bannerPos

Sætter ekstra fokus på minivådområder

I Sagros område i det vestjyske forventer rådgivningsvirksomheden, at der vil blive søgt om penge til 25-30 projekter frem til ansøgningsfristen, der udløber i august måned.
28-05-2020 12:09

Behovet for at have flere hænder til opgaven med at rådgive om vådområder er steget hos Sagro, der har rådgivningshuse i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg.

Derfor har rådgivningsvirksomheden fået Anita Hingstman Rasmussen med på teamet af oplandskonsulenter, som har til opgave at assistere interesserede landmænd med at søge om og få etableret minivådområder.

En del landmænd har fra Landbrug & Fødevarer fået brev om, at de har jord, der egner sig til et minivådområde.

På grund af usikkerhed omkring fortolkning af regler – og sidenhen IT-problemer hos Landbrugsstyrelsen – er de første minivådområder endnu ikke etableret i Sagros opland, men det forventer oplandskonsulent Karen V. Thomasen, snart vil ske.

Ansøgningsfrist

I Sagros område i det vestjyske forventes der at blive søgt om penge til 25-50 projekter, inden ansøgningsfristen udløber 11. august. 

- Vi kan forholdsvist hurtigt udarbejde ansøgningsmaterialet, så det er inde rettidigt, og vi hører gerne fra flere, der er interesserede i at etablere et minivådområde, lyder det fra Sagro.

Rådgivningen fra oplandskonsulenten er gratis.

Som noget nyt i år kan man efter etablering af minivådområdet få en uvildig landinspektør til at kontrollere målene, så der er garanti for, at alle kravene er overholdt, inden Landbrugsstyrelsen kontrollerer minivådområdet.

På landsplan blev der i 2019 søgt om 338 minivådområder.

mip

Minivådområde

  • Et minivådområde er en sø. der renser drænvand for kvælstof og fosfor

  • Myndighederne vil reducere udledning af kvælstof med omkring 2.400 tons gennem helt frivillige etableringer af minivådområder, vådområder eller skov 

  •  Lodsejerne kan få dækket samtlige udgifter til etablering

  •  Anlæggene søges placeret i hjørner af markerne eller ved udnyttelse af arealer med mindst værdi

  •  Halvdelen af tilskuddet udbetales inden start af gravearbejde

Ved at anlægge minivådområder opnås:

  •  Et nyt naturområde, hvor der er betalt for gravearbejde, ansøgninger, m.m., samt kompensation for jorden (Minivådområdet bliver ikke til §3-natur)

  •  Et spændende område til jagt eller rekreativt formål

  •  Fortsat mulighed for at søge grundbetaling på arealet

  •  Bidrag til den kollektive indsats for at reducere kvælstofudledningen

  •  At landbruget sender et vigtigt politisk signal ved at deltage i anlæggelsen af minivådområder

 

 

Fokus på det rette match mellem ko og tyr

Med aAa-metoden tilføjes info om kvægets fysik som et vigtigt parameter til avlen. Hænger kvægbesætningens dyr fysisk godt sammen, påvirker det nemlig både sundhed og ydelse – og dermed bundlinjen - i positiv retning. Det mener Joost van der Horst, der rådgiver inden for metoden.

Skyd majssåningen et par uger for bedste udbytte

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra grovfoderrådgiver fra Velas.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.
Side 1 af 1924 (38480 artikler)Prev1234567192219231924Next