bannerPos

Fra aktier til afgrødefutures

MATIF-hvede i euro pr. ton Den ledende europæiske hvedepris på MATIF-børsen, og afgrødefutures i sin helhed, kan gå hen og lukrere på et nyt kollaps på aktiemarkedet. Det var også tilfældet under seneste store aktiekrise tilbage i 2007 og 2008.

AF: PETER ARENDT

MARKEDSANALYTIKER MINAGRO.DK
30-10-2020 22:23
Det har været en tung uge på aktiemarkedet og til dels også på råvare- og afgrødemarkedet. Men afgrødepriserne kan alligevel gå hen og lukrere på det nye kollaps, vi står overfor på de finansielle markeder på den lange bane.

Det har været en hård uge for aktieinvestorer. Coronakrisen har igen ramt aktiemarkedet, og panikken har indfundet sig blandt de aktiehandlende, som det også var tilfældet, da første coronabølge ramte verden.

Selvom det var forventeligt, at en ny coronabølge ville ramme verden før eller siden, så ser det alligevel ud til at overaske en stor del af de spekulanter, der hen over de seneste syv måneder har været særdeles aktive investorer på aktiemarkedet.

Hen over de seneste tre uger har det ledende europæiske og tyske aktie-indeks, DAX30, udvist alarmerende svaghedstegn. Det har resulteret i et tysk DAX30-indeks, der nu har vendt syv måneders optrend til en ny nedtrend.

Alene i indeværende uge er DAX30 således gået ned fra 12.600 euro til et lavpunkt, der i skrivende stund, fredag formiddag, hedder 11.324 euro. Det svarer til et ugentligt kursfald i det ledende europæiske og tyske DAX30-indeks på mere end 10 procent.

Trendvending 

Nedturen på aktiemarkedet hen over de seneste uger er næppe et overstået kapitel. Den nervøsitet og panik, der indfandt sig på grund af nedlukningen af verdenssamfundet i marts måned, ser jeg tegn på er ved at gentage sig.

Den nye nedtrend, der nu er en realitet i det tyske DAX30-indeks, har i første omgang mål nede ved 10.000 euro.

Det er dog også meget muligt, at vi atter skal se et tysk aktiemarked søge tilbage mod de lavpunkter, vi så i marts måned, hvor DAX handlede i underkanten af 8.000 euro. Måske skal aktierne endda endnu længere ned.

Den ny coronabølge har også ramt olieprisen hårdt. Verdenssamfundet er igen lukket ned, og rejser frarådes. Derfor er efterspørgslen efter olie også minimal. Det er ligeledes gået ned for afgrødepriserne. Men her har nedturen ikke været så voldsom, som tilfældet har været for aktiemarkedet og olieprisen.

Kornpriserne kan lukrere 

Jeg ser en stor risiko for, at vi nu står foran et kæmpe kollaps på aktiemarkedet, hvilket afgrødemarkedet i den sidste ende vil kunne gå hen og lukrere på.

Således vil et kollaps på aktiemarkedet få de store institutionelle investorer til at søge efter alternative investeringsmuligheder. Herunder afgrødefutures. Det var netop tilfældet under finanskrisen tilbage i 2007 og 2008. Alt imens aktierne den gang faldt mod jorden som en sten, så strøg afgrødepriserne i vejret mod usete højder ved finanskrisens begyndelse.

Derfor frygter jeg ikke for, at en ny krise på aktiemarkedet vil sætte voldsomt meget pres på afgrødepriserne. Tværtimod forventer jeg, at de store spekulanter i stigende grad vil søge over mod blandt andet futures i hvede.

Forventning

Hen over de seneste dage har vi godt nok set en hvedepris på MATIF-børsen korrigere i nedadgående retning. Det betyder ikke, at hvedeprisen er færdig med at stige på lang sigt. Jeg ser ikke den anden bølge med corona, der lige nu skyller ind over verden, som en langvarig trussel mod den optur, hvedeprisen påbegyndte tilbage i august måned.

Derimod forventer jeg, at den ledende europæiske hvedepris på MATIF-børsen, når vi rammer næste forår, vil ligge godt over de topniveauer, vi senest så tilbage i 2018 ved 220 euro pr. ton. I skrivende stund handler hvedeprisen på MATIF til 205 euro pr. ton.

 

 

 

- Jeg har fuld tillid til Rigspolitichefen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ved ikke, hvordan Rigspolitiet forud for udarbejdelse af omstridt »actioncard« fik forståelsen af, at nødvendig lovhjemmel til at aflive mink uden for smittezoner »ville foreligge inden for kort tid«.

Tomme bygninger i fokus ved mink-møde

Der var flere spørgsmål end svar, da en række tidligere minkavlere var samlet til informationsmøde ved Sagro i Herning tirsdag aften. Her blev der blandt andet sat fokus på de bygninger, som nu står tomme.

Svinenoteringen stiger med 20 øre

Efter en måned med faldende notering på slagtesvin går det nu den anden vej. Danish Crown melder, at noteringen stiger med 20 øre til 9,50 kroner, mens noteringen på søer er uændret 4,80 kroner.

EuroTier afholdes digitalt til februar

På et digitalt pressemøde torsdag blev sløret løftet for, hvordan EuroTier skal afholdes fra 9. til 12. februar næste år.

Biogasanlæg opføres under protester

En række beboere i den lille by Kværs ved Gråsten har klaget over oprettelsen af et nyt biogasanlæg i byen. Trods påstand om opsættende virkning i en skrivelse til Planklagenævnet er det første spadestik til anlægget blevet taget.

- Det er helt urimeligt

Der er endnu ikke forhandlet en aftale på plads om erstatning for minkaflivninger, og det er begyndt at presse minkavlerne. Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, kalder situationen helt urimelig.

Jordbæravl på topplan

Systematik, forudseenhed samt fagligt højt niveau er udgangspunktet for at lykkes som jordbæravler. Ægteparret Jytte og Peder Mikkelsen fra Vestfyn har 25 års erfaring og høster gode udbytter.

Rigspolitiet kendte til manglede lovhjemmel før omstridte opkald til minkavlere

Rigspolitiet vidste godt, at der ikke var lovhjemmel til minkaflivningerne, før de foretog opkald til minkavlerne med instrukser.

Øget risiko for fugleinfluenza ved samhandel

Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoen for smitte med højpatogen fugleinfluenza ved samhandel med fjerkræ er øget. Derfor vil styrelsen nu tjekke rengøringen og desinfektionen af fjerkræbiler, der bruges til at transportere fjerkræ.

Første land godkender salg af kød fra laboratorie

Singapore tillader nu som det første land i verden salg af kød dyrket i laboratorium.
Side 1 af 1989 (39765 artikler)Prev1234567198719881989Next