bannerPos

Enkelte fund af bladlus i vinterhvede og vinterbyg

Seges har registreret bladlus i 12 ud af 24 hvedemarker og i 8 ud af 16 vinterbygmarker i uge 40 med op til 2 procent angrebne planter. Seges anbefaler bekæmpelse ved fund af bladlus på 2-3 procent af planterne.
03-10-2019 10:22

Der er fundet enkelte bladlus i nogle af de tidligst såede marker. Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet, og bekæmpelse vurderes endnu ikke nødvendig.

Forekomsten af bladlus følges igen i dette efterår af Seges i registreringsnettet i 33 vinterhvedemarker og 22 vinterbygmarker frem til og med 4.-5. november. Der bedømmes fra fremspiring i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.

I hvede er der i tredje registrering ifølge Landbrugsinfo fundet bladlus i 12 af 24 marker (0,01-2 procent planter med bladlus). Markerne med bladlus er sået 27. august til 15. september. I vinterbyg er der fundet bladlus i 8 af 16 marker (0,5-2 procent angrebne planter). Markerne med bladlus er sået 1. september til 10. september.

Tjek blade i modlys

- Markerne undersøges bedst ved, at man lægger sig ned og kigger på bladene i modlys. Hvis der er en eller flere »mørke pletter« på bladene, kan en nærmere undersøgelse afgøre, om det er bladlus eller ej. Bladlusene kan også sidde på stænglerne lige i jordoverfladen, forklarer landskonsulent i planteværn, Ghita Cordsen Nielsen, Seges.

Ifølge landskonsulenten findes der ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, hvilket skyldes, at et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot, og fordi det er ukendt, hvornår nattefrost reducerer antallet af bladlus.

- Finder man bladlus på 2-3 procent af planterne, anbefaler vi en bekæmpelse, såfremt marken er sået før cirka 20.-25. september. En eventuel bekæmpelse kan være aktuel fra 3-4 bladstadiet, siger Ghita Cordsen Nielsen.

hl

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next