bannerPos

Råmælk fra vaccinerede køer gav kalvene flere antistoffer

Selvom kalve fodret med råmælk fra vaccinerede køer havde et højere niveau af antistoffer mod BRS-virus, viste afprøvningen ingen forbedring i forhold til omfanget af sygdomsbehandlinger eller dødelighed. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

AF: CHRISTIAN CARUS

FAGJOURNALIST
09-08-2019 08:30
Mens en afprøvning af kalve fodret med råmælk fra BRS-vaccinerede køer ikke viste forskel på sygdomsforekomst og dødelighed, giver et øget niveau af antistoffer Seges tro på metoden som en mulighed for at forebygge tidlige tilfælde af luftvejsinfektioner.

Seges har afprøvet en alternativ strategi til forebyggelse af luftvejsinfektioner med BRS-virus i en stor jersey-besætning, hvor man ville undersøge effekten af at fodre kalvene med råmælk fra vaccinerede køer.

Testen viste et øget niveau af BRS-antistoffer, men ingen forskel på sygdomsforekomst og dødelighed i forhold til kontrolgruppen, alligevel antager Seges, at antistofferne har øget kalvenes modstandskraft.

Besætningen havde i en længere periode forud for opstart af testen oplevet betydelige problemer med luftvejsinfektioner hos kalve helt ned til 14 dages-alderen. Ved obduktion af en række kalve og efterfølgende PCR-diagnostik blev der blandt andet fundet BRS-virus, der er en velkendt årsag til luftvejsinfektioner hos kalve, skriver Seges.

Besætningsejeren var indstillet på at implementere en forebyggende strategi, som ud over optimering af managementforhold, specielt omkring råmælkstildeling og fodring, også omfattede vaccination. Da infektionerne optrådte allerede blandt de helt unge kalve, blev det besluttet at forsøge at vaccinere køerne og øge kalvenes modstandskraft indirekte ved tildeling af råmælk fra de vaccinerede køer.

Flere antistoffer – samme dødelighed

I besætningen blev iværksat en strategi, hvor halvdelen af køerne blev vaccineret med Bovilis Bovipast omkring goldning samt 3-4 uger senere. Kalve født i perioden blev ved fødsel skiftevis placeret i forsøgsgruppen, som fik tildelt råmælk fra en vaccineret ko, eller kontrolgruppen, som fik tildelt råmælk fra en ikke-vaccineret ko. Alle kalve blev tildelt omkring 2,5 liter råmælk ved første fodring.

Undersøgelserne viste, at vaccinerede køer opnåede et signifikant højere niveau af antistoffer mod BRSV sammenlignet med ikke-vaccinerede køer, mens råmælk fra vaccinerede køer havde et lidt højere indhold af antistoffer mod BRSV sammenlignet med råmælk fra ikke-vaccinerede.

For kalvenes vedkommende viste afprøvningen, at kalve tildelt råmælk fra vaccinerede køer havde signifikant højere niveau af antistoffer mod BRSV i serum sammenlignet med kalve, der blev tildelt råmælk fra ikke-vaccinerede køer.

Der kunne dog ikke påvises forskel på omfanget af sygdomsbehandlinger eller dødelighed mellem gruppen af kalve tildelt råmælk fra vaccinerede køer og gruppen af kalve, der blev tildelt råmælk fra ikke-vaccinerede køer

Alligevel mener Seges, at det er rimeligt at antage, at det højere indhold af specifikke antistoffer mod BRSV har øget kalvenes modstandskraft.

Besætningen valgte i tillæg til ovenstående vaccinationsstrategi at vaccinere alle kalve med Bovilis Bovipast ved 3- og 4-månedersalderen for at opnå en bedre beskyttelse hos de ældre kalve.

Supplerende forebyggelse

Seges’ konklusion på undersøgelsen lyder således:

- På baggrund af resultaterne fra den gennemførte afprøvning vurderer vi, at beskyttelse af kalve via tildeling af råmælk fra vaccinerede køer kan overvejes som et muligt tiltag i situationer, hvor der opleves meget tidlige tilfælde af luftvejsproblemer. Det er dog essentielt, at der samtidig sættes fokus på optimering af råmælksrutiner, hygiejne, fodring, sygdomsovervågning og management i øvrigt. Ligeledes bør det altid overvejes, om den estimerede effekt kan stå mål med omkostningerne i forbindelse med vaccination.

Derudover anbefales det at tage andre alternative vaccinationsstrategier med i overvejelserne. Eksempelvis intranasal-vaccine.

cc

Godt med endnu en spiller på markedet

Økologikonsulent Helge Lund, KHL, ser positivt på de nye muligheder, udviklingen af planteprotein giver danske økologiske landmænd og glæder sig over en ekstra mulighed for afsætning.

Roundup er et fornuftigt valg for både mennesker og miljø

Også uden for landbrugets kredse undrer man sig over debatten om glyphosat. - Påstandene om, at Roundup er skadelig for vores sundhed, miljø og klima bygger på et tvivlsomt grundlag, og debatten synes infiltreret af følelser og skræmmekampagner frem for videnskab, skriver læge Ida Donkin i denne uge i Berlingske.

Generationsskifte er komplekst og kræver planlægning i god tid

Generationsskifte er et omdiskuteret emne i landbruget, og der findes mange forskellige konstellationer og løsninger. Det er erfaringen i SLF – Sønderjysk Landboforening.

Landbrugets generationsskifte kræver nytænkning

Vi skal tænke ud af boksen, hvis vi skal have generationsskiftet i landbruget til at lykkes, siger Danske Banks landbrugschef Pernille Stenstrup Christiansen.

Stor efterspørgsel på mekaniske maskiner

Der er stigende efterspørgsel på mekaniske maskiner i forbindelse med et måske kommende glyphosatforbud i Europa. Det engelske Bomford Turner-brand mærker effekten.

Et par tips i forbindelse med KemiTjek

De regnfulde vinterdage er perfekte til én af de to årlige gennemgange af lagerbeholdningen i kemirummet. Seges giver et par tips til app’en KemiTjek.

Fynsk kartoffelfabrik er fortsat i spil

Flere interesserede avlere har mulighed for at tegne anpart i kartoffelmelsprojektet på lige fod med de første 47 anpartshavere.

Går ind for flere minivådområder

Folketingets miljø- og fødevareudvalg var i denne uge ude i virkeligheden for at studere et såkaldt matriceanlæg på Midtfyn.

Fynsk biodiesel kan rykke på klimaregnskabet

Der er brug for en større udbredelse af biodiesel i den tunge transport. Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S), der i denne uge var på besøg hos Emmelev, der kan levere op mod 10 procent af Danmarks dieselforbrug.
Side 1 af 1747 (34936 artikler)Prev1234567174517461747Next