bannerPos

En goldkostrategi kræver altid opfølgning

Kvægdyrlæge Susanne Sommerlund, LVK, opfordrer til, at man får fulgt op på sin goldkostrategi, uanset om man forsurer, kalker til eller bruger X-Zelit. Foto: Klaus Eriksen
11-09-2019 11:12

Kvægdyrlæge Susanne Sommerlund, LVK, er ikke i tvivl – X-Zelit virker, men det kræver ligesom andre goldkostrategier opfølgning, for ellers risikerer man ikke at få den fulde effekt af produktet.

Susanne Sommerlund er kvægdyrlæge ved LVK og kommer i mange malkekvægbesætninger. Hun oplever på nærmeste hold, hvordan forskellige goldkostrategier virker ude i praksis.

Hun har besætninger, som kører X-Zelit-fodring, besætninger som kører forsuring med Low CAB-modellen og besætninger, som »kalker køerne til«.

- Jeg oplever egentlig effekt ved alle tre modeller. Det vigtigste er, at man holder sig til én strategi og går »all in«. Jeg har tidligere oplevet en landmand, som kørte forsuring og halv mængde X-Zelit, og det er to vidt forskellige strategier og så lander man midt mellem to stole, siger hun.

Hver strategi har forskellig opfølgning

En af kvægdyrlægens kæpheste er, at uanset hvilken goldkostrategi man har valgt, skal den følges op.

- Nogle har det fint med at se, at det går bedre, men jeg kan rigtig godt lide at arbejde ud fra, hvad vi helt konkret ved – resultater og tal fra urin- eller blodprøver alt afhængig af hvilken strategi man har valgt, siger hun.

Har man valgt X-Zelit eller at »kalke køerne til«, laver man opfølgninger via blodprøver, mens Low CAB-strategien også kan følges op med pH-målinger på urinen.

- Det er virkelig vigtigt, at rådgiverne omkring landmanden ved, hvilken opfølgning der hører til hvilken strategi, fortæller hun.

Resultater kan ændre sig

Spørger man LVK-dyrlægen, skal man som minimum tage kvartals-blodprøver, når man forkalker eller forsurer goldkørerne, fordi resultaterne kan ændre sig betydeligt, når man for eksempel tager hul på et nyt slæt græs, hvor CAB-værdien ændres.

- Små justeringer i mængden, man forsurer og forkalker med, er ofte nødvendigt for at få fuld effekt. Derimod har jeg oplevet, at mængden af X-Zelig, 500 gram på ko pr. dag de sidste to uger op til kælvning, er ens året igennem og fra besætning til besætning, fortæller Susanne Sommerlund.

Hun understreger, at selvom mængden af X-Zelit er ens på tværs af besætninger, er opfølgning stadig nødvendig.

- Det er ofte, at vi ved evaluering af blodprøvesvar i nye besætninger, som starter op med X-Zelit, kan finde managementjusteringer, som gør, at gode resultater bliver endnu bedre – mange stiller sig tilfredse med halv-gode resultater, pointerer Susanne Sommerlund.

Andre lykkes ikke med for eksempel X-Zelit og skifter strategi, uden at de forinden har evalueret på, om køerne i det hele taget har optaget 500 gram X-Zelit.

- Det er som regel små justeringer, der skal til, for at det bliver en rigtig succes, lyder det.

X-Zelit kræver blodprøver

X-Zelit-strategien følges op ved hjælp af blodprøver, og her anbefaler dyrlægen at tage tre-fem blodprøver af ældre nykælvere, da risikoen for calciummangel stiger med alderen. Blodprøverne tages cirka 17 timer efter kælvning, da det er her, calciumniveauet i blodet er lavest.

Når man snakker X-Zelit, tjekker man både calcium- og fosforniveauet i blodet, fordi fosforniveauet kan afsløre, om koen har optaget de 500 gram dagligt, som er strategien.

- Hvis ikke hun har det, må vi finde ud af hvorfor. Har vi givet hende 500 gram? Jeg oplever især store besætninger, som ikke får talt deres goldkøer, og her kan antallet variere med måske 10-15 køer om ugen, og koen har måske kun fået 400 gram X-Zelit. Det kan også være, at koen er blevet tildelt 500 gram, men at foderet ikke har været blandet tilstrækkeligt, og hun har sorteret X-Zelit-produktet fra, forklarer Susanne Sommerlund.

