bannerPos

Programmet »Operation Paratuberkulose« bliver billigere og bedre

Operation Paratuberkulose opdateres sidst i september til en version 2.0, som giver fordele og muligheder. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
18-09-2020 10:11

Saneringsprogrammet »Operation Paratuberkulose« opdateres sidst på måneden. Blandt andet med mulighed for overvågning og besætningsstatus, skriver Seges.

Programmet Operation Paratuberkulose opdateres den 30. september 2020 til en version 2.0.

Det giver fordele og muligheder – både for besætningsejere, som allerede er tilmeldt – og de, som ikke er.

Blandt andet er der mulighed for at vælge en model med lavere testomkostninger og alligevel næsten samme saneringshastighed. Desuden kan programmet nu også yde overvågning før og efter sanering samt give en status på forekomsten i besætninger, som har mistanke om paratuberkulose, skriver kvægfagdyrlæge Lars Pedersen, Seges.

Cirka en femtedel af landets besætninger er pt. tilmeldt Operation Paratuberkulose, men det skønnes, at langt flere har sygdommen i besætningen, vurderer dyrlægen.

- Vi orienterer allerede tilmeldte besætningsejere om opdateringen til Operation Paratuberkulose 2.0 med en direkte mail. Desuden informeres i KvægNyt og på landbrugsinfo.dk om programmet og de nye muligheder, forklarer Lars Pedersen.

Tre forskellige modeller

Operation Paratuberkulose 2.0 består af tre forskellige tilvalgsmodeller; Fuld udpegning, Reduceret udpegning og Overvågning.

Beregningsmodellen i Fuld udpegning er blevet optimeret og ændret.

- For tilmeldte besætninger vil det betyde, at de vil kunne opleve, at værdier i grænseområdet omkring 0,3 kan ændre sig, da alle resultater genberegnes - også tidligere målte værdier. Grænseværdien på 0,3 angiver, om et dyr er positivt eller negativt og dermed kan udgøre en smitterisiko, så værdier lig med eller højere er positive, mens lavere testresultater er negative, beskriver Lars Pedersen.

Reduceret udpegning

Den anden model, Reduceret udpegnin, er blevet erstattet af et nyt program, som er dynamisk og kobaseret (men hedder fortsat Reduceret udpegning).

- Forskellen er en ændring i udpegningsmodellen, så køerne løbende udpeges til test lige inden kælvning i stedet for fire årlige udpegninger. Det resulterer i færre test pr. ko og reducerer dermed testomkostningerne. Saneringshastigheden vil - alt andet lige – være uændret, skriver dyrlægen.

Beregningsmodellen er også her blevet optimeret, så landmanden vil kunne opleve, at værdier i grænseområdet omkring 0,3 kan ændre sig.

Lars Pedersen gør opmærksom på, at i besætninger, som ikke indberetter løbninger, insemineringer og/eller drægtigheder kan denne model ikke bruges. Her bør man tilmelde besætningen Fuld udpegning.

 - Hvis besætningsejeren er i tvivl om, hvilket af de to programmer, han er tilmeldt, kan man se det i DMS:  Gå ind i »Daglig styring«. Under daglig styring vælges »Supplerende mælketest«. Under Supplerende mælketest vælges fanen ’Tilmeld automatisk udpegning’.

Overvågning

Besætninger, som har opnået kontrol med smitten - eller har saneret besætningen fri, men fortsat ønsker en årlig status, kan som noget nyt vælge modellen Overvågning. - Tilmelding til denne model vil også betyde, at man kan dokumentere besætningens forekomst af paratuberkulose samt opretholde en eventuel certificering.

- Overvågning kan også bruges i de besætninger, som ønsker at undersøge, om der er paratuberkulose i besætningen – og i så fald i hvilken grad. Ud fra denne status kan man så tage stilling til, om det er relevant at arbejde videre med en sanering, skriver Lars Pedersen.

Ved tilmelding til Overvågning udpeges årligt 150 tilfældige køer i besætningen, og der beregnes en forekomst. Hvis der er færre end 150 køer i besætningen, udpeges hele besætningen.

For besætninger med 150 køer eller derover koster det cirka 5.000 kroner pr. overvågning, oplyser Lars Pedersen på Seges hjemmeside.

teba

 

Har du styr på din vinterfodring?

Ifølge økologirådgiver Louise Kjær Hilligsøe kan det være en god idé at have en vinterfoderplan klar allerede nu, så man er klar, når man ser græsoptagelsen, begynder at falde til et minimum.

- Forøg køleeffekten og spar el

I mange tilfælde kan køleeffekten på forkølesystemet øges, vurderer energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S. Herved sænker man elforbruget til kølingen, og samtidig øger man anlæggets samlede kølekapacitet.

Auken klar til at bringe spildevandssag ind i EU

- Vi har respekt for, at Margrethe Auken holder fokus på sagen – hverken på partifarver eller personer. Den slags har vi brug for i dansk landbrug, lyder det anerkendende fra Agerskovgruppen, efter et politisk tilbud om at få spildevandssagen bragt frem i EU-Parlamentet.

Nu ses angreb af aksløberens larve

Korn og frøgræs angribes i pletter af larver. Avaunt 150 EC har en mindre anvendelse til bekæmpelse af larverne.

Ros for endnu et fald i forbruget af antibiotika

Nye tal for det europæiske forbrug af antibiotika viser, at dansk husdyrproduktions forbrug endnu engang ligger i bund – et resultat der vækker glæde hos formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Sprøjt ikke med Kerb i vinterraps ved meget væselhale

Fra 1. november kan Kerb anvendes i vinterraps. Kerb bekæmper græsukrudt. - Men inden vinterrapsen sprøjtes med Kerb, bør marken gås grundigt igennem for områder med stor bestand af væselhale. Og de bør ikke sprøjtes, siger Carsten Fabricius, Seges.

Det aktuelle forbrug af antibiotika driller

En øget produktion af grise har i første halvdel af 2020 ført til en stigning i det totale forbrug af antibiotika i forhold til første halvår 2019. Det er en udvikling, der vækker bekymring hos Seges Svineproduktion, idet myndighederne ikke ser på antal doser pr. gris.

Minkavlere kan beholde raskmeldte mink

Med en fritest kan nogle minkavlere nu sælge skindet fra mink, der tidligere var syge, men nu er blevet raske. Det har fødevareminister Mogens Jensen fredag orienteret erhvervet om på et møde.
Side 1 af 1960 (39186 artikler)Prev1234567195819591960Next