bannerPos

Mælkeprisen holder året ud

20-11-2020 13:23

Arla justerer ikke mælkepriserne til sine andelshavere mere i år, meddeler selskabet.

Arlas aconto-pris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for både Arlagården Plus og Klimatjek, vil være 254,10 øre/kg året ud.

Også Arlas acontopris for økologisk mælk vil forblive uændret fra 1. december 2020. Derfor vil Arlas aconto-pris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for både Arlagården Plus og Klimatjek, være 314,70 øre pr. kg. Det oplyser Arla i en meddelelse til andelshaverne.

De globale mælkemængder viser fortsat en årlig vækst på omkring 1 procent. Indvirkningerne af den anden bølge af Covid-19 begynder at kunne mærkes i markederne, skriver Arla i en markedskommentar.

- Pulverpriserne i starten af dette kvartal var svagere end ventet med faldende priser som reaktion på øget udbud fra både USA og Indien, men priserne ser ud til at være begyndt at stabilisere sig igen.

- I Europa begynder de fornyede nedlukninger at påvirke efterspørgslen efter ost, da foodservice igen er ramt, og købere bliver mere tøvende, hvilket reducerer priserne.

Vækst i produktionen

- Nu, hvor vi er i årets sidste kvartal, viser alle større mejerieksportregioner vækst i årlig produktion. EU steg med 1,2 procent i september, hvilket bragte den årlige vækst op på 1,7 procent, selvom vi endnu en gang ser et blandet regionalt billede, med stærk vækst i Polen, Holland, Sverige og Belgien, men mere moderat vækst i Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Danmark.

- Globalt fortsætter USA med at vokse kraftigt med 1,9 procent årlig vækst til dato, og New Zealand har indtil nu haft en vækst på næsten 1 procent i år. Man frygter dog, at klimaforholdene, på trods af den stærke start på den sydlige halvkugle, forventes at være mindre gunstige i de kommende måneder.

- Råvaremarkederne er begyndt at bløde op i de fleste kategorier mod årets afslutning. Nu hvor regionale nedlukninger igen er på dagsordenen i hele Europa, begynder vi at se reduktioner i ordrer på alle typer af ost.

- Priserne på både mozzarella og gul ost faldt i oktober og ind i november, hvor køberne fortsat var tilbageholdende i forventning om yderligere prisnedsættelser i første kvartal næste år efterhånden som produktionen stiger efter uafbrudt mælkeproduktion, skriver Arla i en markedsberetning.

Fortsat virkning

Der er i øjeblikket svag efterspørgsel på det europæiske industrielle smørmarked, da køberne venter på de sædvanlige lavere priser efter jul som følge af det sæsonbetonede overskud.

Detailefterspørgslen efter smør er dog fortsat høj, hvilket er en fortsat virkning af Covid-19-nedlukninger, som sætter en nedre grænse for priserne. Flødepriserne er faldet fra den seneste tids høje niveau og nærmer sig smørpriserne, tilføjer selskabet.

hka
 

Beskylder statsminister for at så tvivl om erstatning

Ifølge Agerskovgruppen bryder statsministeren grundloven, når hun i et ugegammelt interview med Ritzau benytter sig af ordet »hvorvidt«, mens hun taler om erstatning.

Fremtidens avlsrådgivning kan også være private initiativer

Kvægavlsselskaberne bliver større og større, men der er stadig plads til private initiativer, mener formanden for Dansk Holstein, Kristian Nielsen.

Man kan altså kun tjene én herre

Man kan ikke tjene to herrer, og Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse opfordrer kraftigt alle andre landmænd til at sikre sig en advokatbistand, som ikke tjener staten og kommuner på den ene side og lodsejere på den anden side, lyder det i dette læserbrev fra formanden for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse.

Skov øger top- og bundlinje

Skov-koncernen, der producerer ventilation, managementsystemer og digitale services til animalsk produktion, kommer ud med en solid fremgang i det netop afsluttede regnskabsår.

Nordjyske landmænd vil beholde minkarbejdere

Flere end 300 udlændinge i landbruget i Nordjylland står til at blive sendt hjem, fordi de har mistet deres job i minkbranchen. Agri Nord foreslår en overgangsordning, så de kan blive her i landet.

Aflivede mink giver problemer ved Holstebro

En del af de mink, der er begravet i et område ved Holstebro, er for tæt på den nærliggende Boutrup Sø. Fødevarestyrelsen er i gang med løsninger.

Ikke autoriseret, men specialist

Traktormærkerne konsoliderer deres forhandlernet i større autoriserede forhandlere. Der findes imidlertid også enkelte store forhandlere, der står helt udenfor det autoriserede system.

Landmand kæmper for at få lov til reducere sine udledninger

Problemet med strandbeskyttelseslinjen, der blokerer for at kunne etablere minivådområder, blev mandag illustreret af Seges over for to folketingspolitikere på Lolland. Seges vil gerne have dispensation til at etablere minivådområderne inden for strandbeskyttelseslinjen.
Side 1 af 1981 (39620 artikler)Prev1234567197919801981Next