bannerPos

Balanceret gødskningsstrategi gav hvedekampens højeste udbytte

Igen i år var der tæt løb i kampen om førstepladsen. Blot 7 kr. pr. ha netto adskilte vinderen fra andenpladsen, som gik til Yara. Ført an af chefagronom Jesper Ulnitz præsterede gødningsproducenten ikke bare det næsthøjeste nettoudbytte på 10.075 kr. ha. Faktisk var udbyttet på 131,5 hkg pr. ha det højeste i hvedekampens historie. Det pointerer Kristian Bang Davidsen, som ikke lægger skjul på, at det var marginalerne, der gjorde, at Yara ikke løb med sejren.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
11-10-2019 09:29
Det var et mulehår, der adskilte vinderen VKST fra Yara, som nok en gang løb med andenpladsen ved dette års hvedekamp. At gødningsproducenten præsterede det højeste udbytte i dystens historie, skyldtes ikke mindst en balanceret gødskning og gennemtænkt kvælstofstrategi, som blev hjulpet på vej af værktøjet Yara N-Tester.

For nylig løb årets hvedekamp, som afvikles af rådgivningsvirksomheden VKST, af stablen.

Nok en gang dystede firmaer, rådgivere og landmænd om at dyrke hvede med det højeste økonomiske nettoudbytte, ligesom parametre som proteinindhold samt tildeling af fosfor og kali også har talt med i bedømmelsen.

I år var det VKST anført af Kristian Bang Davidsen, der løb med sejren takket være et sortsvalg, som resulterede i et udbytte på 125 hkg pr. ha og et nettoudbytte på 10.082 kr. pr. ha.

Ifølge planteavlskonsulenten har konkurrencen givet anledning til nogle interessante markvandringer, ligesom det har været spændende at overvære de 10 holds forskellige strategier og fokusområder.

- Gennem konkurrencen kan de medvirkende virkelig vise, hvad de og deres produkter formår. Det er virkelig spændende at se, hvad du kan opnå, når der justeres på de forskellige parametre, hvad angår sort, gødning, vækstregulering, svampe osv. Samtidig har det været en fornøjelse at opleve deltagernes engagement, som i år har givet sig udslag i et meget tilfredsstillende udbytteniveau, en høj kvalitet og pæne proteinprocenter. Ser man på tildelingen, har vi nærmest høstet 100 pct., og kvælstofeffektiviteten har været høj for alle sorterne, påpeger han.

Højeste udbytte gav ”delt vinderplads” 

Igen i år var der tæt løb i kampen om førstepladsen. Blot 7 kr. pr. ha netto adskilte vinderen fra andenpladsen, som gik til Yara. Ført an af chefagronom Jesper Ulnitz præsterede gødningsproducenten ikke bare det næsthøjeste nettoudbytte på 10.075 kr. ha. Faktisk var udbyttet på 131,5 hkg pr. ha det højeste i hvedekampens historie. Det pointerer Kristian Bang Davidsen, som ikke lægger skjul på, at det var marginalerne, der gjorde, at Yara ikke løb med sejren.

- I de tre år, hvor Yara har deltaget i hvedekampen, har de to gange høstet en flot andenplads. Faktisk er det ikke helt forkert at sige, at der i år er tale om en ”delt førsteplads”. Der er derfor ingen tvivl om, at Yara har haft den rigtige tilgang. Særligt når det kommer til gødskning, er det vigtigt, at man træffer det rigtige valg, og resultaterne viser entydigt, at de har været meget velovervejede omkring deres strategi.

Fokus på balanceret gødskning 

Spørger man Jesper Ulnitz, skyldes det tætte kapløb med VKST en række faktorer. Først og fremmest er der blevet tilført de næringsstoffer, som Yara mente, at afgrøden ville fraføre. Producentens fokus på kvælstofstrategien, som indebærer, at man er gået fra to til tre tildelinger, har desuden reduceret behovet for vækstregulering, som derfor er blevet udeladt. Derudover er der anvendt fast handelsgødning, hvorimod flydende gødning ikke har indgået i de strategiske overvejelser. Samtidig viste den valgte sort KWS Firefly sig at være sund og levere et højt udbyttetal.  

- Vi har medvirket i konkurrencen med det udgangspunkt, at vi bruger løsninger, som vi ved virker. F.eks. mener vi, at kvælstofeffektiviteten er størst i fast gødning. Derudover taler det for sig selv, at vi ligesom de øvrige deltagere, der placerede sig i top tre-feltet, har anvendt mikronæringsstoffer. Frem for alt har vores deltagelse afspejlet den generelle tilgang, som præger Yaras værdisæt, nemlig at jorden ikke skal forringes gennem processen. Gødskningen skal med andre ord være balanceret, siger han og fortsætter:   

- Svovl, som tildeles sent under skridning, kan ligeledes øge proteinindholdet. Derfor anvendte vi YaraBela Sulfan – vores allround kvælstofgødning, der har et moderat til højt indhold af svovl – i forbindelse med den sidste tildeling. Derudover har vi fulgt anbefalingerne fra kemiproducenten BASF i relation til vores svampestrategi.

N-tester og kvælstofstrategi banede vejen til førerfeltet    

Det forklarer chefagronomen, der ikke er bleg for at fremhæve Yara N-Tester som en væsentlig årsag til producentens succes i konkurrencen. Ved hjælp af det håndholdte værktøj kan du nemt måle en voksende plantes kvælstofbehov og dermed få hurtige og præcise anbefalinger vedr. anden og tredje tildeling for den pågældende mark. På den måde havde Yara let ved at finjustere anvendelsen af gødning, ligesom behovet for vækstregulering blev yderligere reduceret.  

- Tanken bag vores kvælstofstrategi har været, at vi startede hveden op med en fornuftig kvælstofmængde i form af NPK-gødningen YaraMila Starter, som dækker både P og K. Den tredje tildeling blev bestemt på baggrund af N-Testerens skøn over behovet, og vi tildelte den relativt sent for at få mere protein.

Sådan lyder det fra Jesper Ulnitz, som konstaterer, at det nok ikke var uden grund, at N-Testeren høstede en del opmærksomhed fra de øvrige deltagere.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.
Side 1 af 1850 (36981 artikler)Prev1234567184818491850Next