bannerPos

Sænk malkefrekvensen ved afgoldning

For første gang har et dansk forskningsprojekt sat fokus på udfordringer ved at afgolde højtydende malkekøer. Arkivfoto: Tenna Bang
27-10-2020 11:38

Budskabet er klart efter forskningsprojekt om afgoldning af højtydende malkekøer: Sænk malkefrekvensen, men ikke foderniveauet.

Efter foreløbige resultater fra et projekt ved AU Foulum tyder alt på, at den bedste måde at sænke mælkeydelsen ved afgoldning på, er at reducere malkefrekvensen frem for foderniveauet, skriver Aarhus Universitet.

I forskningsprojektet indgik i alt 60 højtydende malkekøer, som de sidste syv dage før afgoldning blev fordelt på fire forsøgsbehandlinger:

- Brat afgoldning med uændret foderniveau og uændret malkning – altså to gange i døgnet.

- Gradvis afgoldning med uændret foderniveau, men reduceret malkning – altså en gang i døgnet

- Gradvis afgoldning med reduceret fodring - 30 procent halm, energioptag nedsat med 50 procent - men uændret malkning

- Gradvis afgoldning med både reduceret fodring og reduceret malkning

Der er blevet observeret på køerne i perioden fra 14 dage før afgoldning til syv dage efter.

- I vores undersøgelse har vi medtaget nogle afgoldningsstrategier, som typisk anvendes i praksis, og undersøgt deres virkning på køernes stofskifte, spændt yver og mælkeløb, adfærd og sultfølelse, fortæller seniorforsker Mogens Larsen, der har været projektleder for undersøgelsen, der har fundet sted på Danmarks Kvægforskningscenter.

Udfordringer ved reduceret fodring

Resultaterne viser, at køernes mælkeydelse i hver af forsøgsbehandlingerne faldt med cirka 30 procent for hver forsøgsfaktor (reduceret foderniveau eller reduceret malkefrekvens, red.) alene i forhold til før afgoldning.

I gruppen hvor både foderniveauet og malkefrekvensen blev reduceret samtidigt, faldt køernes mælkeydelse med 45 procent. Især reduktion af foderniveau gav anledning til mindre mælkeløb og spændt yver. 

Selv ved den moderate reduktion i foderniveau, så forskerne tegn på fysiologisk ubalance med en markant stigning i blodets indhold af frie fedtsyrer, samt tegn på sult.

- På baggrund af disse resultater, hvor køerne allerede ved en moderat nedgang i energioptagelse viser tegn på sult, så tyder alt på, at den bedste måde at sænke mælkeydelsen ved afgoldning på, er at reducere malkefrekvensen frem for foderniveauet, siger Mogens Larsen.

- Vores klare anbefaling til landmanden er derfor at bibeholde foderniveauet helt frem til sidste malkning, når der afgoldes, men til gengæld at sænke malkefrekvensen til én gang dagligt, konkluderer han.

Der er ikke tidligere sat danske forskningsprojekter i søen med fokus på problemer i forhold til at afgolde højtydende malkekøer, selvom det er en væsentlig del af management i malkekvægsbesætninger.

cc

- Jeg har fuld tillid til Rigspolitichefen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ved ikke, hvordan Rigspolitiet forud for udarbejdelse af omstridt »actioncard« fik forståelsen af, at nødvendig lovhjemmel til at aflive mink uden for smittezoner »ville foreligge inden for kort tid«.

Tomme bygninger i fokus ved mink-møde

Der var flere spørgsmål end svar, da en række tidligere minkavlere var samlet til informationsmøde ved Sagro i Herning tirsdag aften. Her blev der blandt andet sat fokus på de bygninger, som nu står tomme.

Svinenoteringen stiger med 20 øre

Efter en måned med faldende notering på slagtesvin går det nu den anden vej. Danish Crown melder, at noteringen stiger med 20 øre til 9,50 kroner, mens noteringen på søer er uændret 4,80 kroner.

EuroTier afholdes digitalt til februar

På et digitalt pressemøde torsdag blev sløret løftet for, hvordan EuroTier skal afholdes fra 9. til 12. februar næste år.

Biogasanlæg opføres under protester

En række beboere i den lille by Kværs ved Gråsten har klaget over oprettelsen af et nyt biogasanlæg i byen. Trods påstand om opsættende virkning i en skrivelse til Planklagenævnet er det første spadestik til anlægget blevet taget.

- Det er helt urimeligt

Der er endnu ikke forhandlet en aftale på plads om erstatning for minkaflivninger, og det er begyndt at presse minkavlerne. Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, kalder situationen helt urimelig.

Jordbæravl på topplan

Systematik, forudseenhed samt fagligt højt niveau er udgangspunktet for at lykkes som jordbæravler. Ægteparret Jytte og Peder Mikkelsen fra Vestfyn har 25 års erfaring og høster gode udbytter.

Rigspolitiet kendte til manglede lovhjemmel før omstridte opkald til minkavlere

Rigspolitiet vidste godt, at der ikke var lovhjemmel til minkaflivningerne, før de foretog opkald til minkavlerne med instrukser.

Øget risiko for fugleinfluenza ved samhandel

Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoen for smitte med højpatogen fugleinfluenza ved samhandel med fjerkræ er øget. Derfor vil styrelsen nu tjekke rengøringen og desinfektionen af fjerkræbiler, der bruges til at transportere fjerkræ.

Første land godkender salg af kød fra laboratorie

Singapore tillader nu som det første land i verden salg af kød dyrket i laboratorium.
Side 1 af 1989 (39765 artikler)Prev1234567198719881989Next