bannerPos

Bedre forhold for udegående dyr om vinteren

Miljø- og Fødevareministeriet har nu meldt ud at reglerne for udegående dyr bliver ændret. Arkivfoto: Tenna Bang

Henning K. Andersen

Journalist
30-09-2019 11:39
Fødevarestyrelsen har netop udsendt nye tilpassede retningslinjer for udegående kreatur i vintervejr. De understøtter en høj dyrevelfærd og bedre sikkerhed for, hvordan reglerne overholdes hos de landmænd der har kreaturer gående ude om vinteren.

Det er først og fremmest dyrenes tilstand der danner grund for kontrollens afgørelse af forholdene om vinteren. Det indskærpes i de nye tilpassede retningslinjer for udegående kreatur i vintervejr, som Fødevarestyrelsen netop har udsendt.

- Retningslinjerne ser meget fornuftige ud, og imødekommer de fleste af de udfordringer som vi i lang tid har arbejdet for at få fjernet. Det væsentligste når vi taler om udegående dyr om vinteren er, hvordan dyrene har det, siger Ida Storm, der er sektordirektør hos Seges Kvæg.

Med de nye retningslinjer indskærpes det, at det er dyrenes tilstand der danner grund for kontrollens afgørelse af forholdene om vinteren. Der skal altså være mindre fokus på et isoleret krav om læskur eller tæt skov som dyrene kan gå ind i. 

- Med forslaget ser der ud til, at blive en bedre anerkendelse af, at nogle kvægtyper som for eksempel Skotsk Højlandskvæg og Angus er meget robuste racer, der som udgangspunkt trives langt bedre på udearealer om vinteren, end på stald, siger Ida Storm.

For sunde robuste dyr med godt huld og godt hårlag, der er tilvænnet til at gå ude stilles der ifølge Fødevarestyrelsen præciserede retningslinjer ikke et konkret krav om læskur eller tæt skov som dyrene kan gå ind i, hvis dyrene sikres græsdækkede arealer, et tørt leje og muligheden for at finde læ. Men er der ugunstige vejrforhold, og kan disse krav ikke opfyldes, så skal der stadig være adgang til læskur.

Også Per Bundgaard, bestyrelsesmedlem i Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer og medlem af Seges' udvalg for Naturpleje og Kødkvæg, glæder sig over at Fødevarestyrelsen har reageret på landmændenes frustrationer over de nuværende regler. Økologisektionen har blandt andet indhentet erfaringer fra kontrolordninger for udegående kvæg i Sverige, og det har været positivt for både myndigheder og landmænd, at se hvilke krav og muligheder der findes andre steder.

- Vi har de seneste år haft en række kontrolsager, hvor landmand med god dyrevelfærd, fine robuste dyr og gode arealer har fået underkendt deres produktion, med et krav om efterfølgende træk fra krydsoverensstemmelseskontrollen, fordi der ikke var et læskur på arealet. Retningslinjerne har gjort landmændene usikre og derfor er det særdeles glædeligt, at Fødevarestyrelsen nu har præciseret, at dyrevelfærden ikke forudsætter et læskur eller en lukket nåleskov, og ikke mindst, at det anerkendes, at landmanden kan flytte sine dyr til ekstra beskyttende forhold, hvis vejrforholdene bliver så dårlige, at de kompromitterer dyrenes velfærd, siger han.

Både Per Bundgaard og Ida Storm ser frem til en vinter, hvor kontrollører og erhvervet er enige om, dyrevelfærden og behovene for de udegående kvæg om vinteren. 

- Det bliver en gevinst for både kvæg, kontrollører og landmænd, siger Ida Storm.

Fakta:
Dyr der går ude om vinteren skal være:
•    Robuste og være tilvænnet til at gå ude.
•    Være ved godt huld og have et godt og tæt hårlag.
•    Dyrene skal være rene og have adgang til et tørt leje.
•    Der skal være græsdækkede arealer. 
•    Dyrene skal have mulighed for at finde læ, fra de naturlige forhold på stedet, evt. suppleret af managementtiltag.
•    Hvis dyrene opholder sig ude, uden adgang til særligt beskyttende forhold, så skal de straks flyttes, hvis vejret bliver dårligt. 

Danish Crowns salg af Tulip Ltd helt på plads

Danish Crowns salg af britiske Tulip Ltd til det Nasdaq-noterede amerikanske selskab Pilgrim’s Pride Corporation er nu gennemført.

Aarhus-rektor ser ikke noget problem i Markagers alternative kvælstoftal

Rektor på Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen forsvarer professor Stiig Markagers ret til at ytre sig om udviklingen i kvælstofudledningen. Novana-rapporten er dog universitetets rådgivning til ministeriet, slår han fast.

Hvordan en bustur i 1993 førte til et landbrug med 2.500 ansatte

Tom Axelgaard var egentlig en jysk mælkeproducent, der sidst i 1980’erne så noget helt forkert i EU’s begyndende kvotepolitik. Men så åbnede Østeuropa sig pludselig.

Jagtrejsen er en stor risiko

Skyder du et vildsvin i udlandet, som er smittet med afrikansk svinepest, kan sygdommen overleve i kødet eller sætte sig på dit tøj, fodtøj, udstyr og hænder.

Markager bruges lystigt af medierne

Mindst 11 gange siden landbrugspakken blev vedtaget har professor Stiig Markager som eneste repræsentant for Aarhus Universitet deltaget i tv-indslag i enten TV-Avisen, TV2 Nyhederne eller Deadline for at tale om kvælstof.

Fleksibel BRSV-vaccine godkendt

Det Europæiske Lægemiddelagentur har godkendt den eneste BRSV-vaccine, der både kan gives ved forstøvning og injektion.
Side 1 af 1661 (33212 artikler)Prev1234567165916601661Next