bannerPos

Drikkevand på dagsordenen i Kronjylland

De røde streger markerer områder med særlige drikkevandsinteresser, OSD. De blå markerer Indsatsområde Beder.
06-03-2020 16:48

Formanden for Landboforeningen Kronjylland kommer til at bruge en hel del af sin beretning på drikkevand, når han på torsdag går på talerstolen for at holde sin beretning på den årlige generalforsamling.

Drikkevand bliver et af hovedtemaerne, når formand for Landboforeningen Kronjylland, Christian Jensen, går på talerstolen torsdag den 12. marts for at holde sin beretning på den årlige generalforsamling. 

Foreningen har i det forgangne år brugt rigtig mange ressourcer på to sager om drikkevand. En sag i Beder, som har fyldt meget i en årrække, og en ny sag i Randers.   

- Man kan vist godt sige, at vi har bøvlet meget med drikkevand i det forgange år. I Danmark har vi nogle klare regler for, hvordan landmænd skal bruges plantebeskyttelsesmidler, så vores grundvand ikke bliver truet. Vi har også en grænse for, hvor meget nitrat, der må været i vandet. Når kommunerne begynder at lave deres egne regler, er vi nødt til at reagere, siger  Christian Jensen og understreger, at han bestemt også ønsker rent vand i hanerne. 

Påbud uden begrundelse

I 2017 fik ni landmænd påbud om, at de ikke måtte bruge planteværnsmidler på en række landbrugsarealer i Beder-området. 

- Aarhus Kommune tolker reglerne anderledes, end vi gør. Vi mener ikke, at kommunen har begrundet, hvilke forhold i naturen der gør, at de har udstedt påbud til landmændene, så de ikke må behandle deres marker med lovlige plantebeskyttelsesmidler. Vi har klaget over sagen til klagenævnet, som desværre gav kommunen medhold. Derfor har vi i oktober rejst sagen for domstolen, da vi ikke mener, at Aarhus Kommune har begrundet påbuddene tilstrækkeligt. Jeg synes, vi er kommet lagt ud, når vi som erhverv er nødt til at stævne staten, understreger Christian Jensen og påpeger, at der er tale om en principsag.

Indhold af nitrat

Randers Kommune har ønsket at sænke grænsen for indholdet af nitrat i drikkevandet til 4 mg, da en undersøgelse har vist, at mere nitrat i drikkevandet kan øge risikoen for tarmkræft. 

- Vi mener ikke, at undersøgelsen holder vand. Og det går ikke, at kommuner laver deres egne regler uden om det regelsæt, der gælder for hele landet. Den officielle sundhedsgrænse for nitrat i drikkevandet er 50 mg, og den er vi nødt til at forholde os til, indtil staten har truffet en anden beslutning - og det er der ikke noget, der indikerer. I samarbejde med Randers Kommune, Østjydsk Familielandbrug og Djursland Landboforening har vi skrevet et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke for at få en afklaring på, hvordan vi skal forholde os, slutter Christian Jensen.

Generalforsamlingen holdes i Velas i Søften torsdag aften.
 

Prioriter fosfor til majsen

Demonstrationsforsøg syd for Viborg trak godt 250 interesserede, da Velas torsdag afholdt Majstræf på Over Tolstrupsgaards arealer. Der var fokus på fosfor og intelligent brug af både handelsgødning og gylle.

Nye hytter giver mere tid til kalvene

Arnes Smedie udvikler og producerer kalvehytter, udebokse og læskure, hvor kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed er i højsædet.

Fokus på det rette match mellem ko og tyr

Med aAa-metoden tilføjes info om kvægets fysik som et vigtigt parameter til avlen. Hænger kvægbesætningens dyr fysisk godt sammen, påvirker det nemlig både sundhed og ydelse – og dermed bundlinjen - i positiv retning. Det mener Joost van der Horst, der rådgiver inden for metoden.

Skyd majssåningen et par uger for bedste udbytte

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra grovfoderrådgiver fra Velas.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.
Side 1 af 1925 (38482 artikler)Prev1234567192319241925Next