bannerPos

200 mio. kroner ekstra til et grønnere landbrug i 2021

Der kommer flere penge til at gøre dansk landbrug grønnere i 2021. Alene til tilskudsordninger til minivådområder, privat skovrejsning og miljøteknologi er der 200 mio. kroner ekstra til landmænd og lodsejere i 2021 sammenlignet med 2020.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
03-07-2020 12:09
I 2021 kan der komme flere minivådområder, mere ny skov og mere teknologi, der gør landbruget grønnere. Det er resultatet af regeringens beslutning om at overføre syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og frem.

Der kommer flere penge til at gøre dansk landbrug grønnere i 2021. Alene til tilskudsordninger til minivådområder, privat skovrejsning og miljøteknologi er der 200 mio. kroner ekstra til landmænd og lodsejere i 2021 sammenlignet med 2020, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Konkret er der i 2021 over 245 mio. kroner til at etablere minivådområder. Det er 100 mio. kroner mere end i 2020. Samtidig er der 30 mio. kroner ekstra til miljøteknologiordningerne, mens der igen i 2021 kan søges om 70 mio. kroner til, at lodsejere kan få tilskud til at rejse skov på deres grunde. 

- Ved at overføre midler fra den direkte landbrugsstøtte har vi mulighed for at styrke flere af de ordninger, som vi ved gør Danmark grønnere. 200 mio. kroner kan sikre mange nye minivådområder, nye skove og ny miljøteknologi, som kan gavne landbruget og gøre det grønnere på en og samme tid, siger fødevareminister Mogens Jensen. 

I december 2019 besluttede regeringen at overføre syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og frem. Det blev muligt, da arbejdet med en ny landbrugsreform blev rykket et år. 

- Jeg er optaget af, at vi hele tiden finder en god balance mellem at sikre flere midler til projekter, som gør landbruget grønnere, og samtidig giver landbruget de bedste økonomiske betingelser. Jeg oplever, at landbruget er enormt omstillingsparate og villige til at gå en grønnere vej. Det er godt, for det kommer vi helt sikkert til i de kommende år, siger Mogens Jensen.  

Der er i alt afsat mere end 1,5 mia. kroner i landdistriktsprogrammet fra 2021. Det endelige landdistriktsprogram for 2021 skal godkendes af Kommissionen. 

En ny samlet plan for EU’s fælles landbrugspolitik ventes at gælde for perioden 2022-2027 efter overgangsåret i 2021.

Fakta: Tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet i 2021.

Landdistriktsprogrammet er medfinansieret af EU.

 • Miljøteknologi: 200 mio. kroner
 • Økologisk investeringsstøtte: 40 mio. kroner
 • Økologisk arealstøtte: 248,2 mio. kroner
 • Minivådområder:  240,6 mio. kroner
 • Pleje af græs og naturarealer: 67,3 mio. kroner
 • Lavbundsjorde: 89,4 mio. kroner
 • Vådområder (kvælstof): 352,8 mio. kroner
 • Vådområder (fosfor): 14 mio. kroner
 • Rydning og forberedelse til afgræsning: 25,6 mio. kroner
 • Skov med biodiversitetsformål: 16,4 mio. kroner
 • Privat skovrejsning: 70,0 mio. kroner
Målrettet regulering: 190,2 mio. kroner.

Produktion af græsprotein er i gang

Danmarks første kommercielle anlæg til fremstilling af græsprotein er etableret, så foder med græsprotein kan forventes klar i dette efterår. Seges afholder webinar om græsprotein den 14. september.

Er der fradrag for udgiften til høstfesten?

Høsten står for døren, og når den er i hus, skal det måske fejres med en hyggelig høstfest. Men hvor-dan er det egentlig med fradragsretten for landmanden? Og hvad med medarbejderne, beskatningen og momsen?

Planteavlskonsulenter rådgiver ud fra rigide regler

De massive krav til efterafgrøder sætter planteavlskonsulenters faglighed under pres, mener Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, der også mener, at nogle af dem bukker under for presset. Planteformand i L&F er uenig.

Kød i historisk fald

Både produktion og forbrug af kød ser ud til af falde globalt for andet år i træk.

Kartoffelavlere står midt i historisk eksperiment

En effektiv, ensartet vækststandsning i kartofler er kodeordet for et godt resultat, pointerer landskonsulent Lars Bødker, Seges.

Eksportportalen advarer om ekstreme temperaturer

EksportKontrolCentret tilbagesender mange logbøger i øjeblikket på grund af utilstrækkeligt hensyn til de varme temperaturer i de planlagte ruter.

Man må tidligt op

Mens de fleste danskere stadig sover, tager landmand Mikkel Andersen de første kartofler op, så de kan komme videre til pakkerierne, hvor de vaskes og pakkes.
Side 1 af 1892 (37824 artikler)Prev1234567189018911892Next