bannerPos

Minister: Minkavlere kan beholde raskmeldte mink

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at minkbranchen er meget hårdt ramt af den pandemi, vi alle sammen betaler en større eller mindre pris for at komme igennem. Det her tiltag vil forhåbentlig lette presset på minkavlernes levebrød, siger fødevareminister Mogens Jensen.
30-10-2020 16:28

Med en fritest kan nogle minkavlere nu sælge skindet fra mink, der tidligere var syge, men nu er blevet raske. Det har fødevareminister Mogens Jensen fredag orienteret erhvervet om på et møde.

Nogle danske minkavlere får nu alligevel mulighed for at sælge minkenes skind, selvom besætningen har været ramt af corona.

De nye retningslinjer gælder for mink, der »fritestes«. Det vil sige mink, der tidligere har været konstateret smittede, men nu har dannet antistoffer og ikke længere er bærere af virus. Dermed kan minkavlerne sælge skindene fra de fritestede mink, når sæsonen for pelsning starter.

Fritestning kan dog kun komme til at ske i besætninger, som er smittet mellem 15. august og 15. september, og vil under ingen omstændigheder kunne omfatte besætninger syd for Limfjorden. Faglige spørgsmål vedrørende fritestning henvises til Fødevarestyrelsen.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at minkbranchen er meget hårdt ramt af den pandemi, vi alle sammen betaler en større eller mindre pris for at komme igennem. Det her tiltag vil forhåbentlig lette presset på minkavlernes levebrød, siger fødevareminister Mogens Jensen (S).

Hensyn til folkesundheden

I midten af juni blev de første minkfarme i Nordjylland konstateret smittet med Covid-19, og virusset har siden bredt sig til 175 farme fordelt over hele Jylland, optalt pr. 29. oktober.

Den 1. oktober besluttede regeringen af hensyn til folkesundheden, at aflive alle mink på smittede besætninger, samt mink på besætninger inden for en radius af 7,8 kilometer herfra.

Minkejerne får økonomisk kompensation for tabet.

- Det er dog vigtigt at sige, at regeringen med det her tiltag fortsat har lyttet nøje efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og at slå fast, at muligheden for fritestningen på ingen måde kommer til at forsinke hastigheden, hvormed besætninger bliver aflivet. Folkesundheden er og bliver det vigtigste, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Flere møder

Udover tiltaget om fritestning har minkbranchen et stort ønske om, at få lov til at pelse raske mink på minkfarme, der ligger indenfor zonerne på 7,8 km. Det vil sundheds- og veterinærmyndighederne nu undersøge om kan lade sig gøre, på en måde, så det ikke sænker tempoet og kapaciteten i aflivningerne.

Mogens Jensen orienterede mink-branchen om de nye tiltag på det seneste af flere møder med repræsentanter fra Kopenhagen Fur og landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevarer fredag eftermiddag.

mip

 

- Jeg har fuld tillid til Rigspolitichefen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ved ikke, hvordan Rigspolitiet forud for udarbejdelse af omstridt »actioncard« fik forståelsen af, at nødvendig lovhjemmel til at aflive mink uden for smittezoner »ville foreligge inden for kort tid«.

Tomme bygninger i fokus ved mink-møde

Der var flere spørgsmål end svar, da en række tidligere minkavlere var samlet til informationsmøde ved Sagro i Herning tirsdag aften. Her blev der blandt andet sat fokus på de bygninger, som nu står tomme.

Svinenoteringen stiger med 20 øre

Efter en måned med faldende notering på slagtesvin går det nu den anden vej. Danish Crown melder, at noteringen stiger med 20 øre til 9,50 kroner, mens noteringen på søer er uændret 4,80 kroner.

EuroTier afholdes digitalt til februar

På et digitalt pressemøde torsdag blev sløret løftet for, hvordan EuroTier skal afholdes fra 9. til 12. februar næste år.

Biogasanlæg opføres under protester

En række beboere i den lille by Kværs ved Gråsten har klaget over oprettelsen af et nyt biogasanlæg i byen. Trods påstand om opsættende virkning i en skrivelse til Planklagenævnet er det første spadestik til anlægget blevet taget.

- Det er helt urimeligt

Der er endnu ikke forhandlet en aftale på plads om erstatning for minkaflivninger, og det er begyndt at presse minkavlerne. Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, kalder situationen helt urimelig.

Jordbæravl på topplan

Systematik, forudseenhed samt fagligt højt niveau er udgangspunktet for at lykkes som jordbæravler. Ægteparret Jytte og Peder Mikkelsen fra Vestfyn har 25 års erfaring og høster gode udbytter.

Rigspolitiet kendte til manglede lovhjemmel før omstridte opkald til minkavlere

Rigspolitiet vidste godt, at der ikke var lovhjemmel til minkaflivningerne, før de foretog opkald til minkavlerne med instrukser.

Øget risiko for fugleinfluenza ved samhandel

Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoen for smitte med højpatogen fugleinfluenza ved samhandel med fjerkræ er øget. Derfor vil styrelsen nu tjekke rengøringen og desinfektionen af fjerkræbiler, der bruges til at transportere fjerkræ.

Første land godkender salg af kød fra laboratorie

Singapore tillader nu som det første land i verden salg af kød dyrket i laboratorium.
Side 1 af 1989 (39765 artikler)Prev1234567198719881989Next