bannerPos

DM&E-konsulent får vigtig post

Gerth Petersen Holm, der er konsulent hos DM&E, er netop blevet formand for den europæiske SCMM-gruppe som maskinekspert. Gruppen arbejder blandt andet med EU-typegodkendelser af traktorer og landbrugsmaskiner.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
21-11-2020 11:30
Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) får fremover endnu mere indflydelse på den politiske dagsorden i EU. Konsulent for DM&E Agro, Gerth Petersen Holm, er netop blevet formand for SCMM-gruppen som maskinekspert.

Dermed får DM&E som forening en styrket rolle til at påvirke den lovgivning, der bliver besluttet i den europæiske brancheorganisation CEETTAR.

Den nye post som formand har stor betydning for DM&E’s medlemmer, fordi DM&E nu har større indflydelse på, hvad der kommer på den politiske dagsorden i EU. DM&E kan være medbestemmende i, hvor fokus skal være, presse emner igennem og styre dagsordenen.

SCMM (Standing Committee on Mobile Machinery) er en gruppe for maskineksperter, hvor problemstillinger vendes på EU-niveau. Gerth Petersen Holm repræsenterer Danmark og DM&E på vegne af CEETTAR, som er den europæiske brancheorganisation.

Nok at tage fat på

- Jeg tager vores medlemmers hverdag med til møderne og forsøger at forbedre lovgivningen til deres fordel. Vi ved, hvad de kræver i deres hverdag. For eksempel påvirker vi reglerne for, hvordan vores medlemmers nye maskiner bliver udviklet, fortæller Gerth Petersen Holm.

- Der er nok af problemstillinger at tage fat i. De næste møder i gruppen kommer blandt andet til at omhandle EU-typegodkendelser af traktorer og landbrugsmaskiner, kommende EU-regler for motorredskaber, roeoptagere, mejetærskere med videre, EU-traktorkørekort samt revision af maskindirektivet i forhold til regler om kunstig intelligens og robotter, forklarer han.

- DM&E får ofte forslag til emner, der skal behandles politisk, og med en formandspost i SCMM er der gode muligheder for at bearbejde relevante forslag. Er der et ønske om ændring af lovgivning eller retningslinjer, får vi det på dagsordenen. Vi gennemarbejder det i gruppen og kommer med et udkast til ændringen. Udkastet sender vi til godkendelse i direktørgruppen i CEETTAR, hvor vores egen branchedirektør er medlem. Så vi står meget stærkt politisk, slutter Gerth Petersen Holm.

 

per@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 20 25 10 37

Fremtidens avlsrådgivning kan også være private initiativer

Kvægavlsselskaberne bliver større og større, men der er stadig plads til private initiativer, mener formanden for Dansk Holstein, Kristian Nielsen.

Man kan altså kun tjene én herre

Man kan ikke tjene to herrer, og Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse opfordrer kraftigt alle andre landmænd til at sikre sig en advokatbistand, som ikke tjener staten og kommuner på den ene side og lodsejere på den anden side, lyder det i dette læserbrev fra formanden for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse.

Skov øger top- og bundlinje

Skov-koncernen, der producerer ventilation, managementsystemer og digitale services til animalsk produktion, kommer ud med en solid fremgang i det netop afsluttede regnskabsår.

Nordjyske landmænd vil beholde minkarbejdere

Flere end 300 udlændinge i landbruget i Nordjylland står til at blive sendt hjem, fordi de har mistet deres job i minkbranchen. Agri Nord foreslår en overgangsordning, så de kan blive her i landet.

Aflivede mink giver problemer ved Holstebro

En del af de mink, der er begravet i et område ved Holstebro, er for tæt på den nærliggende Boutrup Sø. Fødevarestyrelsen er i gang med løsninger.

Ikke autoriseret, men specialist

Traktormærkerne konsoliderer deres forhandlernet i større autoriserede forhandlere. Der findes imidlertid også enkelte store forhandlere, der står helt udenfor det autoriserede system.

Landmand kæmper for at få lov til reducere sine udledninger

Problemet med strandbeskyttelseslinjen, der blokerer for at kunne etablere minivådområder, blev mandag illustreret af Seges over for to folketingspolitikere på Lolland. Seges vil gerne have dispensation til at etablere minivådområderne inden for strandbeskyttelseslinjen.

Dårligt vejr i Europa rammer næste års rapsproduktion

Vejret hen over de seneste måneder har udviklet sig i en gunstig retning med hensyn til såning af vinterafgrøder i Europa. Derimod har vejret ikke ligefrem gavnet såning af rapsfrø.
Side 1 af 1981 (39618 artikler)Prev1234567197919801981Next