bannerPos

Øko-drift deler bornholmske politikere

Med stemmerne 12 mod 11 besluttede kommunalbestyrelsen på Bornholm at undersøge muligheden for, at kommunen kan købe aktier i det private initiativ Bornholms Økojord A/S. Foto: Colorbox.
22-09-2020 13:19

Forleden var der uenighed mellem højre og venstre i kommunalbestyrelsen på Bornholm om, hvorvidt regionskommunen skal støtte opkøb at landbrug til øko-omlægning.

Økojord A/S er stiftet af Foreningen ØkoBornholm med det formål at investere i landbrugsjord og landbrugsejendomme på Bornholm med henblik på efterfølgende bortforpagtning til økologisk drift. 

I den forbindelse havde Bornholmsk Økojord A/S henvendt sig til kommunen med henblik på at modtage opbakning til den private forenings aktiviteter. Herunder at købe nogle af de udbudte aktier á 10.000 kr. i Bornholms Økojord A/S og at forpligte sig til at aftage nogle af de fødevarer der dyrkes via foreningen.

Der opstod en længere diskussion i kommunalbestyrelsessagen om blandt andet behovet for bornholmske økologiske fødevarer. Det blev også diskuteret, hvorvidt det overhovedet er lovligt for kommunen at købe aktier i et privat selskab.

Kommunalbestyrelsen endte dog med at stemme ja til at støtte projektet med stemmerne 13 mod 10. Dog en støtte i form af en generel og økonomisk uforpligtende opbakning til initiativet indtil videre.

Med stemmerne 12 mod 11 besluttede kommunalbestyrelsen desuden, at kommunens embedsmænd nærmere skal undersøge, om kommunen lovligt kan købe aktier i initiativet.

Har du styr på din vinterfodring?

Ifølge økologirådgiver Louise Kjær Hilligsøe kan det være en god idé at have en vinterfoderplan klar allerede nu, så man er klar, når man ser græsoptagelsen, begynder at falde til et minimum.

- Forøg køleeffekten og spar el

I mange tilfælde kan køleeffekten på forkølesystemet øges, vurderer energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S. Herved sænker man elforbruget til kølingen, og samtidig øger man anlæggets samlede kølekapacitet.

Auken klar til at bringe spildevandssag ind i EU

- Vi har respekt for, at Margrethe Auken holder fokus på sagen – hverken på partifarver eller personer. Den slags har vi brug for i dansk landbrug, lyder det anerkendende fra Agerskovgruppen, efter et politisk tilbud om at få spildevandssagen bragt frem i EU-Parlamentet.

Nu ses angreb af aksløberens larve

Korn og frøgræs angribes i pletter af larver. Avaunt 150 EC har en mindre anvendelse til bekæmpelse af larverne.

Ros for endnu et fald i forbruget af antibiotika

Nye tal for det europæiske forbrug af antibiotika viser, at dansk husdyrproduktions forbrug endnu engang ligger i bund – et resultat der vækker glæde hos formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Sprøjt ikke med Kerb i vinterraps ved meget væselhale

Fra 1. november kan Kerb anvendes i vinterraps. Kerb bekæmper græsukrudt. - Men inden vinterrapsen sprøjtes med Kerb, bør marken gås grundigt igennem for områder med stor bestand af væselhale. Og de bør ikke sprøjtes, siger Carsten Fabricius, Seges.

Det aktuelle forbrug af antibiotika driller

En øget produktion af grise har i første halvdel af 2020 ført til en stigning i det totale forbrug af antibiotika i forhold til første halvår 2019. Det er en udvikling, der vækker bekymring hos Seges Svineproduktion, idet myndighederne ikke ser på antal doser pr. gris.

Minkavlere kan beholde raskmeldte mink

Med en fritest kan nogle minkavlere nu sælge skindet fra mink, der tidligere var syge, men nu er blevet raske. Det har fødevareminister Mogens Jensen fredag orienteret erhvervet om på et møde.
Side 1 af 1960 (39186 artikler)Prev1234567195819591960Next