bannerPos

Tak!

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
21-11-2020 16:01

VI HAR IKKE det præcise tal på, hvor mange danskere, - herunder fiskere med fiskekuttere og landmænd med traktorer, der lørdag indtog Danmarks to største byer. Det er muligt, at politiet har. De har nemlig – forlyder det fra landmændene bag grundlovsdemonstrationerne – registreret traktorerne. Ifølge advokater er det grundlovsstridigt at registrere mennesker under en demonstration. Det er normalt den slags handlinger fra politi og myndigheder, man forbinder med totalitære styrer.

EN DEL MENER, at vi under regeringen Mette Frederiksen læner os op ad noget totalitært. Alle ved, at regeringens ordre om at slå alle mink ned den 4. november var ulovlig. Regeringen har brudt loven. Det har den indrømmet. Alle ved også, at landets statsminister ikke stoppede ulovligheden i det sekund, hun blev bekendt hermed.

VI VED OGSÅ, ifølge øjenvidneberetninger på de danske minkfarme, at landets myndigheder igen og igen har brudt loven. Også grundloven. Flere minkfarmere er af Rigspolitiet blevet presset til ulovlige aflivninger af mink. Selvom Rigspolitiet vidste, politiets pres på minkavlerne var ulovligt, fordi der ikke var nogen som helst lovgivning bag aflivningerne. Det er historisk, at landets politi udkommanderes – og følger – ulovlige ordre fra en dansk regering.

VI VED OGSÅ fra øjenvidneberetninger fra minkavlerne, at Fødevarestyrelsen, stik imod love og regler, har ladet hundredtusinder af mink ligge på gårdspladser rundt om i Danmark og rådne. Det er uden tvivl ikke lovligt. Men får det hele nævneværdige følger for myndighederne – politiet såvel som Fødevarestyrelsen? Næppe. Måske en enkelt fyres. Og så er det ellers videre. Måske med flere ulovligheder. Vi ved det ikke. Men de ulovlighederne hober sig op som mink på gårdspladser.

ALLE KONSEKVENSER RAMMER Danmarks nu tidligere minkavlere og hele følgeindustrien. Der er end ikke nogen som helst afklaring på den ellers grundlovssikrede hele og fulde erstatning, de mange ulykkelige mennesker har krav på. Da det offentlige Danmark lukkede ned i foråret, blev alle offentligt ansatte tilsvarende hjemsendt med fuld løn af en smilende statsminister. Der er, helt åbenlyst for enhver, forskel på den behandling man får af statsministeren som minkavler og offentligt ansat.

MANGE DANSKERE HAR fået nok. Derfor var de lørdag samlet i Aarhus og København for at demonstrere for grundloven. Og imod hvad mange opfatter som en regeringsførelse, der på vigtige stræk er ulovlig. Om det nytter, aner vi intet om. Men til de mange, der mødte frem på en grå og råkold novemberdag skal lyde en stor tak! Ikke fordi I står op imod en rød regering. Partifarver blandet vi os ikke i. I skal have tak, fordi I står op imod brud på Danmarks love.      

 

Beskylder statsminister for at så tvivl om erstatning

Ifølge Agerskovgruppen bryder statsministeren grundloven, når hun i et ugegammelt interview med Ritzau benytter sig af ordet »hvorvidt«, mens hun taler om erstatning.

Fremtidens avlsrådgivning kan også være private initiativer

Kvægavlsselskaberne bliver større og større, men der er stadig plads til private initiativer, mener formanden for Dansk Holstein, Kristian Nielsen.

Man kan altså kun tjene én herre

Man kan ikke tjene to herrer, og Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse opfordrer kraftigt alle andre landmænd til at sikre sig en advokatbistand, som ikke tjener staten og kommuner på den ene side og lodsejere på den anden side, lyder det i dette læserbrev fra formanden for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse.

Skov øger top- og bundlinje

Skov-koncernen, der producerer ventilation, managementsystemer og digitale services til animalsk produktion, kommer ud med en solid fremgang i det netop afsluttede regnskabsår.

Nordjyske landmænd vil beholde minkarbejdere

Flere end 300 udlændinge i landbruget i Nordjylland står til at blive sendt hjem, fordi de har mistet deres job i minkbranchen. Agri Nord foreslår en overgangsordning, så de kan blive her i landet.

Aflivede mink giver problemer ved Holstebro

En del af de mink, der er begravet i et område ved Holstebro, er for tæt på den nærliggende Boutrup Sø. Fødevarestyrelsen er i gang med løsninger.

Ikke autoriseret, men specialist

Traktormærkerne konsoliderer deres forhandlernet i større autoriserede forhandlere. Der findes imidlertid også enkelte store forhandlere, der står helt udenfor det autoriserede system.

Landmand kæmper for at få lov til reducere sine udledninger

Problemet med strandbeskyttelseslinjen, der blokerer for at kunne etablere minivådområder, blev mandag illustreret af Seges over for to folketingspolitikere på Lolland. Seges vil gerne have dispensation til at etablere minivådområderne inden for strandbeskyttelseslinjen.
Side 1 af 1981 (39620 artikler)Prev1234567197919801981Next