationer og løsninger. Det er erfaringen i SLF – Sønderjysk Landboforening.

Landbrugets generationsskifte kræver nytænkning

Vi skal tænke ud af boksen, hvis vi skal have generationsskiftet i landbruget til at lykkes, siger Danske Banks landbrugschef Pernille Stenstrup Christiansen.

Stor efterspørgsel på mekaniske maskiner

Der er stigende efterspørgsel på mekaniske maskiner i forbindelse med et måske kommende glyphosatforbud i Europa. Det engelske Bomford Turner-brand mærker effekten.

Et par tips i forbindelse med KemiTjek

De regnfulde vinterdage er perfekte til én af de to årlige gennemgange af lagerbeholdningen i kemirummet. Seges giver et par tips til app’en KemiTjek.

Fynsk kartoffelfabrik er fortsat i spil

Flere interesserede avlere har mulighed for at tegne anpart i kartoffelmelsprojektet på lige fod med de første 47 anpartshavere.

Går ind for flere minivådområder

Folketingets miljø- og fødevareudvalg var i denne uge ude i virkeligheden for at studere et såkaldt matriceanlæg på Midtfyn.

Fynsk biodiesel kan rykke på klimaregnskabet

Der er brug for en større udbredelse af biodiesel i den tunge transport. Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S), der i denne uge var på besøg hos Emmelev, der kan levere op mod 10 procent af Danmarks dieselforbrug.
Side 1 af 1747 (34936 artikler)Prev1234567174517461747Next