bannerPos

Kraftig stigning i Kinas import af grisekød

Kinas import af grisekød. Kilde: Markedsnyt for Svinekød
04-08-2020 10:53

Kina har i første halvår af 2020 øget importen af svinekød markant. Fra dansk side er eksporten til Kina af fersk/frosset svinekød steget med 250 procent, viser nye tal.

Kinas import af grisekød er fortsat stærkt stigende. Det viser en officiel kinesisk handelsstatistik over den en kvartalsvise udvikling i Kinas import af grisekød opdelt på fersk/frosset grisekød  og biprodukter. Det skriver Markedsnyt for Svinekød, som udgives af L&F.

Stigningen har været markant i de seneste kvartaler. Stigningen skyldes først og fremmest en stigning for fersk/frosset grisekød. Men også importen af biprodukter er steget kraftigt i seneste kvartal, efter at have ligget mere stabilt de foregående kvartaler.

Kigger man på 1. halvår af 2020, så har Kina samlet importeret lige over to millioner tons fersk/frosset svinekød. I samme periode sidste år blev der importeret lidt over 800.000 tons. En stigning på over 150 procent.

Den kinesiske import af biprodukter er i 1. halvår af 2020 på 648.000 tons mod 492.000 i samme periode sidste år. En stigning på 31 procent.

Kæmpe stigning i dansk eksport til Kina

Fra Danmark er importen til Kina også i første halvår af 2020 steget med massive 250 procent i forhold til samme periode i 2019, når det kommer til fersk/frosset grisekød. For biprodukter er stigningen 16 procent.

Kina har i første halvår af 2020 importeret 180.000 tons fersk/frosset grisekød fra Danmark mod 51.000 i samme periode sidste år. Kineserne har også købt 80.000 tons biprodukter i Danmark mod 69.000 tons i samme periode sidste år. 

Danmark er det land i verden, der målt på mængder har den femte største eksport til Kina af fersk/frosset svinekød, kun overgået af USA, Spanien, Tyskland og Brasilien.

egeLandmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.

Barkbiller koster skovejere kassen

Skovbruget i Centraleuropa er hårdt ramt af billeangreb og oplever store tab. Skovdyrkerne opfordrer danske skovejere til at holde godt øje med angreb i bevoksningerne.

Forventer normalt marked

Skovfoged Klaus Lindhardtsen har positive forventninger til de kommende måneder.

Tiden er oplagt til skovning af løvtræ

Verdensøkonomien påvirker løvtræsmarkedet, og de senere år er forårsmarkedet lukket ned allerede efter kort tid. Er man skovejer og har løv på hylden, kan efteråret derfor være en god mulighed for afsætning, råder skovfoged.
Side 1 af 1924 (38477 artikler)Prev1234567192219231924Next