bannerPos

Fejl i minivådeområdekort fra universitet

Det er ikke alle de områder, der er udpeget som velegnet til at lave minivådområder på, der giver den samme effekt på kvælstofudledningen, Foto: Henning K. Andersen

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
11-02-2020 12:55
Ved en fejl er flere små sideådale ikke været omfattet af det potentialekort, som Aarhus Universitet har udarbejdet til minivådområdeordningen, meddeler Landbrugsstyrelsen.

I efteråret 2019 blev der tilføjet en halv mllion hektar jord til de områder, der ifølge Landbrugsstyrelsen var velegnet til at anlægge minivådområder på. Tilføjelsen kom via et såkaldt potentialekort, som Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet havde udarbejdet.

Men kortet har vist sig at have fejl. Universitet har meddelt  Landbrugsstyrelsen om, at kortet bygger på et ufuldstændigt datagrundlag. Konkret er flere små sideådale ikke omfattet af det potentialekort, som universitet har udarbejdet for Landbrugsstyrelsen. Det oplyser styrelsen.

Desuden er Landbrugsstyrelsen blevet opmærksom på, at minivådområder, der anlægges på kulstofrige jorder, kan have udfordringer med at levere den beregnede effekt over tid, samt påvirke mulighederne for fremtidige klimaprojekter.

Kræver koordination

I lyset af de nye oplysninger opfordrer Landbrugsstyrelsen oplandskonsulenter, kommuner og landmænd til at koordinere placeringen af minivådområder.  

- Det er langt fra optimalt, at vi først sent i processen bliver bekendt med, at det kort, som – sammen med oplandskonsulenternes undersøgelser – er grundlaget for vores ansøgningsrunde og efterfølgende sagsbehandling, bygger på et ufuldstændigt datagrundlag. Langt hen ad vejen kan det dog løses ved, at kommuner, oplandskonsulenter og landmænd går sammen og koordinerer placeringen af minivådområder ud fra deres lokale viden, inden de sender ansøgningen ind til os, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

Hvis et minivådområde anlægges i en ådal, kan det betyde at minivådområdet ikke har den samme effekt.

Landbrugsstyrelsen går nu i dialog med Aarhus Universitet for at forhindre, at lignende situationer opstår fremadrettet.

- Hvis vi udskyder ansøgningsrunden og afventer et opdateret kort, vil der slet ikke blive anlagt minivådområder i 2020. Derfor har vi valgt at holde fast i, at ansøgningsrunden åbner den 28. februar. Vi har haft en god dialog med AU, som har været behjælpelige med anbefalinger til, hvordan vi alligevel kan benytte kortet. AU’s faglige viden er enormt vigtig for vores arbejde og for landmændene, siger Mette Hyldebrandt-Larsen.

Ansøgningsrunden for minivåder 2020 åbner den 28. februar 2020 og løber frem til den 28. april 2020. Et opdateret potentialekort forventes at være klar til ansøgningsrunden i 2021.
 

Fokus på det rette match mellem ko og tyr

Med aAa-metoden tilføjes info om kvægets fysik som et vigtigt parameter til avlen. Hænger kvægbesætningens dyr fysisk godt sammen, påvirker det nemlig både sundhed og ydelse – og dermed bundlinjen - i positiv retning. Det mener Joost van der Horst, der rådgiver inden for metoden.

Skyd majssåningen et par uger for bedste udbytte

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra grovfoderrådgiver fra Velas.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.
Side 1 af 1924 (38480 artikler)Prev1234567192219231924Next