- Køer, som er blevet forsynet korrekt med X-Zelit de sidste ti dage op til kælvning, vil have et fosforniveau på maksimalt 0,8 millimol pr. liter og calciumniveauet vil ligge på minimum 2,15 millimol pr. liter, konstaterer Susanne Sommerlund.

Kend din strategi

Dyrlægen understreger vigtigheden af, at man er fuldstændig fortrolig med den strategi, man har valgt, ved hvordan den virker og hvordan man agerer heri.

Blandt andet skal man om X-Zelit vide, at X-Zelit-rationen skal fjernes fra koen, eller koen fra den, når hun har kælvet.

- Det er simpelthen altafgørende, for hvis ikke, så får koen mælkefeber – endda i værre grad – som vil kræve gentagne behandlinger, siger Susanne Sommerlund, som også gør opmærksom på at X-Zelit ikke bør hældes ned på knivene i fuldfoderblanderen, fordi det nemt klistrer fast og dermed ikke havner i foderrationen. Det skal derimod hældes ned langs siderne.

Det virker

Den erfarne dyrlæge er ikke i tvivl om, at X-Zelit virker, men understrejer, at man kun får den fulde effekt af produktet, når alt det omkringliggende også er i orden.

- Har man for eksempel har en helt skæv energifordeling i goldperioden, vil man aldrig få den fulde effekt af X-Zelit, fortæller hun.

Subklinisk mælkefeber og følgesygdomme

Ingen kender omfanget af subklinisk mælkefeber i besætningen, før man har undersøgt calciumniveauet hos nykælverne.

Subklinisk mælkefeber har mange følgesygdomme for eksempel tilbageholdt efterbyrd og løbedrejninger.

- Følgesygdommene kan forebygges ved at lægge fokus på opfølgning og evaluering af sin goldkostrategi. Udover at det har en dyrevelfærdsmæssig stor betydning at forebygge disse sygdomme, er der virkelig også god økonomi i at få køerne til at starte bedst muligt op efter kælvning, siger Susanne Sommerlund.

teba@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 55 15 87

Faldgruber med X-Zelit

X-Zelit virker, men der er en række faldgruber ifølge kvægdyrlæge Susanne Sommerlund, LVK

  • Køerne må ikke kunne sortere X-Zelit fra. Det smager lidt besk, og derfor vil køerne sortere det fra, hvis de har muligheden. Derfor er det mest optimale, at det blandes med i mixervognen. Hvis det drysses hen over goldkorationen, skal der vendes tilstrækkeligt rundt i det for at undgå sortering.
  • X-Zelit, som tilsættes i mixervognen, må ikke kastes ned på knivene, da det kan klistre sig fast herpå, hvorved den fulde mængde ikke kommer i goldkorationen. Derfor bør X-Zelit tilsættes mixeren ved at hælde det ned langs siderne.
  • Vær opmærksom på korrekt og præcis dossering – tæl antal goldkøer der udfodres til – så de dagligt får 500 gram pr. goldko pr. dag i minimum to uger før kælvning. Det kræver også, at rationen til goldkøerne er afstemt, så der ikke er store restmængder tilbage.
  • Vær opmærksom på, at når køerne har kælvet, må de under ingen omstændigheder få foder med X-Zelit, da det kan give endnu værre tilfælde af mælkefeber, som skal behandles gentagne gange med kalk.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.

Kommunal spildevandsudledning er vigtigt skyts i BNBO-retsopgør

De kommunale udledninger af milliarder af liter urenset spildevand direkte til det danske vandmiljø, leverer ifølge advokat Hans Sønderby Christensen en vigtig pind til BNBO'er og kommunale indsatsplaners »ligkiste«.

Kompensation kan redde minkavlere

Myndighedernes økonomiske corona-hjælpepakke, som mange minkavlere nyder godt af, kan være lige præcis den redningsplanke, der skal til, fortæller rådgiver.

Ukrainsk afgrødeproduktion opskrives

Den ukrainske afgrødehøst opskrives nu, efter en periode med gunstige vejrforhold. Ukraine er blandt verdens største eksportører af afgrøder, og derfor er det endnu en prissvag faktor, vi står overfor på afgrødemarkedet her i Europa.

Angreb af havreål i vårsæd

De første angreb af havrecystenematoder i havre er konstateret.
Side 1 af 1852 (37026 artikler)Prev1234567185018511852Next