bannerPos

Avl kan skabe fremtidens økologiske ko

Det er en god ide at lave et økologisk brugerindeks indenfor Jersey-rasen, så de økologiske kvægbrugere kan finde de jerseytyre, der passer bedst til økologisk produktion, fortalte Peter Larson på en workshop, der har til hensigt at optimere økologisk mælkeproduktion.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
16-09-2019 12:39
Det økologiske projekt SOBcows har undersøgt mulighederne for at avle efter en ko med specielle egenskaber tilpasset den økologiske mælkeproduktion. Dette er et helt nyt felt, da der hidtil ikke har været fokuseret på avlsmateriale målrettet økologiske malkekvæg.

Indtil nu har de samme avlslinjer været brugt i både den konventionelle og den økologiske mælkeproduktion. Men måske vil det blive anderledes i fremtiden. Muligheden for at fremavle en robust økologisk ko blev nemlig diskuteret på en workshop i Vejle om fremtidens økologiske mælkeproduktion baseret på resultaterne fra projektet SOBcows. 

Gennem fem år er det i SOBcows blevet undersøgt, hvordan avlsmæssige løsninger kan være med til at øge den økologiske mælkeproduktion i omfang og rentabilitet i fremtiden. Det fortalte projektleder fra AU og Seges, Morten Kargo, til workshoppens 56 deltagere. 

- Vi har arbejdet med, om vi skal udvikle specielle avlsmål for de økologiske køer med tilhørende avlsplaner, så vi kan lave økologiske linjer, hvor egenskaberne afviger genetisk fra de konventionelle linjer. Idéen med det er, at det kan give en forbedret økonomi for økologerne, men også at forbrugeren kan se, at den økologiske mælkeproduktion bruger et andet avlsmateriale end den konventionelle. Lige så vel som økologien bruger andre produktionssystemer end i det konventionelle, siger Morten Kargo og tilføjer: 

- Der er et ønske om at fremavle en robust øko-ko. Vi mangler bare helt præcist at finde ud af, hvilke egenskaber, den skal have, og hvordan vi når derhen. Derfor er det positivt, at der på workshoppen var opbakning til oprettelse af et økologisk avlsråd, hvor dette kan fastlægges, siger han.

Muligheder for etablering af øko-linje

I SOBcows er der undersøgt forskellige avlsstrategier for økologisk mælkeproduktion, herunder opdeling i linjer, brug af ægtransplantation og selektion af konventionelle tyre. Resultaterne viser, at man ved at opdele i linjer vil kunne opnå den samme økonomiske fremgang, men med egenskaber, som i højere grad er i tråd med de økologiske principper. Det vil sige, at en større del af den økonomiske fremgang i den økologiske linje kommer fra fremgang i sundhedsegenskaberne 

Peter Larson og Morten Hansen, Viking Genetics, kortlagde på workshoppen muligheder for etablering af linjer, samt nogle af de udfordringer, der er i forbindelse med en eventuel etablering af en økologisk avlslinje.

Peter Larson, der er avlsleder for Jerseyracen hos Viking Genetics, var også med på workshoppen. Han fortalte blandt andet, at adskillelse af en lille race som Jersey i to linjer, kan blive udfordrende, da linjerne muligvis enkeltvis bliver for små til at sikre tilstrækkelig avlsfremgang i begge linjer. Derfor foreslog han, at man indenfor Jersey laver et økologisk brugerindeks, så de økologiske kvægbrugere kan finde de jerseytyre, der passer bedst til økologisk produktion inden for den samlede pulje af jerseytyre. 

Samtidig slog han til lyd for, at Jersey prioriterer fedtsyresammensætningen i mælken i det samlede avls-mål. Det skyldes, at det i projektet er vist, at der er gode muligheder for gennem avl at ændre fedtsyresammensætningen i mælken i en retning, der generelt anses for at være mere optimal i forhold til human sundhed. Peter Larson fastslog slutteligt, at miljø også bør tænkes med i den fremtidige avl.

Kan give koen de ønskede egenskaber

Morten Hansen, som er formand for det røde avlssamarbejde i Kvægavlsforeningen Viking Genetics, fortalte på workshoppen, at det er muligt igennem avlen at give koen forskellige egenskaber, alt efter om det er økologisk eller konventionel mælk, der skal produceres.

- Det handler bare om at finde ud af, hvilke egenskaber, man ønsker, og så arbejde hen imod det i avlen. Den røde population i Finland, Sverige og Danmark har en størrelse, så det kan lade sig gøre. De røde racer i disse lande vil gerne være med til at forbedre avlsmaterialet så det passer bedre til økologisk mælkepro-duktion. Det vil de, da der er en forventning om flere økologiske køer både i de tre lande samt på eksport-markederne, fortalte Morten Hansen.

Kig på de gamle malkeracer

Som en del af overvejelserne om avl og økologi, er der i projektet blevet set på de oprindelige danske malkeracer og deres mælkekvalitet. 

- Danmark har en forpligtigelse for, at den genetiske pulje fra disse racer bevares. Vi har ønsket at bidrage til at sikre deres overlevelse og synlighed. Derudover har vi taget dem med, fordi økologien jo også har diversitet som et varemærke. Derfor tænker vi, at mejeriprodukter baseret på mælk fra de oprindelige racer i den økologiske produktion er et godt match, siger projektleder Morten Kargo og tilføjer: 

- Vi ved godt, at de yder mindre, og mælkeanalyserne har ikke dokumenteret, at mælken er væsentlig anderledes end mælk fra moderne racer. Skal man sælge mælkeprodukter fra de gamle racer, så skal prisen også være lidt anderledes. Og det er spændende, om der er forbrugere til det. Det tror jeg, at der er, lyder det fra Morten Kargo.

Formålet med SOBcows er at øge omfanget og rentabiliteten af den økologiske mælkeproduktion ved at tilpasse avlsmaterialet og produktionsdyrene til de økologiske produktionsformer samt ved at anvise bære-dygtige metoder til en økologisk nicheproduktion både på basis af dyr med specielle genetiske karakteristi-ka og på basis af dyr fra de oprindelige danske kvægracer

Det femårige projekt er støttet af GUDP og Promilleafgiftsfonden og slutter senere denne måned.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.
Side 1 af 1850 (36981 artikler)Prev1234567184818491850Next